Voksne med særlige behov

Øg borgernes trivsel i udfordrende hverdagssituationer
Morgenvækning og barbering er eksempler på to situationer, der for nogle borgere kan skabe konflikter i hverdagen. Erfaringen viser, at det hjælper borgerne til at blive mere trygge, når medarbejderne udfører opgaverne på en ens måde. Med redskabet Trivselsplaner kan medarbejderne arbejde mere systematisk og ensartet med de udfordrende hverdagssituationer.
Etik som værdiskabende overligger
Etiske principper bliver levendegjort i refleksion over problemstillinger, dilemmaer og konflikter. Det gælder både for dagligdags problemstillinger i arbejdet med borgerne og kollegerne og grundlæggende dilemmaer relateret til socialfagligt arbejde.
Om projekt faglighed i fremtidens boformer
Hvordan sikrer vi et godt liv for mennesker med omfattende funktionsnedsættelser, som har brug for massiv hjælp og støtte hele deres liv? Vejen frem er bygget på faglig udvikling og nytænkning, med respekt for de enkelte borgeres selvbestemmelse og selvstændighed.
Sådan arbejder I med trivselsplaner
Hvor skal man starte, når man gerne vil arbejde med Trivselsplaner? Her får du en tretrinsraket til at gå i gang med arbejdet. Stift bekendtskab med værktøjet Mindmapping, redskaber til involvering af pårørende, cases, videoer og meget mere.