Familiekoncept er en kopi med succes

Familie-koncept er en kopi med succes

I Silkeborg Kommune har Sundhedsplejen kopieret konceptet Familieiværksætterne. Sundhedsplejerskerne har høstet store faglige gevinster, fået nye roller, og så har de modtaget kommunens egen Copycat-pris.

Af Mia Dalby Larsen 20/10/2014

En velvalgt kopi kan være lige så god som originalen. Det har Sundhedsplejen i Silkeborg i hvert fald vist. De har netop høstet de første erfaringer med Familieiværksætterne, som er et koncept, der oprindeligt stammer fra Leksand i Sverige, hvor man har haft et tilsvarende tiltag siden 1997. I Silkeborg Kommune har man rullet konceptet ud i samarbejde med Center for Socialt Ansvar, som har lavet det ud fra et projekt i Holstebro Kommune.

Læs også: Digitalt dialogværktøj skal give bedre familieindsatser

Ordningen går ud på, at alle førstegangsforældre får tilbudt et forløb over 16 gange, hvor de mødes i grupper og bliver undervist i en vifte af emner, der har med småbørn og det at være en ny familie at gøre. De får f.eks. besøg af en jurist, en bankmand, jordemødre fra Region Midtjylland ansatte i Børne- familieafdelingen, herunder talehørekonsulenter, psykologer, familierådgivere og tandplejen. Noget af det særlige ved konceptet er, at både mor og far deltager, og det giver erfaringsmæssigt mange familier en god start. I Silkeborg startede man i maj 2014, og de første familier har taget godt imod og har efter fødslen endda selv overtaget ansvaret for grupperne og dannet netværksgrupper udover de planlagte møder.

Drejebog har hjulpet

Sundhedsplejen har modtaget dette års Copycat pris i Silkeborg Kommune (læs mere om Copycat-prisen her), fordi det er lykkedes dem at tage en idé, som andre har fået, og kopieret den med succes.

- Vi er meget tro mod det originale koncept, fortæller Lene Andersen, der er projektkoordinator og sundhedsplejerske i projektet. Dette gør vi for at kunne læne os op af den forskning der laves på familieiværksætterne.

Lene Andersen peger på, at det at konceptet var afprøvet og beskrevet på forhånd var en vigtig medvirkende årsag til, at det er blevet en succes.

- Der har nærmest været en drejebog lige fra projektforklæde til en ’Kom-i gang-guide’. Mange af de spørgsmål, vi havde, da vi skulle i gang, har vi jo kunnet finde løsninger på, fordi der var nogle, der havde banet vejen, siger Lene Andersen.

Sundhedsplejen i Silkeborg er også med til at give stafetten videre. De har for eksempel haft besøg af sundhedsplejen i Varde, der skal i gang med familieiværksætterne.

Ny rolle til sundhedsplejerskerne

Familieiværksætterne betyder også, at sundhedsplejerskerne har fået en ny rolle. De skal ikke længere kun optræde som eksperter, de er også facilitatorer, der støtter forældrenes egne refleksioner og koordinerer, at de møder eksperter og undervisere med mange forskellige vinkler på det at være nye forældre.

- Det er nyt for os, og derfor har alle sundhedsplejerskerne fået et kursusforløb. Det er noget, vi selv har arrangeret. Vi har fået nogle undervisere fra VIA til at komme og klæde os på som facilitatorer for en uhomogen gruppen. Vi har fået et løft, og det har været fantastisk, fortæller Lene Andersen.

Effekterne kan ses

Fordelene ved konceptet handler ikke kun om de nye roller for de ansatte. Det handler i høj grad også om effekt og om de muligheder, sundhedsplejerskerne har fået for at forebygge og bygge kompetencer op hos familierne. Det rammer lige ind i et ønske, som nogle af sundhedsplejerskerne havde.

Læs også: Thomas og Heidi finder løsninger før familielivet bliver en sag

- Jeg havde længe tænkt, at vi savner et rum, hvor vi er i kontakt med hele familien – både de kommende fædre og mødre, og det er et stort ønske, vi har haft længe at tænke fædrene ind. Når vi kommer på hjemmebesøg, er fædrene der ofte i starten, men senere arbejder de jo, siger Lene Andersen.

Det er hun ikke den eneste, der har tænkt, for projektet er blevet godt modtaget blandt kollegerne.

- Vi ved, at spejlingen mellem familierne er noget af det vigtigste i forebyggelsen. Vi kan nu begynde at se, at det virker. Familierne danner selv deres netværk, og vi giver dermed ansvaret tilbage til familien, siger Lene Andersen.

 

 

Forskning i Familieiværksætterne

I Silkeborg Kommune har man ønsket at følge det oprindelige koncept for Familieiværksætterne tættest muligt af hensyn til, at der for øjeblikket bliver forsket i effekterne. I Aarhus kobler de, som noget nyt, forskning på Familieiværksætterne. De ønsker at skabe viden om, hvordan netværksskabende tværfaglig og tværsektoriel forældreforberedelse kan være en effektiv forebyggelsesindsats, og hvad det betyder at inddrage private aktører. Derfor samarbejder Familieiværksætterne i Aarhus med TrygFondens Børneforskningscenter Aarhus Universitet, som vil stå for evalueringen.

Om konceptet 'Familieiværksætterne'

Familieiværksætter er et koncept, der fokuserer på tidlig indsats og forebyggelse. Det handler både om at give førstegangsforældrene nogle kompetencer gennem dialogbaseret undervisning og om at starte netværk blandt førstegangsforældre.

Grupperne mødes både, hvor parrene er sammen og hvor fædre og mødre er i grupper hver for sig. Silkeborg Kommune er gået væk fra at arrangere de traditionelle mødregrupper og opretter i stedet familiegrupperne, hvor hele familien deltager. Møderne ligger sidst på eftermiddagen, så den part, der går på arbejde, også kan være med. Sundhedsplejerskerne faciliterer grupperne og arrangerer, at en række undervisere fra kommunen, regionen og det private erhvervsliv er med.

Læs mere om konceptet Familieiværksætterne her.