Signe Skaarup og Thea Dahl

Introprogram fastholder nyansatte: Thea følte sig hurtig nyttig

Et introprogram til nyansatte i Pædagogisk Psykologisk Rådgivning i Kolding har gjort, at der ikke er så stor udskiftning af medarbejdere som tidligere. Fokus ligger på at skabe kendskab og venskab fra begyndelsen, så nyansatte hurtigt føler sig kompetente i arbejdet.

Af Bettine Romme Andersen 20/08/2019

Hilse-på-møder, viden om andre faggruppers arbejdsopgaver og en mentorordning fra dag et.

Det er opskriften på en god start for de nyansatte på Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) i Kolding Kommune.

Men det har også vist sig at være løsningen på et problem, som mange kommunale arbejdspladser bøvler med: nemlig at fastholde medarbejderne.

- Nye medarbejdere er optaget af at lykkes med deres arbejde, og det tidlige relationsarbejde gør, at de hurtigere kan løse deres opgaver og føle sig kvalificerede, siger leder af PPR i Kolding, Birgitte Østerlund Aagaard.

Hilse-på-møder internt og eksternt

Introprogrammet hos PPR kaldes et onboarding-program og handler om at få nye medarbejdere godt "om bord" og give dem følelsen af at kunne bidrage og lykkes med deres opgaver.

- Vores fokus med indsatsen er, at nyansatte føler sig velkomne og hurtigt klædt på til at løse deres arbejdsopgaver, og at de hurtigt får skabt nogle samarbejdsrelationer internt og eksternt, siger psykolog Signe Helms, der også er tillidsrepræsentant for psykologerne.

Derfor bliver der arrangeret en række hilse-på-møder både internt i PPR men også eksternt i eksempelvis socialforvaltningen, sundhedsplejen, ungekontakten mf.

- På den måde får man hurtigt nogle samarbejdsrelationer og bliver præsenteret for, hvad de forskellige kolleger har af opgaver, og hvilke samarbejdsflader der kan være, siger Signe Helms.

Onboardingen var guld værd for Thea

Thea Dahl blev ansat som psykolog i PPR i Kolding for halvandet år siden og havde stor glæde af, at der var et fastlagt program for hendes opstart.

- Når man er ny, skal man både finde rundt på arbejdspladsen og i hele det faglige fællesskab, og det var rart med en grundig introduktion til alle samarbejdspartnerne, siger Thea Dahl.

Ved at mødes med de eksterne parter, som psykologerne i PPR løbende har snitflader med, blev en barriere brudt ned.

- Det har gjort, at jeg ikke har tøvet med at tage kontakt ud af huset, fordi jeg har været der og har et ansigt at sætte på.

Kendskab-venskabsdelen styrkes

TR Signe Helms peger på, at hilse-på-møderne gør, at man får bygget nogle broer mellem siloerne i kommunen.

- Vi får skabt det her kendskab-venskab både inde i PPR, men også ud i kommunen, siger hun.

Samtidig medfører kendskabsdelen, at man får opbygget sine kompetencer hurtigt, fordi man tidligt får viden om andres faglighed og tilbud i kommunen, fortæller Signe Helms.

- Når man får viden om, hvad andre kolleger laver, så giver det også bedre mening, hvornår man kan bruge deres ekspertise, siger hun.

Det kan Thea Dahl sagtens genkende.

- Jeg har gjort brug af de fleste, som jeg har været rundt og hilse på. Så jeg synes, at jeg hurtigt kunne komme ud og gøre mig nyttig derude, hvor det gælder.

Mentor-ordning er en god støtte

En del af velkomstpakken til nyansatte er også en mentor-ordning, hvor en erfaren kollega kobles sammen med den nyansatte og i en lang periode mødes en gang om ugen, fortæller AMR Thomas Bertelsen, der er pædagogisk konsulent med lærerbaggrund.

- Man kan spørge om alt og høste mentorens erfaringer med, hvordan har du gjort, og hvordan håndterer du den og den slags sager, siger Thomas Bertelsen.

Den nyansatte får sin mentor allerede den første uge, hvilket Thea Dahl har sat meget stor pris på.

