Video: Sådan bliver teori til praksis på botilbud

Botilbuddet Bo- og Naboskab Vordingborg-Møn omsætter teori til praksis med udgangspunkt i neuropædagogikken.

Af Mette Voss 08/01/2018
KL,
Socialpædagogerne

Se videoen og bliv klogere på, hvordan et sydsjællandsk botilbud bruger neuropædagogisk teori i praksis. Filmen er produceret til projektet "Vidensbaseret praksis i botilbud" fra KL og Socialpædagogerne.

Hent også inspirationskataloget, som VIVE har udarbejdet, og hvor botilbuddet har bidraget med sine erfaringer. 

Læs om et botilbud i Aalborg, der bruger neuropsykologi til at forstå borgerne.

Hent inspirationskataloget

VIVE har for projektet "Vidensbaseret praksis i botilbud" fra KL og Socialpædagogerne udgivet et inspirationskatalog, hvor 20 forskellige kommuner har bidraget med deres erfaringer i, hvordan viden omsættes til praksis.

Kataloget har til formål at inspirere fagprofessionelle på botilbud til at bruge forskning i praksis, og det indeholder en række værktøjer til, hvordan man som medarbejdere og ledere på botilbud kan fremme en vidensbaseret praksis samt eksempler på, hvordan forskellige botilbud konkret har grebet dette an. 

Find det her:

Projektlederne

Mette Tranevig, KL, mta@kl.dk

Linda Bendix, Socialpædagogerne, lab@sl.dk