Video: Her vælger borgerne selv kontaktpersoner

På botilbuddet Slotsvænget i Lyngby-Taarbæk Kommune vælger borgerne selv deres kontaktpersoner. Det kaldes relationscirkler.

Af Mette Voss 08/01/2018
KL,
Socialpædagogerne

Beboerne vælger selv, hvilke medarbejdere der skal indgå i deres relationscirkler på botilbuddet Slotsvænget. Arbejdsmetoden er et eksempel på, hvordan teori er blevet en del af hverdagen på botilbuddet, og er en del af projektet "Vidensbaseret praksis i botilbud fra KL og socialpædagogerne".

Se videoen og få inspiration til arbejdet med relationscirkler og hent også inspirationskataloget, som VIVE har udarbejdet for projektet, og hvor botilbuddet har bidraget med sine erfaringer.

Læs også om et botilbud, hvor teams oprettes og nedlægges, når det passer med opgaverne.

Projektlederne

Mette Tranevig, KL, mta@kl.dk

Linda Bendix, Socialpædagogerne, lab@sl.dk

Hent inspirationskataloget

VIVE har for projektet "Vidensbaseret praksis i botilbud" fra KL og Socialpædagogerne udgivet et inspirationskatalog, hvor 20 forskellige kommuner har bidraget med deres erfaringer i, hvordan viden omsættes til praksis.

Kataloget har til formål at inspirere fagprofessionelle på botilbud til at bruge forskning i praksis, og det indeholder en række værktøjer til, hvordan man som medarbejdere og ledere på botilbud kan fremme en vidensbaseret praksis samt eksempler på, hvordan forskellige botilbud konkret har grebet dette an. 

Find det her: