Sølund

Fra gule lapper til apps på touchskærme: Nu gør vi det samme hos alle borgere

Kan systematisk dataindsamling bidrage til at øge kvaliteten af det pædagogiske arbejde på specialområdet? Ja, viser erfaringerne fra landets største botilbud for udviklingshæmmede borgere.

Af Irene Aya Schou 25/04/2018

Landsbyen Sølund, landets største samlede botilbud til borgere med udviklingshæmning, i Skanderborg, har sammen med firmaet Sekoia, udviklet en ny dokumentations- og kommunikationsplatform, som gør det nemt at dokumentere indsatserne hos de enkelte borgere og sikre, at opgaverne bliver løst på samme måde, uanset hvem der er på arbejde.

For socialpædagog Anna Christensen har overgangen til det nye dokumentationssystem krævet en stor kulturændring.

- Det var en hård start og ret voldsomt for nogle kolleger at skulle gå fra gule lapper og en fysisk Mayland-kalender til et digitalt system og apps på en skærm. For andre gik det ret hurtigt. Jeg er superbruger og har rollen som den, der skal motivere mine kolleger. Der er en meget mere positiv stemning nu. Undtagelsen er, når det trådløse netværk går ned, så går hele it-systemet ned, siger hun.

"Man tror det er løgn"

Medarbejderne kan tilgå den nye IT-platform via en touchskærm, der hænger i alle beboeres lejligheder. Her kan man bl.a. trykke på ”Opgaver”. Dernæst popper en oversigt op over alle de opgaver, som medarbejdere og ledere i fællesskab har besluttet er de opgaver, der understøtter borgerens behov i løbet af en dag.

- Da vi skulle lave de her opgavebeskrivelser, fandt vi ud af, at vi i kollegagruppen løser opgaverne på så mange forskellige måder, at man tror, det er løgn. Der er ingen måder, der er mere rigtige og forkerte. Men nogle beboere har brug for, at opgaven løses på samme måde hver gang. Vi fandt også ud af, at vi gjorde mange unødvendige ting f.eks. at vaske kørestolen hver dag i stedet for én gang om ugen, siger Anna Christensen.

Alle 700 medarbejdere på Sølund, der drives af Skanderborg Kommune, har fået undervisning i at betjene det nye system. Det kræver tilvænning at indføre en praksis, hvor alt skal dokumenteres, og hvor man skal arbejde meget systematisk.

- Medarbejderne er ved at få erfaringer med, at det giver god mening med en fælles tilgang til borgeren. Systemet er nemt at bruge, og det hjælper os med at huske de ofte mange forskellige ting, vi bliver enige om på personalemødet, siger Anne Christensen, der er faglig leder i Landsbyen Sølund.

Dagligdags gøremål kobles med indsatsmål

På touchskærmen kan man også klikke på ”Indsatser” og få et overblik over særlige indsatsområder. På den måde kan man koble de mere langsigtede indsats- og handleplaner med konkrete dagligdags opgaver – og analysere, hvilke indsatser, der virker, og hvilke, der ikke virker.

- Indsatsmål kan nemt komme til at ligge i en skuffe uden at blive brugt. Nu har vi det hele elektronisk og kan trække data ud og lave grafer og hypoteser, som vi kan teste. Hvordan går det med vores mål, når vi alle er systematiske omkring at udføre de samme handlinger dag efter dag? siger Søren Lytzau, udviklingskonsulent på Sølund.

Også hændelser registreres. Det kan være, at borgeren lider af epilepsi. Hvis borgeren har haft en krampe, kan man registrere forskellige ting omkring hændelsen i systemet og trække data ud og analysere det.

Før i tiden opstod der tit diskussion om faktuelle forhold, f.eks. hvor ofte en beboer var ude at gå tur.

- Vi sad tit på personalemøder, når vi skulle evaluere handleplansmål og var uenige. 'Hun går hver dag.' 'Nej, hun går kun én gang om ugen.' Der var mange, der synes et eller andet. Nu er der ingen tvivl. Vi har registreret det og kan trække en log: Hvor mange gange var borgeren ude at gå de sidste 20 dage? siger Anna Christensen.

På den måde bruges data nu som udgangspunkt for personalemøder. Her har man som kontaktperson ansvaret for, at relevant data er trukket ud om borgeren.

- Der er rigtig meget øvelse i at finde ud af, om vi spørger til det rigtige. Det finder vi ud af, når vi står med data. Giver det overhovedet mening? Nogle gange finder vi ud af, at vi har målt på det forkerte, eller at registreringerne har været mangelfulde. Og sådan er det med systemer. De er ikke bedre end den måde, vi betjener dem, siger Anne Christensen.

Villighed til at arbejde systematisk    

Hovedparten af landets kommuner har borgere, der bor i Landsbyen Sølund. Og med det nye system tilvejebringes oplysninger, som mange af kommunerne efterspurgte.

- De har bevaret tilliden til os. Det er svært at blive ved med at sige, at vi skal have en høj pris, hvis man ikke samtidig kan gå ind og dokumentere, hvad de får for pengene, siger Lone Bahnsen Rodt, der godt kan skrive under på, at datadrevet pædagogik er kommet for at blive.

Det handler i bund og grund om, at man kender den virkelighed, man baserer sine pædagogiske valg på.

