Voksne med særlige behov

Arbejd med mental sundhed på botilbud
Hvordan skaber man rammerne for det gode liv for mennesker med udviklingshæmning, der har boet på botilbud det meste af deres liv? Kan man arbejde systematisk med at inddrage borgerne i, hvad der bidrager til deres mentale sundhed?
Øg borgernes trivsel i udfordrende hverdagssituationer
Morgenvækning og barbering er eksempler på to situationer, der for nogle borgere kan skabe konflikter i hverdagen. Erfaringen viser, at det hjælper borgerne til at blive mere trygge, når medarbejderne udfører opgaverne på en ens måde. Med redskabet Trivselsplaner kan medarbejderne arbejde mere systematisk og ensartet med de udfordrende hverdagssituationer.
Etik som værdiskabende overligger
Etiske principper bliver levendegjort i refleksion over problemstillinger, dilemmaer og konflikter. Det gælder både for dagligdags problemstillinger i arbejdet med borgerne og kollegerne og grundlæggende dilemmaer relateret til socialfagligt arbejde.
Om projekt faglighed i fremtidens boformer
Hvordan sikrer vi et godt liv for mennesker med omfattende funktionsnedsættelser, som har brug for massiv hjælp og støtte hele deres liv? Vejen frem er bygget på faglig udvikling og nytænkning, med respekt for de enkelte borgeres selvbestemmelse og selvstændighed.