Menneske møder maskine

Folkemødedebat om ny teknologi i kommunerne: Dilemmaerne står i kø

Når menneske og maskine mødes, opstår der en række dilemmaer. Kom og hør debat om kommunernes brug af ny teknologi og de udfordringer, som digitaliseringen fører med sig. Det foregår i HK-teltet torsdag den 13. juni kl. 13.00.

Af Bettine Romme Andersen 03/06/2019

Udviklingen af ny teknologi giver kommunerne muligheder for at afhjælpe presset på velfærden og sikre bedre service til borgerne og smartere arbejdsgange for medarbejderne.

Men brugen af teknologi og kunstig intelligens skaber også en række dilemmaer.

For når alt stort set kan lade sig gøre, hvordan finder man så en balance, der samtidig tilgodeser retssikkerheden, retfærdigheden og tilliden til den offentlige sektor?

Det tema er til debat i HK's telt på Folkemødet torsdag den 13. juni kl. 13.00-13.45.

Hvad kan vi - og hvad vil vi?

Danmark er i verdenseliten, når det kommer til digitalisering i den offentlige sektor, og i kommunerne går det stærkt med velfærdsteknologien.

Her kan man tale med en chatbot i stedet for en person, der bliver brugt sensorer i byrummet til at give viden om borgernes adfærd og bevægelsesmønstre og virtual reality bliver anvendt til læring.

Teknologien åbner også muligheder for at bruge data om sociale mønstre til at skræddersy sociale indsatser til borgerne eller til at overvåge borgeres helbred med henblik på forebyggelse. Og her bliver dilemmaerne tydelige.

For skal vi alt det, som teknologien kan? Eller er der grænser?

Skal data samkøres for at hjælpe udsatte børn?

Under debatten vil panelet, som består af Mads Samsing, næstformand i HK Kommunal, og Christian Harsløf, direktør for digitalisering og teknologi i KL, sammen med publikum blive præsenteret for en række dilemmaer, som kan opstå, når man anvender ny teknologi i kommunerne.

Et dilemma handler om, at man ved at samkøre en række forskellige data kan opspore børn i mistrivsel og dermed sætte tidligere ind med indsatser end ellers.

Fortalerne siger, at kommunerne har en moralsk pligt til at bruge data, der kan forhindre en social tragedie, mens kritikerne peger på, at samkørsel af data er en krænkelse af privatlivet – og at sådan en opsporing rummer risikoen for et falsk-positivt resultat, hvilket er diskriminerende og kan føre til stigmatisering.

Debatten runder også dilemmaer som overvågning af medarbejderne ved brug af sensor-teknologi og brugen af chatbotter og det potentielt fremmedgørende møde for borgeren.

Er du interesseret i flere artikler som denne?

Viden På Tværs samler de gode erfaringer fra kommunerne.
Tilmeld dig det nyhedsbrev, som passer til dit arbejdsområde, og få viden om nye indsatser, erfaringer fra den virkelige verden og gratis værktøjer.

Fremfærd på Folkemødet 2019
  • Hvad: "Menneske møder maskine - kommunernes brug af ny teknologi".
  • Hvor: HK-teltet (J50, bag Brugsen)
  • Hvornår: Torsdag den 13. juni kl. 13.-13.45.

Deltagerne:

  • Mads Samsing, næstformand i HK Kommunal og næstformand i Fremfærd Borger.
  • Christian Harsløf, direktør for blandt andet digitalisering og teknologi i KL.

Ordstyrer:

  • Morten Hyllegaard, partner i konsulentvirksomheden BETA, der har fokus på velfærdsudvikling