På Odense Værkstederne skaber medarbejderne brugerdrevet innovation

Medarbejdere skaber brugerdreven innovation

Innovation kan også komme nedefra og fungere drøngodt. Konceptet kaldes brugerdreven innovation, og det arbejder man med på Odense Værkstederne.

Af Personaleweb 10/04/2013

Rummet er fyldt med farverige blade, udklip af kendte personer og post-it lapper på væggene.

En eksplosion af farver, tanker og gode ideer myldrer frem, når Odense Værkstederne har gang i brugerdreven innovation.

Odense Værkstederne er beskyttede værksteder til voksne udviklingshæmmede. Brugerne møder ind som på ethvert andet arbejde og passer deres job. Og så skal de altså også lige innovere en gang imellem.

- En definition er, at det er brugerne, der innoverer. Det er deres løsninger og ideer, der bliver testet og implementeret i praksis, forklarer Mette Mayland Christensen.

I en periode er hun procesudviklingskonsulent for brugerdreven innovation. Hun tager rundt på de fire forskellige værksteder og hjælper personalet med at få metoderne endnu mere ind under neglene.

Ønske: At få det bedre sammen

Odense Værkstederne har arbejdet med brugerdreven innovation i cirka fem år.

En innovation i en af grupperne har betydet, at stemningen er kommet meget mere i fokus på stedet. Brugerne savnede at have det bedre sammen – det kom frem under innovationsprocessen med gruppen.

- Det har blandt andet resultateret i et samarbejdskursus for alle med rollespil, øvebane og en skør flødebollekamp, fortæller Mette Mayland Christensen.

- Og gruppen har skabt en række hjerte-kort, der fokuserer på at gøre hinanden mere glade. Det tester og afprøver de nu i praksis, fortæller Mette.

Et andet eksempel er ferierejser. Det er yderst tidskrævende og dyrt at rejse med brugerne, og ofte er det ikke selve landet eller solen, der trækker. Det kan være samvær med familien, at sove længe osv.

- Den stemning kan vi skabe her på Odense Værkstederne ved at invitere venner og familie på café dag her og for eksempel arrangere sov-længe-dag.

LÆS OGSÅ: Sådan kender du forskel på innovation og kreativitet

For innovation kan besparelser være en gave

Annette Lund er rehabiliteringsleder for Odense Værkstederne. Hun er glad for, at hun i en periode kan bruge Mette Mayland Christensen som proceskonsulent. Mette er ellers ansat som pædagog på et af værkstederne.

- Det er vigtigt, at personalet får prøvet tankegangen af. Brugerdreven innovation gør lidt op med den gamle professions-tankegang om, hvad vi egentlig er ansat til, forklarer Annette Lund.

- Vi flytter fokus fra, hvad vi IKKE kan, til hvad vi KAN og gerne VIL. Så vi har valgt at se den økonomiske dagsorden som en gave, fordi det tvinger os til at se vores processer efter og undersøge mulighederne for at gøre noget anderledes, end vi plejer. Med udgangspunkt i brugerne laver vi jo det, de egentlig gerne vil have, og ikke alt muligt andet.

Mette Mayland Christensen er enig.

- Vi sikrer, at vi i langt højere grad kan ramme og rummer de behov, som vores målgruppe har – også i sparetider. Livskvalitet er hovedpræmien. En sidegevinst er udvikling og besparelser.

LÆS OGSÅ: Simple innovationsredskaber ændrer vaner 

Er det svært at arbejde med?

På spørgsmålet om, om brugerdrevet innovationen er kompliceret, er svaret et klart nej. Det handler om at grave ned i hjernens ”skjulte rum” og finde de gemte skatte:

- Brugerdreven innovation er møghamrende enkelt. Men det kan være meget svært, fordi vi ikke er vant til det. Hjernen skal gå af andre stier, end den plejer. Men der sker det magiske, at vores hjerner kommer i flow og sprudler, når vi lader dem gøre det, så det er værd at prøve, siger Mette Mayland Christensen med et smil.

Om Odense Værkstederne

Der er fire værksteder i kommunen. Hver har sin egen kultur.

  • Camillagården
  • Bregnevej
  • Skovgården
  • Kulturhuset

I alt har værkstederne 400 brugere og omkring 80 ansatte.

Flere artikler fra Odense Kommune

Artiklen er venligst udlånt af Odense Kommune, der tidligere har bragt den på deres intranet.

Læs flere artikler fra Odense Kommune