Uddannelsesmesse

Horsens satser på karrierelæring: Unge skal lære at vælge selv

Det er vigtigere end nogensinde, at elever i folkeskolen bliver i stand til at træffe valg om uddannelse og job. Derfor har Horsens Kommune valgt at gøre karrierelæring til omdrejningspunkt for den måde, man arbejder med udskoling og brobygning på i samtlige skoler.

Af Irene Aya Schou 16/01/2019
Fremfærd

Et stort skoleprojekt i Fremfærd-regi, Udsyn i Udskolingen, vækker genklang i landets kommuner. Selvom projektet for længst er afsluttet, lever tankerne om karrierelæring som en metode til at klæde eleverne på til at træffe gode valg videre.

Det fortæller lektor ved VIA University College i Aarhus, Bo Klindt Poulsen, der har været tilknyttet projektet i samarbejde med bl.a. forskningsfaglig leder, Rie Thomsen og lektor Rita Buhl og i dag er ved at færdiggøre en ph.d. om karrierelæring og unges uddannelsesvalg.

- Vi har haft rigtig travlt med henvendelser fra alle mulige steder i vejlednings- og skolelandskabet. De sidste halvandet år har Rie Thomsen, Rita Buhl og jeg rejst landet tyndt fra nord til syd og øst til vest og talt karrierelæring og Udsyn i Udskolingen. Det har været meget massivt, siger han.

Kunsten at lære at vælge

Horsens Kommune deltog som én af de 13 kommuner i Udsyn i Udskolingen. Dengang var tre Horsens-skoler med i projektet - efterfølgende har man i kommunen valgt at brede tankerne om karrierelæring ud til samtlige 13 skoler i kommunen, fortæller tovholder i Ungeenheden i Horsens Kommune, Hanne Frøslev.

- Det gode ved karrierelæring er, at man går fra at fokusere på valget til at fokusere på processen med at vælge. De unge, der skal vælge uddannelse i dag, kommer til at vælge resten af livet, for man vælger ikke livslang erhverv én gang med det omskiftelige arbejdsmarked, vi har i dag. Derfor er det vigtigt at kunne træffe et valg, siger hun.

Projektets levedygtighed skyldes ifølge Hanne Frøslev, at karrierebegrebet har fået en ny betydning og i dag handler om at kunne reflektere over de aktiviteter, man deltager i, systematisere informationerne og træffe meningsfulde valg på baggrund af erfaringer, hvor det tidligere handlede om at kunne klatre op ad karrierestigen og f.eks. gå fra bydreng til direktør.

- Det er ikke nogen nem sag for et ungt menneske at lære at vælge. Som en dreng i 8. klasse sagde: ’Hvordan skal jeg kunne træffe valg om min uddannelse, når jeg ikke engang ved, hvilket tøj jeg skal tage på i morgen’, siger Hanne Frøslev, der fik karrierelæringsbegrebet ind under huden, da hun i sit forrige job som UU-vejleder i Hedensted Kommune var med i Udsyn i Udskolingen. 

Læs mere om projektet på Udsyn i Udskolingen

Karrierelæring fra 0. klasse

I Horsens Kommune betyder satsningen på karrierelæring bl.a., at lærerne uddannes i at integrere karrierelæring i undervisningen, og at der afholdes workshops på skolerne.

Kommunen har desuden valgt, at grundskoler, erhvervsliv og ungdomsuddannelser skal samarbejde under projekt Samspil. Det betyder, at der på hvert klassetrin fra 0. til 10. klasse skal bruges 25 timer på besøg på bl.a. virksomheder og ungdomsuddannelser.

Desuden har man på alle Horsens-skoler udpeget en uddannelses- og jobkoordinator, typisk en lærer eller en afdelingsleder, som mødes to gange årligt med andre koordinatorer ofte ude på en virksomhed og drøfter aktuelle emner sammen med UU-vejledningen og ungdomsuddannelserne.  

Undgå fredsvalg og gåsevalg

Horsens Kommune arrangerer også en årlig uddannelsesmesse for 8-10. klasse i samarbejde med Hedensted Kommune, hvor uddannelsessteder, arbejdspladser mv. deltager. På denne dag er der mødepligt for elever i 8. og 9. klasse, og forældrene opfordres til at komme. Eleverne arbejder efter principperne for karrierelæring med refleksion både før og efter besøget.

Ifølge Hanne Frøslev er det meget vigtigt at få forældrene i tale, fordi det ofte er dem, der har størst betydning for de unges uddannelsesvalg.

