Livsglæde på Blomstergården i Slagelse. Foto: Blomstergården

Nyt plejecenter spiller sig til høj social kapital

130 ansatte på Plejecenteret Blomstergården spiller et spil om social kapital, som Slagelse Kommune har udviklet. Spillet skal hjælpe med at skabe og fastholde en god kultur på en nystartet arbejdsplads.

Af Mia Dalby Larsen 25/03/2015

Hvordan skaber man en kultur, hvor medarbejderne videndeler, arbejder sammen på tværs af fag og holder fast i en helt ny arbejdsrytme?

Det spørgsmål har centerleder Hanne Duffy fra Blomstergården i Slagelse Kommune tumlet med. Blomstergården er et stort plejecenter, der åbnede i januar 2014, og de cirka 130 medarbejdere var for de flestes vedkommende helt nyansatte, mens en mindre gruppe kom fra et andet plejecenter i kommunen.

- Vi har jo sagt, at vi vil være en foregangsvirksomhed, som gerne vil være innovativ og prøve noget nyt. Vi snakkede rigtig meget om vores værdigrundlag med de nyansatte i starten. Men hvordan fastholder man det, og hvordan sørger man for, at vi ikke bare falder tilbage i det velkendte?, siger Hanne Duffy.

Noget af det nye og innovative er meget håndgribeligt: For eksempel spreder man arbejdsopgaverne ud på alle døgnets timer i stedet for, at mange af dem traditionelt foregår i formiddagstimerne. Det betyder, at der er nogenlunde lige mange på arbejde i tidsrummet 8-20, og at medarbejderne skal samarbejde og planlægge deres opgaver på en anden måde, end de er vant til fra tidligere job.

Hanne Duffy sagde ja tak, da Blomstergården fik tilbuddet om at spille et nyt spil om social kapital, som Slagelse Kommune har udviklet i samarbejde med en række eksterne forskere og konsulenter.

Forankret i MED

Spillet hedder Social Kapital På Spil og løber over et års tid, hvor alle medarbejdere på arbejdspladsen deltager. En lille gruppe udgør game masterne, som tager sig af at sætte spillet i gang, definere mål og administrere de opgaver, som medarbejderne får, og som de skal udføre sammen med andre i løbet af arbejdsdagen. Det kan f.eks. være, at de skal lægge mærke til, hvad der gør arbejdsdagen god, eller de skal gøre noget på en anden måde, end de plejer. Undervejs bliver der hængt symboler op på opslagstaver og i fælleslokaler, så alle kan se, hvor langt de er kommet i spillet. I slutningen af spillet handler det også om samarbejdet mellem forskellige faggrupper og med de eksterne leverandører, som er på arbejdspladsen. Det kan f.eks. være rengøringsservice-folkene eller dem, der leverer mad.

På Blomstergården har man valgt at forankre spillet i det lokale MED-udvalg, der har udpeget tre game mastere til at styre spillet i de tre forskellige huse, som udgør Blomstergården. Alle huse spiller samtidig og går sammen videre fra runde til runde, og medarbejderne spiller i skiftende makkerpar på tværs af faglighed. Spillet fokuserer blandt andet på elementerne tillid, samarbejdsevne og retfærdighed, og det, at medarbejderne kan spille spillet i deres hverdag og ikke skal pilles ud af en vagtplan og sendes på kursus, ser Blomstergården som en meget stor fordel.

- Vores mål er at få en vi-kultur, hvor vi udvikler vores arbejde ved at arbejde sammen alle døgnets 24 timer, vi skal arbejde med en god kommunikation, arbejdsglæde, trivsel og den rehabiliterende tilgang. Det er vores nøgleord, som vi spiller ud fra, siger Hanne Duffy .

Hun nævner, at en af udfordringerne ved kommunikation på et stort plejecenter f.eks. er at centerets medarbejdere er spredt ud over et stort område, arbejder på forskellige tider af døgnet og ikke tjekker email og internet naturligt i hverdagen. En anden udfordring er, at man i den rehabiliterende tilgang udarbejder en individuel plan for hver beboer, og den plan arbejder alle faggrupper ud fra i fællesskab.

- Og så er der selvfølgelig arbejdsglæden. Vi vil gerne have, at alle er glade for at være på arbejde, og at vi hjælper hinanden på tværs af enhederne. Det kan også føre til et faldende fravær, siger Hanne Duffy, hvis medarbejdere har været i gang med at spille i nogle uger.

Forandringer kræver at man finder en vej

Blomstergården er en ud af de femten arbejdspladser med i alt cirka 500 medarbejdere, der er i gang med Social Kapital på spil i Slagelse Kommune, og arbejdspladserne dækker et bredt spektrum af de kommunale opgaver. Det er udviklet som et projekt under kommunens HR-udviklingsafdeling og som en del af en større indsats, hvor Hoved-MED har haft som mål at arbejde med social kapital.

- Vi har de samme udfordringer, som alle andre kommuner har. Vi ønsker at skabe trivsel og holde sygefraværet lavt. Vi lever midt i en forandringsdagsorden, og det kræver rigtig meget at få folk til at være trygge og samtidig holde fokus på kerneopgaven. Alle kommuner prøver jo at finde netop deres vej i det, siger Anni Nørgaard Jensen, der er projektleder for spillet og ansat i Slagelse Kommunes HR-afdeling.

Og en af Slagelse Kommunes veje er altså at udvikle et spil, der skal sætte fokus på den sociale kapital på arbejdspladserne. Arbejdspladsernes begrundelser for at ville deltage i spillet er forskellige og kan være alt fra højt sygefravær til noget samarbejde, der halter, men fælles for dem er, at de kan se en fordel i at arbejde med den sociale kapital i hverdagens gøremål og situationer.

Om spillet

Du kan læse mere om Social Kapital på Spil her.

Spillet er bygget op af en række runder – i nogle runder spiller game masterne alene og i andre spiller alle medarbejdere. Spillet når igennem temaerne tillid, samarbejdsevne, retfærdighed, kerneopgaven, prioritering af opgaver, forbindende og brobyggende social kapital (relationel koordinering) . Spillet er synligt i hverdagen – opgaver og fremskridt markeres og vises visuelt på arbejdspladsens fællesarealer i form af oversigter over hvor langt spillerne er og vægaviser, der samler op på drøftelserne blandt medarbejderne. Spillet tager minimum 7-12 måneder.

Slagelse Kommune arbejder lige nu for at gøre spillet tilgængeligt for andre offentlige arbejdspladser. Interesserede kan henvende sig til arbejdsmiljøkonsulent Anni Nørgaard Jensen på anoer@slagelse.dk – så får de automatisk besked når spillet er tilgængeligt.