demens

Fra praktiske rutiner til stjernestunder: Alle skal tage ansvar for demensomsorgen

I Lyngby-Taarbæk er målet at finde metoder til at fastholde viden i organisationen og få medarbejderne på alle niveauer til at tage ansvar for, at nye ideer til omsorg for beboerne bliver implementeret og forankret.

Af Irene Aya Schou 17/01/2017
Fremfærd

Lad opvasken stå og giv fru Jensen lidt opmærksomhed, hvis hun virker trist. Gå en tur i haven sammen med hr Hansen, hvis solen skinner og glem for en stund vasketøjet og den uredte seng.

- Det er lige så vigtigt at sætte sig ned sammen med en beboer og give denne person en stjernestund som det er at stå og vaske op efter maden. Vi skal udfordre rutinerne til gavn for beboerne, siger Peter Stuhaug, der er assisterende områdeleder på Bredebo Plejecenter, Lyngby-Taarbæk Kommune.

Alle skal være ambassadører

Bredebo Plejecenter er sammen med seks andre plejecentre i landet med i et storstilet udviklingsprojekt under Fremfærd Ældre.

Målet med projektet i Lyngby-Taarbæk er at finde metoder til at sikre, at alle medarbejdere på Bredebo Plejecenters demensafdelinger tør udfordre rutinerne og tage ansvar for at bruge den viden, de har til at skabe den bedst mulige omsorg for mennesker med demens.

Udgangspunktet er Lyngby-Taarbæks demenshandleplan og det kursus i personcentreret omsorg, som alle medarbejdere har været igennem.

- Vi har i vores demensindsats uddannet ressourcepersoner, ambassadører, demenssygeplejersker og ledere til at forankre læringen i dagligdagen. Vi vil i dette projekt supplere med initiativer, der i højere grad involverer og aktiverer alle medarbejdere, så flest muligt tager et ansvar og bliver ambassadører, når de andre ikke er der, siger Peter Stuhaug.

Personcentreret pleje

Bredebo Plejecenter har i lighed med andre institutioner den udfordring, at der er stor udskiftning i personalet. Det giver et videnstab, når nøglepersoner skifter job.

- Kompetenceudvikling og vidensdeling skal være alles ansvar. Ellers bliver vi sårbare, når ressourcepersoner og andre, der har fået ekstra uddannelse, holder op, siger Peter Stuhaug,

Succeskriteriet for Bredebo Plejecenter er, at alle medarbejdere, også nyansatte og afløsere, tager ejerskab for, at Lyngby-Taarbæk Kommunes faglige grundlag for demensomsorgen bliver udmøntet i praksis.

Kommunen arbejder efter principperne i personcentreret omsorgsmodel – en model, der har sit udspring i den engelske psykologiprofessor Tom Kitwoods teorier om at sætte mennesket med demens i centrum – snarere end demenssygdommen.

Personcentreret pleje sigter mod at forstå adfærd og eventuelle symptomer ud fra personens perspektiv og dermed gøre pleje og plejemiljø personligt og individuelt.

Alle medarbejdere på kommunens plejecentre har gennemført et fire dages kompetencekursus i personcentreret omsorg. Nu gælder det om at få det nye faglige grundlag for demensomsorgen til at leve ude i de enkelte afdelinger, siger Peter Stuhaug.

- Vi er nået rigtig langt, men vi skal passe på ikke at falde i rutinens mølle, selvom vi har været på kursus. Her må vi høre personalet: Hvad skal der til for, at I fører det, I har lært, ud i livet? Er det flere møder? Jeg ved det ikke. Det er det, vi skal udforske, siger Peter Stuhaug

Ro, renlighed og regelmæssighed

Lyngby-Taarbæk har endnu ikke lagt sig fast på, hvordan medarbejderne skal få denne ejerskabsfølelse og begynde at reflektere over egen praksis. Sikkert er det, at der skal arbejdes med nudging.

- Det er så let at falde ned i de gamle rutiner. Vi skal have folk til at ændre adfærd og gøre noget andet. Derfor vil vi udforske nudging både i forhold til de fysiske rammer og i forhold til det kommunikation og implementeringsmæssige, siger Peter Stuhaug.

Han understreger, at det sidder på rygraden, også hos ham som sygeplejerske, at ”ro, renlighed og regelmæssighed” er vigtige dyder, der går forud for alt andet.

- Vi vil alle sammen gerne have, at det skal se pænt ud, når aftenvagten kommer, men måske skal vi give lidt slip i rutinerne og tage snakken eller gåturen med beboeren, hvis vedkommende har brug for det i stedet for at rydde op. Det er denne cirkulære tænkning, at en vagt ikke er færdig klokken 15, bare fordi dagholdet går hjem, vi skal have fat i, siger han.

For at få projektet forankret i hele kommunen, deltager en leder fra et nærliggende plejehjem i hele processen.

- Vi har tænkt udbredelse lige fra start. Vores resultater kan forhåbentlig bruges på andre plejehjem og i hjemmeplejen, lyder det fra Peter Stuhaug.

FAKTA om projekt i Lyngby Taarbæk

Projektets mål:

At alle medarbejdere på Bredebo Plejecenters demensafdelinger tager ansvar og ejerskab for, at Lyngby-Taarbæks faglige grundlag for demensomsorgen efterleves, således at alle arbejder efter principperne i personcentrede omsorgsmodel, og der sikres en kontinuerligt vidensflow i medarbejdergruppen, så for eksempel videnstab har mindst mulig indflydelse på den fortsatte udvikling.

Projektets succeskriterier:

  • At ass. områdeleder oplever, at alle medarbejdere tager ejerskab for det faglige grundlag for demensomsorgen.
  • At målinger i efteråret viser, at medarbejderne arbejder efter de nye principper.
  • At afløsere og nye medarbejdere kontinuerligt indføres af medarbejderne i principperne for den personcentrerede omsorgsmodel til gode for beboerne.

Projektet foregår på:

  • Bredebo Plejecenter og omfatter knap 100 fastansatte medarbejdere samt afløsere og servicepersonale.

Kontaktperson: Peter Stuhaug, petsj@ltk.dk, 45976107

Assisterende områdeleder Peter Stuhaug og sygeplejerske Stine Dupont Hass.

”Demens – fra ambition på papir til handling i praksis"
fremfærd ældre

I dette Fremfærd Ældre projekt får syv kommunale plejecentre i fem kommuner lov at eksperimentere med læringsformer med afsæt i dagligdagen for beboere, medarbejdere og ledere.

Målet er at skabe et bedre liv for ældre demente og deres pårørende på landets plejecentre. Det skal ske gennem et kompetenceløft hos medarbejdere og ledere i projektinstitutionerne.

Læs mere om projektet ”Demens – fra ambition på papir til handling i praksis"