- De unges valg skal være et bevidst valg og ikke et fredsvalg, hvor man vælger det samme som forældrene eller det, jeg kalder et gåsevalg, hvor man vælger det samme som den førende i klassen, siger hun.

Glem at I ved noget

Karrierelæring er ikke et fag, men en metode og et perspektiv, man kan lægge ned over en hvilken som helst aktivitet. Det er selve refleksionsprocessen, der er vigtig.

Her kan forældre og lærere hjælpe de unge på vej ved at stille gode spørgsmål og dermed blive rollemodeller for, hvad man kan undre sig over. I stedet for at spørge efter et virksomhedsbesøg: Er det noget for dig? Kan man spørge: Hvad lærte du om dig selv?

Forsker Bo Klindt Poulsen var sidste år inviteret med som oplægsholder på uddannelsesmessen i Forum Horsens. Her fortalte han forældrene, at det bedste, de kan gøre for deres børn, er at glemme, at de ved noget.

- Nu forsøger vi gennem karrierelæring at afmontere børnenes automatreaktioner. Så er det ærgerligt, hvis man ender med at aktivere forældrenes automatreaktioner og forestilling om, at de ved noget. De ved muligvis noget om deres eget fag, men ikke nødvendighed om andre fag. Derfor er det bedste, de kan gøre at være nysgerrige og undrende sammen med børnene, siger Bo Klindt Poulsen.

Karrierelæring skal tænkes ind i fagene

Han mener, at projekt Udsyn i Udskolingen især har vist, at vejledning er for alle elever, og at lærere ikke skal være UU-vejledere men gøre det, de er uddannet til nemlig at understøtte elevernes læring.

- Læreren skal tænke karrierelæring ind i fagene og forsøge at gøre fagene vedkommende for eleverne, fordi de kan se, hvad det kan bruges til. Det må ikke blive en ekstra opgave, siger han.

I Horsens er karrierelæringsbegrebet ved at brede sig til ungdomsuddannelser som gymnasier og erhvervsskoler. Det glæder Hanne Frøslev, der tror på, at man om nogle år vil se Horsens-borgere, der klarer sig rigtig godt i uddannelsessystemet og på arbejdsmarkedet.

- Det tror jeg faktisk på. Jeg tror, at man vil se en stor gruppe unge, der er mere bevidste, og som tør gå ud og træffe valg, som er deres egne. På den lange bane vil det forhåbentlig medføre et mindsket frafald og nogle unge, der ikke føler sig så pressede af at skulle træffe valg om uddannelse, siger hun.

Er du interesseret i flere artikler som denne?

Viden På Tværs samler de gode erfaringer fra kommunerne.
Tilmeld dig det nyhedsbrev, som passer til dit arbejdsområde, og få viden om nye indsatser, erfaringer fra den virkelige verden og gratis værktøjer.

Hvad er karrierelæring?

Karrierebegrebet handler om at skabe sammenhæng mellem liv, læring og arbejde. Karrierelæring som begreb er inspireret af den engelske teoretiker Bill Law og bygger på en forståelse af, at børn og unge for at kunne træffe gode valg skal have konkrete erfaringer med uddannelse og arbejde, og at de reflekterer over disse erfaringer og bliver klogere på sig selv og deres omverden.

De kompetencer, man skal have for at kunne træffe gode valg er blandt andet at sanse og samle indtryk, kunne ordne informationer og opdage sammenhænge og være opmærksom og kunne mærke, hvad der er vigtigt for én selv og for andre.

Om Projekt Udsyn i Udskolingen
  • Et forsøgs- og udviklingsprojekt i folkeskolens overbygning, 7. til 9. klasse. Det består af 13 konkrete projektet landet over.
  • Formålet er at give forældre og elever større viden om de uddannelsesmuligheder, der findes og konkret indsigt i, hvad man laver på en erhvervsskole og i forskellige virksomheder, så de unge ikke automatisk vælger gymnasiet.

  • Fælles for alle projekter er fokus på gode samarbejdsrelationer mellem folkeskoler, UU-vejledere, erhvervsskoler og erhvervsliv. Desuden skal eleverne lære at reflektere over egne oplevelser.

  • Baggrunden for projektet er, at uddannelsesvejledning i dag primært er skolens og den enkelte familie ansvar, idet kun cirka 20 procent af de unge, der ikke vurderes uddannelsesparate, får vejledning gennem kommunens UU-vejledere.

  • Projektet er støttet af Fremfærd Børn og gennemføres i samarbejde mellem KL, Danmarks Lærerforening, Aarhus Universitet og University College (VIA).

  • Læs mere om projektet på siden Udsyn i Udskolingen