lup

Botilbud søges til Fremfærd-projekt

Fremfærd-projektet "Fremtidens boformer" søger botilbud til at medvirke i projektets udviklings- og afprøvningsfase.

Af Mette Voss 20/12/2017
Fremfærd

Hvem gør det godt? Hvad er det, de gør? Og hvordan kan andre lære af det?

Det er tre vigtige spørgsmål i projekt "Fremtidens Boformer for mennesker med omfattende funktionsnedsættelser".

Frem mod august 2019 sætter projektet fokus på, hvordan den faglige indsats i botilbud kan udvikles og nytænkes med fokus på borgernes selvbestemmelse og selvstændighed.

Målet er at udvikle og afprøve en række anbefalinger til god praksis.

Udviklings- og afprøvningsfasen

I marts 2018 starter projektets udviklings- og afprøvningsfase. Her samarbejder DEFACTUM med udvalgte botilbud i ca. 1 år om at afprøve og udvikle de gode eksempler på praksis.

Vi søger botilbud til borgere med omfattende funktionsnedsættelser, der er motiverede for at medvirke i dette udviklings- og læringsforløb. I forløbet skal botilbuddet afprøve én eller flere af de ni praksisformer vi har kortlagt – se tabellen.

Praksisformerne belyser bl.a. disse spørgsmål:

  • Hvordan inddrager et botilbud de ressourcer, der findes i lokalsamfundet?
  • Hvordan sætter et botilbud fokus på borgernes håb og drømme?
  • Hvilke strategier kan ledelsen tage i brug i samarbejdet med pårørende?
  • Hvordan opnår medarbejderne en fælles tilgang til hverdagssituationer?

Læs også: Sådan blev vi bedre til at kommunikere med borgere uden sprog

Hvad indebærer forløbet?

De medvirkende botilbud forpligter sig i forløbet til at etablere en udviklingsgruppe med deltagelse af ledelse, medarbejdere og gerne borgere. Udviklingsgruppen får støtte fra DEFACTUM i alle faser af arbejdet med at afprøve praksisformen. Udover faglig udvikling, giver forløbet derfor også de deltagende botilbud kompetencer i forhold til systematisk arbejde med implementering.

Forløbet indebærer, at de deltagende tilbud prioriterer ledelsesmæssig opmærksomhed, afsætter ressourcer til at udviklingsgruppen kan mødes og til implementering og udvikling af praksisformen.

Kortlagte praksisformer
tabel
Vil du vide mere?

Vil du vide mere om mulighederne for at være med, er du velkommen til at kontakte projektleder Kirsten Overgaard fra DEFACTUM, tlf. 21526974, e-mail Kirsten.Overgaard@stab.rm.dk.

Om projektet "Fremtidens boformer"
Fremfærd særlige behov

Projektet sætter fokus på forudsætninger for at levere kvalitet i botilbud og botilbudslignende boformer til borgere med omfattende og varige funktionsnedsættelser.
Projektets mål er på baggrund af best practice, forskning på området samt visionær inspiration udefra at udarbejde anbefalinger til, hvordan den faglige udvikling, målopfyldelse og trivsel for medarbejdere og beboere kan styrkes og nytænkes. 
Forsknings- og konsulenthuset DEFACTUM i Region Midtjylland står for kortlægning af best practise-eksempler, udvikling af anbefalinger og inspirationsmateriale i projektet.