inspirationskatalog

Inspirationskatalog: Vidensbaseret praksis i botilbud

Et nyt inspirationskatalog sætter fokus på, hvordan forskning omsættes til praksis.

Af Mette Voss 28/11/2017
KL,
Socialpædagogerne

Hver dag året rundt bidrager medarbejdere og ledere på landets botilbud med en helt central indsats overfor borgere, der har brug for hjælp og støtte til at udvikle sig og opnå en højere livskvalitet.

Derfor ligger der også meget værdifuld viden blandt medarbejdere og ledere på botilbuddene, og for at den viden kan blive delt og gjort tilgængelig, har Socialpædagogernes Landsforund og KL har i samarbejde med VIVE produceret inspirationskataloget 'Vidensbaseret praksis i botilbud'.

Kataloget har til formål at inspirere fagprofessionelle på botilbud til at bruge forskning i praksis, og det indeholder en række værktøjer til, hvordan man som medarbejdere og ledere på botilbud kan fremme en vidensbaseret praksis samt eksempler på, hvordan forskellige botilbud konkret har grebet dette an. 

20 forskellige projektkommuner har bidraget med deres erfaringer, og på to workshops har de været indbudt til at komme med input og ønsker til inspirationskataloget.

Kataloget er opdelt i seks afsnit, hvor det første beskriver baggrunden, og resten er: 

- Teori og viden
- Mål og dokumentation
- Faglig refleksion
- Relationelt samarbejde
- Brugerinddragelse.

Læs mere på VIVEs side om projektet. 

Download kataloget