Voksne med særlige behov

En tværfaglig indsats for borgerne
Hvad sker det, når man inviterer terapeutfaglighed ind i en arbejdskultur, der er domineret af socialpædagoger? Erfaringer viser, at det kræver prioritering, vedholdenhed og hårdt arbejde – men når samarbejdet fungerer, kan borgerne blive hjulpet på en mere nuanceret måde.
Arbejd med mental sundhed på botilbud
Hvordan skaber man rammerne for det gode liv for mennesker med udviklingshæmning, der har boet på botilbud det meste af deres liv? Kan man arbejde systematisk med at inddrage borgerne i, hvad der bidrager til deres mentale sundhed?
Øg borgernes trivsel i udfordrende hverdagssituationer
Morgenvækning og barbering er eksempler på to situationer, der for nogle borgere kan skabe konflikter i hverdagen. Erfaringen viser, at det hjælper borgerne til at blive mere trygge, når medarbejderne udfører opgaverne på en ens måde. Med redskabet Trivselsplaner kan medarbejderne arbejde mere systematisk og ensartet med de udfordrende hverdagssituationer.
Etik som værdiskabende overligger
Etiske principper bliver levendegjort i refleksion over problemstillinger, dilemmaer og konflikter. Det gælder både for dagligdags problemstillinger i arbejdet med borgerne og kollegerne og grundlæggende dilemmaer relateret til socialfagligt arbejde.