MUS

Hvad laver skolesekretæren?
Holstebro Kommune har gennemført et strategisk kompetenceudviklingsforløb for kommunens skolesekretærer sammen med UCH. Formålet var at få et samlet kompetenceoverblik, som den enkelte skolesekretær og leder kan bruge til blandt andet MUS.
HR-afdelingen understøtter den strategiske kompetenceudvikling
I Holstebro Kommune står den centrale HR-afdeling for den strategiske tværgående kompetenceudvikling. Den viser blandt andet nye ledere, hvordan de skal bruge MUS, og laver et kursuskatalog for ledere og medarbejdere. Derudover har HR-afdelingen og personaledirektøren et uformelt samarbejde med fællestillidsrepræsentanterne, hvor de blandt andet diskuterer kompetenceudvikling.
Den strategiske indsats har løftet niveauet
I Socialcenter København har man med succes indført et selvevalueringsskema, der giver både et samlet og individuelt overblik over medarbejdernes kompetencer. Selvevalueringerne danner blandt andet udgangspunkt for et internt kursuskatalog, som medarbejderne løbende kan bruge til kompetenceudvikling.
MUS og udviklingsplaner
Den årlige MUS er en gylden mulighed for medarbejderen for at få indflydelse på sin kompetenceudvikling. Som afslutning kan medarbejder og leder i fællesskab lave en skriftlig udviklingsplan.
Udviklingsplan - den hurtige
Du kan se den hurtige udviklingsplan her og downloade modellen i et word-dokument nederst på siden, så du har mulighed for at udfylde og printe skemaet.