Funktion: Elev

Er du elev, eller er du leder for en, så kan du her finde et værktøj, der kan hjælpe jer til en dialog om faglige og personlige kompetencer i forhold til informationssikkerhed.

Af Fremfærd 29/01/2019
Kompetenceprofil for eleven

 

Elever i kommunen kan have forskelligt niveau af berøring med borgeres personoplysninger, afhængigt af hvor i kommunen, man er elev. Selvom elever ikke vil sagsbehandle alene, kan de også have med følsomme personoplysninger at gøre, og det er derfor vigtigt, at de besidder et vist niveau af kompetencer til at efterkomme den fortrolighed som borgernes personoplysningerne kræver.

Kompetenceprofilen herover er et værktøj, som medarbejder og leder kan bruge i en MUS-samtale. Værktøjet kan også bruges i et personalemøde, hvor I ønsker at sætte kompetencer til informationssikkerhed på dagsordenen. 

Profilen er lavet i Excel, og der følger en udførlig vejledning med, når du downloader. 

Det betyder kompetencerne

Sikrer overholdelse af forvaltningsloven, offentlighedsloven, retssikkerhedsloven, databeskyttelsesforordningen og særlovgivninger i daglig opgaveløsning.

Sikrer helhedssyn gennem anvendelse af dokumenterede processer og arbejdsgange inden for borgerbetjening og personkontakt i forbindelse med det tværgående samarbejde. Foretager løbende kontrol af processer og arbejdsgange for at behandle, håndtere, validere og beskytte data korrekt.

Sikrer overholdelse af informationssikkerhedspolitikker og retningslinjer i daglig opgaveløsning for at beskytte borgernes grundlæggende rettigheder og personoplysninger.

Udviser professionalisme og situationsfornemmelse i dialogen og samarbejdet med borgere, kolleger, ledere mv. om informationssikkerhed, for herigennem at sikre en ordentlig behandling, håndtering og beskyttelse af den enkeltes data.

Udviser helhedsforståelse for organisationens forskellige måder at arbejde på, og er opmærksom på, at andre faggrupper ikke nødvendigvis har samme awareness om informationssikkerhed og dens betydning som en selv.

Vejleder og deler gerne viden om informationssikkerhed med borgere, kolleger, ledere mv. for at opbygge et fælles fundament og fokus på awareness.

Udviser menneskekundskab i dialogen med borgere, kolleger, ledere mv om informationssikkerhed og guider gerne andre videre med indsigt - i øjenhøjde.

Bidrager aktivt til at opbygge en informationssikkerhedskultur og går gerne foran som det gode eksempel for at sikre forankring af en informationssikkerhedskultur med en høj grad af awareness internt og eksternt.

Er professionel kritisk og forholder sig reflekterende, undersøgende og nysgerrigt i arbejdet, for at forankre en informationssikkerhedskultur med en høj grad af awareness.

Om ErDuAware.dk
Fremfærd Borger

Projektet Awareness om informationssikkerhed i borgerbetjeningen afdækker, hvilke kompetencer og adfærd medarbejderne skal have for at være ”aware”, og så giver det jer redskaber til, at I kan styrke sikkerhedskulturen hos jer. 

Her på siden kan du blandt andet finde et værktøj, der kan bruges, når I vil sætte kompetencer til informationssikkerhed på dagsordenen. Profil for profil kan du downloade værktøjet, som kan bruges i f.eks. MUS-samtaler eller på personalemøder. 

Du kan også se tre film og downloade en række spørgsmål, så I på personalemøder kan vende hverdagens dilemmaer, og hvordan I håndterer dem.

Projektet er udarbejdet i regi af Fremfærd Borger og drives af KL og HK Kommunal.

Kontakt: 

Anniqa Sarah Schack, fagkonsulent, HK Kommunal, email: Anniqa.Sarah.Schack@hk.dk, tlf: 3330 4363

Beth Tranberg, programleder, KL, email: BETR@kl.dk, tlf: 3370 3064