- Der er ikke længere plads til det, jeg kalder den privatpraktiserende socialpædagog, der alene baserer sine valg på, at hun kan mærke, hvad der er det rigtige at gøre. Der skal selvfølgelig være plads til intuition og mavefornemmelse, men vi er nødt til at koordinere, hvad det er, vi har fokus på, og hvordan vi gør. Det kræver frem for alt en villighed til at arbejde systematisk. Uden det kommer vi ikke ret langt, siger leder Lone Bahnsen Rodt.

Borgeren kan også selv bruge touchskærmen til at se billeder, høre radio eller se, hvilken mad der serveres om aftenen. Og som vikar, studerende eller ny medarbejder giver systemet stor tryghed.

- Som ny kan du altid se, hvad du skal lave, og du ved, hvor de kan finde viden. Og kender du ikke borgeren, trykker du bare på knappen: ”Hvem er jeg?”. Så kommer der et lille skriv om borgeren. Vi ved, at vi bliver målt, og vi ved, at målinger er kommet for at blive. Med dette system er det os, der bestemmer, hvad vi skal måles på, og hvad vi måler. På den måde er vi et skridt foran, siger Søren Lytzau.

Tre af de medvirkende i artiklen
sølund

Fra venstre, Søren Lytzau, udviklingskonsulent og fysioterapeut, Lone Bahnsen Rodt, leder af Landsbyen Sølund og Anne Christensen, faglig leder.

Er du interesseret i flere artikler som denne?

Viden På Tværs samler de gode erfaringer fra kommunerne.
Tilmeld dig det nyhedsbrev, som passer til dit arbejdsområde, og få viden om nye indsatser, erfaringer fra den virkelige verden og gratis værktøjer.

Om Landsbyen Sølund
  • Sølund er Danmarks største botilbud med 700 medarbejdere.
  • Sølund drives af Skanderborg Kommune og er hjem for cirka 216 mennesker med betydelig og varigt nedsat psykisk og fysisk funktionsniveau i alderen 18-95 år
  • I efteråret 2015 blev det nye IT-system fra Sekoia kørt i gang som et foreløbigt pilotprojekt
  • De foreløbige resultater tyder på mindre sygefravær, større arbejdsglæde, øget faglighed, større kvalitet og færre fejl som effekter af systemet.
Vil du vide mere:

Så kontakt Søren Lytzau, udviklingskonsulent Landsbyen Sølund på mail 

soren.lytzau@skanderborg.dk

Sådan virker systemet:

Opgave-app:

Medarbejdere og ledere har i fællesskab besluttet, hvilke opgaver der understøtter borgerens behov i løbet af en dag. For hver opgave er der en opgavebeskrivelse. 

- Det kan være, at jeg skal løse en opgave inde hos Peter. Tidligere vidste jeg ikke, præcis hvordan opgaven skulle løses. Jeg vidste bare, at Peter skulle have personlig pleje eller massage med en bold. Nu logger jeg ind i systemet og kan se en instruktion, måske endda en video om, hvordan jeg skal gøre. Bagefter markerer jeg på skærmen, at opgaven er udført. På den måde kan man altid se, hvem der har udført opgaven, og hvornår den er udført, siger Søren Lytzau, der er udviklingskonsulent i Landsbyen Sølund og uddannet fysioterapeut.

Indsats-app:

På touchskærmen kan man også klikke på ”Indsatser” og få et overblik over særlige indsatsområder for hver beboer. På den måde kan man koble de mere langsigtede indsats- og handleplaner med konkrete dagligdags opgaver – og analysere, hvilke indsatser, der virker, og hvilke, der ikke virker.

Adfærd og konkrete handlinger er det allervigtigste at registrere. Det kan være, at borgeren Niels har et mål om at styrke sine sociale kompetencer. Ved at koble indsatsmål med konkrete gøremål - mandag gik Niels en tur med hunden, tirsdag havde han besøg af søsteren - kan man dokumentere, at der arbejdes målrettet med bestemte kompetencer.

Hændelses-app:

Også hændelser registreres. En hændelse kan være et epileptisk anfald eller en aktivitet, f.eks. hvor mange gange en beboer er ude at gå tur. Der er i alt 39 forskellige hændelsestyper. Men normalt er der kun slået to til tre hændelser til for hver borger.

- Det er vigtigt at være realistisk i forhold til tidsforbrug, og vi lærer medarbejderne: ”Hvis der er en hændelsestype slået til, så er det meningen, at du skal bruge den.” Med kramper kan vi f.eks. analysere: Hvor mange kramper har borgeren haft de seneste syv døgn? Hvor længe varede de? Blev der givet medicin efter behov? Det analysearbejde gør medarbejderne selv, men jeg kan hjælpe dem med det tekniske i forhold til at trække data ud, siger Søren Lytzau.

Den brændende platform

- Vi solgte færre pladser, og de kommuner, der købte pladser hos os, stillede større og større krav til, hvordan vi skulle dokumentere vores arbejde. Vi blev tvunget til at tænke nyt, og det var godt, fortæller Lone Bahnsen Rodt, leder af Landsbyen Sølund.

Det blev startskuddet til en langstrakt proces, hvor ledelse og medarbejdere kiggede på praksis: Hvad vil vi gerne bevare, og hvad vil vi gerne forandre. Ét af målene var at bevare Landsbyen Sølund som en stor, samlet specialiseret enhed, men der var behov for at arbejde mere effektivt med fælles viden og systematisk indsamling af data for at styrke de pædagogiske indsatser til gavn for både beboere og medarbejdere.