Administrativ medarbejder

Aalborg ruster administrative medarbejdere til fremtidens opgaver

Aalborg Kommune vil løfte kerneopgaven ved at uddanne fremtidens administrative medarbejdere. En ny uddannelse skal udvikle medarbejdernes kompetencer, så de passer til fremtidens udfordringer. Projektet har modtaget 1 1 mio. kr. fra Kompetencefonden.

Af Nanna Fløjborg 13/04/2016

I løbet af foråret 2016 starter de første administrative medarbejdere i Aalborg Kommune på en uddannelse, der skal udvikle deres kompetencer. Forløbet er en del af Aalborg Kommunes HR strategi med fokusområdet – udvikling af fremtidens kompetencer, og i december 2015 fik indsatsen tildelt 1 mio. kr. fra Kompetencefonden.  


Uddannelsen henvender sig til medarbejdere, der ikke har været i gang med en kompetencegivende uddannelse længe, og i alt skal 100 medarbejdere uddannes, så de er er rustet til fremtidens udfordringer.

Læs også: Her er fremtidens skolesekretær


- Det handler om, at vi som kommune går ind og tager ansvar og spørger os selv, hvordan vi bedst kan udvikle den administrative kerneopgave, så vi fremadrettet kan løfte fremtidens velfærdsopgaver, siger Birgitta Sloth Christiansen, HR- og arbejdsmiljøchef i Aalborg Kommune.


Uddannelse er en nødvendighed

Der er netop brug for, at fremtidens administrative medarbejdere har de bedste kompetencer og er opdateret, da der er en kæmpe forandring i den kerneopgave, det administrative er i gang med nu, mener Birgitta Sloth Christiansen. Hun bakkes op af Susanne Thorsø, der arbejder i Borgerservice og er fællestillidsrepræsentant for HK’erne.


- Fordelen ved det er, at vi får nogle kompetencer, som arbejdsgiverne ikke kan leve uden. Hvis vi ikke hopper med på uddannelsesvognen, så er vi administrative medarbejdere fortid, siger Susanne og uddyber:
- Uddannelse er jo vigtig for at blive ved med at bevare din markedsværdi. Du skal gøre dig til en attraktiv vare på arbejdspladsen, og vi er mange om buddet. Eksempelvis ser vi, at både pædagoger, skolelærere og sygeplejersker går ind og varetager vores opgaver, og det er vi nødt til at gå ind og matche med nogle skarpere kompetencer.


Fire kompetenceprofiler

Projektet startede i november 2014 med en workshop, hvor 45 medarbejdere fra alle forvaltninger i Aalborg Kommune deltog. Her blev de stillet spørgsmålet om, hvad morgendagens HK’er bør kunne, og hvilke kompetencer de selv efterspørger. Center for Offentlig Kompetenceudvikling, som udddannelsen er tilrettelagt sammen med, holdt disse svar op sammen med den generelle udvikling af den offentlige administration, og derefter udviklede de et kompetencekatalog og en model for kompetenceudvikling af den administrative medarbejder.


I modellen har COK opdelt de administrative medarbejder i fire kompetenceprofiler:

  • Administratoren
  • Supporteren
  • Innovatøren
  • Specialisten

De fire profiler er skabt ud fra forskellige kendetegn og kompetencer. Eksempelvis er supporteren blandt andet kendetegnet ved, at han bygger løsninger i fællesskab med borgeren og kollegaer, mens specialisten er god til at oversætte det abstrakte til tydelig tale og konkret handling.

Læs også: Mere uddannelse skal styrke kontrolmedarbejdere

Kompetenceprofilerne kan supplere hinanden i et team, en afdeling og på kommuneniveau som strategisk kompetenceudvikling til at styrke løsningen af kerneopgaverne.

Andre kommuner bliver inspireret


Tilbuddet om efteruddannelsen er blevet rigtig godt modtaget blandt Susanne Thorsøs kollegaer. De 100 medarbejdere har selv tilmeldt sig og har derefter været igennem en screening. Sammen med deres leder har de derefter drøftet, hvilken profil de overvejende passer bedst med. Nu skal de så igennem 11 undervisningsdage, hvor der mellem undervisningsdagene er rig mulighed for at prøve teorien og undervisningen af praksis på arbejdspladsen. Forløbet afsluttes med en eksamen, hvor der skrives en synopsis. Skulle nogle være bekymret for den, har HK Kommunal lavet et eksamensangstkursus, der kan dulme nerverne.


Flere andre kommuner har allerede henvendt sig til Aalborg Kommune for at høre om projektet og få inspiration, og Esbjerg Kommune er allerede i gang med at etablere lignende projekt i samarbejde med COK og med udgangspunkt i Aalborg Kommunes model. Birgitta Sloth Christiansen og Susanne Thorsø deler gerne ud af materiale, gode råd og erfaringer.

Læs også: Styrkede kompetencer giver en god start


- Vi skal jo hjælpe hinanden, og vi er glade for, at andre kommuner også bliver inspireret, fortæller Birgitta Sloth Christiansen og bliver suppleret af Susanne Thorsø:
- Det gælder bare om at kaste sig ud i det og ikke give op, når det går lidt op af bakke. Opstartsfasen kan godt være lidt lang, men når først det er i gang, så kører det i højt gear. I Aalborg Kommune har der været stor opbakning fra direktørgruppen og personalechefgruppen. Det betyder alt, afslutter hun.

Om Birgitta Sloth Christiansen

HR- og arbejdsmiljøchef i Aalborg Kommune. Ifølge Birgitta Sloth Christiansen er der brug for, at fremtidens administrative medarbejdere har de bedste
kompetencer til den store forandring i kerneopgaven, som det administrative er i gang med netop nu.