Undgå tidligt frafald blandt lærere

Undgå praksischok: Kursus i overgangen fra studie til lærerjob

Det kan være svært at gå fra uddannelse til sit første job. Og efter folkeskolereformen har Aarhus Lærerforening oplevet flere nyuddannede, som har det svært i deres første job. Derfor har de udviklet et forløb til nyuddannede.

Af Bettine Romme Andersen 02/09/2019

Overgangen fra studiet til livet i klasselokalet med konflikthåndtering, årsplaner og forældresamarbejde er en stor omvæltning for mange nyuddannede lærere.

Og for en del af de nyuddannede er overgangen så stor, at de ønsker at forlade folkeskolen allerede efter få måneder.

Det oplever Aarhus Lærerforening, som har fået et stigende antal henvendelser fra unge lærere, som føler sig ensomme i jobbet og oplever manglende tid til sparring.

Alt sammen vilkår, der resulterer i et praksischok, hvor de nyansatte tvivler på sig selv - og tvivler på, om de overhovedet kan lykkes med det, de har uddannet sig til.

- Mange af de nyuddannede lærere fortæller, at lærerdrømmen brast i mødet med virkeligheden, siger Malene Vestergård, konsulent i Aarhus Lærerforening til BFA (BrancheFællesskabet for Arbejdsmiljø).

Kursus skal skabe et godt fundament

Derfor har Aarhus Lærerforening udviklet et særligt kursusforløb til nyuddannede, som hjælper og støtter de unge lærer i det første skoleår, fortæller Malene Vestergård.

Kurset hedder "Fundament til dit lærerliv", og formålet er at undgå, at unge lærere mister modet og dropper jobbet i de første år.

Kurset er udviklet sammen med VIA University Collage og sætter fokus på blandt andet den første årsplan, konflikthåndtering, mægling, inklusion og det gode arbejdsliv. I kurset indgår også individuel supervision og sparring.

Første gang kurset kørte var i skoleåret 2018/2019, men det kører igen i dette skoleår med midler fra Aarhus Kommune.

Læs også: Introprogram fastholder nyansatte: Thea følte sig hurtig nyttig

Er du interesseret i flere artikler som denne?

Viden På Tværs samler de gode erfaringer fra kommunerne.
Tilmeld dig det nyhedsbrev, som passer til dit arbejdsområde, og få viden om nye indsatser, erfaringer fra den virkelige verden og gratis værktøjer.

Få en god start på dit arbejdsliv

Overgangen fra studie til arbejde kan opleves særlig udfordrende.

Derfor har BFA (BrancheFællesskabet for Arbejdsmiljø) samlet seks spørgsmål, som mange nyuddannede stiller sig selv, og som man med fordel kan læse og spørge sig selv om.

Læs dem her, og klik dig rundt i temaet