Greve Kommune går nye veje for at motivere medarbejderne

Greve Kommune går nye veje for at motivere medarbejderne

Forskellige medarbejdere motiveres af forskellige ting. I Greve Kommune bruger de nogle særlige livsverdener for at finde frem til det, der motiverer den enkelte.

Af Stine Bærentzen 27/03/2012

Når plejecenterleder, Christina Giarbini, holder samtaler med sine ansatte på Plejecenter Hedebo, gør hun det på en ny måde. Det traditionelle skema til medarbejderudviklingssamtalen (MUS) er parkeret på reolen. I stedet for bruger hun et ark, der giver overblik over det, som Greve Kommune kalder de fire livsverdener.

- Livsverdenerne har kommunen en særlig tanke med. Den bruger verdenerne i hele deres HR-strategi for at imødekomme medarbejdernes behov - Christine Giarbini, plejecenterleder

Kommunen mener, at de ansatte kommer på arbejde af forskellige grunde. Nogle finder energi og motivation til at komme på arbejde, fordi de gerne vil tjene penge. Andre drives af helt andre grunde som glæde ved arbejdsfællesskabet, muligheden for at dygtiggøre sig eller for at gøre en forskel. De motiveres de fra forskellige livsverdener som den fysiske, sociale, personlige eller idémæssige.

Læs også: Jobrotation giver tredobbelt gevinst

Når kommunen imødekommer de ansattes behov i de forskellige livsverdener, er der gode muligheder for, at medarbejderne lægger engageret energi i arbejdet. Og det kan gøre en ekstra forskel for kommunens borgere.

Fik øje på medarbejders talent

Arket med livsverdenerne har Christina Giarbini med sig i hånden under samtalen med de enkelte medarbejdere, der finder sted under en gåtur. Ved hjælp af arket med livsverdenerne kan hun for eksempel spørge ind til, om medarbejderen oplever, at hans eller hendes styrker bliver brugt i samarbejdet.

Nu har jeg prøvet at køre det igennem på samtlige af dem, jeg holder MUS med, og det er noget helt andet, der kommer frem. Det er faktisk meget interessant.

Christina Giarbini

Gennem livsverdenerne kan lederen spotte de potentialer, medarbejderen har. Og som gevinst får den ansatte mulighed for at udfylde potentialet.

Det skete under en gåtur med en 65-årig kvinde, der er ansat i plejecentrets køkken. Her fandt Giarbini ud af, hvad der motiverer kvinden: Hun har talent for at anrette mad, så den ser lækker ud, og en interesse i at sammensætte sund mad til syge.

Derfor blev den 65-årige tilbudt at være med i et projekt, der undersøger, hvordan de sætter nærende og god mad sammen til borgerne i rehabiliteringsafdelingen. Her bruger hun sine kompetencer til at gøre maden indbydende at se på, så mennesker, der ikke spiser så meget, måske får mere appetit.

Læs også: Talenter hørte om, hvad det kræver at være leder

Kvinden får altså mulighed for at arbejde inden for nogle områder, der giver mening for hende, og det kommer også kommunen til gode.

- Hun bliver i jobbet, da hun drives af det her. Og jeg får en medarbejder, der gerne vil udvikle vores organisation i den retning, hun ønsker at gå’, siger plejecenterlederen.

Når medarbejderne er involverede får jeg en større forankring hele vejen rundt. Derudover bliver de også mere stolte af at være på arbejdspladsen.

Christine Giarbini

Livsverdenerne bruges i hele HR-strategien

Christina Giarbini er ikke den eneste leder i Greve Kommune, der bruger de fire livsverdener under udviklingssamtalerne. Da kommunens HR-afddeling begyndte at fokusere på livsverdenerne i forbindelse med deres HR-strategi, spredte brugen af livsverdenerne sig som ringe i vandet.

Ikke alene valgte flere ledere i kommunen at holde udviklingssamtaler ud fra arket med livsverdener. Livsverdenerne bliver brugt i alle kroge af HR-strategien. For eksempel også under personalemøder, velfærdssamtaler, der holdes ved længerevarende fravær, og i jobopslag.

 

De fire livsverdener
  • Den fysiske: Den energi, det giver at have en retfærdig løn, vilkår og arbejdstider, der hænger sammen med resten af livet. Det giver også energi at have gode fysiske rammer, der passer til arbedsopgaven, og arbejdspladsens sundhedskultur og sundhedstilbud.
  • Den personlige: Den energi, det giver at udvikle og bruge sine særlige styrker og talenter i arbejdet. Det handler om muligheder for at realisere sit potentiale gennem en palette af udviklingsmuligheder.
  • Den sociale: Den energi, det giver at indgå i et produktivt fællesskab, hvor der er plads til at være sig selv på tværs af forskelligheder. Det handler om en arbejdskultur med tillid, respekt og samarbejde.
  • Den idémæssige: Den energi, det giver, at det, man laver, giver mening. Det handler om at gøre en forskel gennem sit arbejde som har betydning i en større sammenhæng.

Kommune Crawl 2012 viser Greve kommune, hvad livsverdenerne går ud på, og hvordan de bruger dem i de aktiviteter, som HR-strategien har indflydelse på.

Visuelt skaber kommunen de fire livsverdener i fire rum, som viser, hvordan kommunen arbejder med energi i de enkelte livsverdener.

Annekirstine Farver, anf@greve.dk, 4397 9561

Greve Kommune, raadhus@greve.dk, 4397 9797