- Det var rigtig trygt at have det her rum, hvor man bare kunne komme og få sparring og supervision på det, man stødte på, siger hun og fortsætter:

- For mig var det en rigtig tryg måde at starte på, og det gjorde også, at jeg hurtigt følte mig klædt godt på til at skulle ud i virkeligheden og hjælpe børn og familier.

Fællesskabet tager ansvar for den nyansatte

En vigtig ting ved introprogrammet i PPR i Kolding er, at det er fællesskabet, der tager ansvar for den nyansatte, så det ikke kun bliver et ledelsesansvar, fortæller AMR Thomas Bertelsen.

Derfor er ansvaret for at invitere de nyansatte til de interne hilse-på-møder også lagt på faggrupperne selv, mens de eksterne møder arrangeres af ledelsen, fortæller Thomas Bertelsen.

- Det er godt, at jeg også har en opgave ind i det her, for det underbygger en hjælpsomhedskultur, som vi gerne vil dyrke og værne om. Det gør, at man ikke lukker sig om sin egen opgave, men faktisk giver mulighed for at hjælpe og sparre med andre faggrupper, siger arbejdsmiljørepræsentanten.

Thea Dahl mener, at arbejdspladsen er kommet godt i mål med ambitionen om at være et fællesskab, der tager i mod.

- Jeg er blevet taget godt i mod af både ledelse og kolleger, det fællesskab har været ret specielt og dejligt at lande i, siger hun.

Introforprogram holder på de nyansatte

Introprogrammet blev udviklet, da PPR for nogle år siden skulle ansætte ti medarbejdere samtidig. Men det er blevet brugt siden, og har betydet, at det er lettere at fastholde de nyansatte, fortæller leder Birgitte Østerlund Aagaard og supperes af AMR Thomas Bertelsen.

- Det er en vanvittig god ting for arbejdsmiljøet, at vi har fået bremset udskiftningen, og særligt at vi alle tager ansvar for at få folk godt i gang, for jo bedre vi får dem startet op, jo længere tid har vi dem også, siger Thomas Bertelsen.

Der har ikke været en opsigelse blandt psykologerne de seneste to og et halvt år. Og Thea Dahl er heller ikke på vej væk.

- Hele forløbet har gjort, at jeg har lyst til at blive, og der er en stor arbejdsglæde i, at man føler sig tryg og velkommen. Og der er også en stor tilfredshed i, at man hurtigt kan gå ud og gøre sit arbejde ordentligt, siger hun.

Sociale arrangementer

En sidste ting, som PPR har øget fokus på de senere år, er at lave flere sociale aktiviteter sammen på tværs af faggrupperne.

- Vi har lavet en lille personaleforening for alle faggrupper, hvor vi for eksempel spiser samme, går i biffen eller laver andre sociale ting, siger Thomas Bertelsen.

For Thea Dahl er det særligt morgenmadsordningen, hun er glad for.

- Hver fredag er der friskbagte boller, og vi sidder sammen og kan få kigget hinanden i øjnene og snakket. Det sætter jeg stor pris på, siger psykologen.

Er du interesseret i flere artikler som denne?

Viden På Tværs samler de gode erfaringer fra kommunerne.
Tilmeld dig det nyhedsbrev, som passer til dit arbejdsområde, og få viden om nye indsatser, erfaringer fra den virkelige verden og gratis værktøjer.

Billedtekst

Psykolog Thea Dahl (th) har gjort meget brug af at sparre med sine kolleger, som eksempelvis TR og psykolog, Signe Skaarup (tv).

Om PPR i Kolding
PPR i Kolding har et onboardingprogram for nyansatte
  • Der er en række faggrupper ansat: psykologer, pædagogiske konsulenter, tale-hørekonsulenter, fysioterapeuter, en socialrådgiver, en sygeplejerske, sekretærer og en teknisk servicemedarbejder.
  • PPR yder rådgivning og vejledning i skole, hjem og dagtilbud samt supervision af personale i skole og dagtilbud.
  • Introprogrammet i PPR var indstillet til Arbejdsmiljøprisen 2019, men vandt den ikke.
Den gode modtagelse

BrancheFællesskabet for Arbejdsmiljø for Velfærd og Offentlig administration (BFA) har udgivet materialet "Den gode modtagelse", der giver inspiration til, hvordan man kan tilrettelægge modtagelsen af nye medarbejdere, så de bliver integreret både fagligt os socialt.

Læs materialet her