Karrierelæring

Ny bog om karrierelæring i skolen på vej

En ny bog til læreruddannelsen skal styrke lærere og vejlederes samarbejde om elevers uddannelsesvalg i folkeskolen.

Af Pernille Søndergaard 30/05/2024
DLF,
KL

For øjeblikket er et forfatterkollektiv bestående af fire forskere inden for karrierelæring i fuld gang med at lægge sidste hånd på en lærebog til læreruddannelsen.

Bogen formidler central teori om karrierelæring og karrierevejledning for lærerstuderende, der skal undervise i det obligatoriske emne ’Uddannelse og job’ i folkeskolen.

Professor MSO, ph.d. MA Rie Thomsen, lektor Rita Buhl, lektor, ph.d. Bo Klindt Poulsen og lektor ph.d. Randi Boelskifte Skovhus

Fra valg til læring

Forskergruppen bag bogen har været tilknyttet forsknings- og udviklingsprojektet ”Udsyn i udskolingen”. Projektet blev afviklet fra 2014 til 2016 i regi af Fremfærd Børn og har siden inspireret mange skoler til en ændret tilgang til samarbejdet mellem lærere og vejledere om elevernes uddannelsesvalg.

Et vigtigt fokus i projektet var, hvordan man kan skabe aktiviteter, der bidrager til, at udskolingselever får større udsyn mod livet og udvidet deres perspektiver på uddannelse, arbejdslivet - og vigtigst af alt sig selv.

I den nye lærebog trækker forfatterne på erfaringer fra både "Udsyn i udskolingen" og anden national og international forskning om karrierelæring og karrierevejledning.

Hvad er karrierelæring?

Karrierebegrebet handler om at skabe sammenhæng mellem liv, læring og arbejde. Karrierelæring som begreb er inspireret af den engelske teoretiker Bill Law og bygger på en forståelse af, at børn og unge for at kunne træffe gode valg skal have konkrete erfaringer med uddannelse og arbejde, og at de reflekterer over disse erfaringer og bliver klogere på sig selv og deres omverden.

De kompetencer, man skal have for at kunne træffe gode valg er blandt andet at sanse og samle indtryk, kunne ordne informationer og opdage sammenhænge og være opmærksom og kunne mærke, hvad der er vigtigt for én selv og for andre.

Gør en forskel for nyt valgfag 

Arbejdet med arbejdsliv, uddannelser og erhverv har været obligatorisk i folkeskolen i mange år. Siden 2014 har det obligatoriske emne heddet 'uddannelse og job'.

Formålet med emnet er at åbne elevernes øjne for de mange erhverv og professioner, der findes, og øge deres kendskab til de mange muligheder.

I den nye læreruddannelse bliver 'uddannelse og job' nu et valgfag, der skal klæde de lærerstuderende på til at varetage undervisningen i emnet i folkeskolen.

Og her kan den nye lærebog gøre en forskel.

- Det er vigtigt at hjælpe både de lærerstuderende og underviserne på landets læreruddannelser med indsigt i og redskaber til at tilrettelægge en undervisning af høj kvalitet. Vi har udviklet ni kendetegn for kvalitet i karrierelæring og uddannelsesvejledning i skolen på baggrund af national og international forskning. Dem kan man fx bruge til at kortlægge de indsatser, der allerede findes, og til at udvikle nye, siger Rie Thomsen.

Karrierelæringsbegrebet er helt centralt

Forskerne understreger, at karrierelæringsbegrebet er helt centralt for 'uddannelse og job’, og i bogen forbindes begrebet med folkeskolens formål.

- Vi vil gerne vise, at dét at få mulighed for at undersøge sine egne muligheder og interesser i høj grad handler om at danne eleverne til en forståelse af det samfund, de er en del af, og de deltagelsesmuligheder, de har gennem uddannelse og arbejde, siger Bo Klindt Poulsen og uddyber:

- Når eleverne får indsigt i og respekt for forskellige typer uddannelser og jobs og forstår, at andre vælger anderledes i deres liv end dem selv, så får de mulighed for at erfare, at de har et medansvar for sammenhængen i samfundet. Så for os er karrierelæring en bestræbelse på at give eleverne magten til deres egne fremtidige karrierer og dermed magten til at bidrage til udviklingen af samfundet.

Favner en bred målgruppe af læsere

Den nye lærebog er ikke kun skrevet til lærerstuderende. Der er ifølge forfatterne meget viden og inspiration at hente for lærere på alle klassetrin i skole, for emnet ’uddannelse og job’ dækker hele skoleforløbet fra 1.-9. klasse.

- Det er vigtigt, at det ikke kun er udskolingslærere og UU-vejledere, der har viden om, hvordan eleverne får et bredere perspektiv på uddannelse og arbejdsliv. Børns læring om emnet starter allerede, når de er helt små, og er dermed allerede på spil i indskolingen. Det er derfor relevant for både indskolings-, mellemtrins- og udskolingslærere at kvalificere sig til at undervise i Uddannelse og Job, siger Randi Boelskifte Skovhus.

Teori, praksiseksempler og refleksionsøvelser

Udover relevant teori om karrierelæring og karrierevejledning præsenteres bogens læser for praksiseksempler fra skoler i læreringsorienteret vejledning - eksempler, som er direkte plug and play og lige til at gå ud at afprøve selv i praksis.

Derudover indeholder bogen øvelser, der opfordrer læseren til at stille spørgsmål til sin egen vej og sit eget blik på verden. Hvilke egne normer og værdier har man knyttet til uddannelse, job og arbejdsliv, og hvad betyder det for ens egen undervisningspraksis i skolen?

- Som lærer kan man gøre meget for at understøtte elevernes nysgerrighed, refleksioner over muligheder og fremtid og tro på sig selv i et liv med uddannelse og arbejde. Vi vil gerne vise, at lærerens rolle er central for elevernes arbejde med at lære en verden med uddannelse og arbejde at kende. Vi håber, at bogen inspirerer læseren til at gå på opdagelse i, hvad 'uddannelse og job' meningsfuldt kan bidrage til i skolen, siger Rita Buhl.

Hent bogen på vpt.dk

Når den nye lærebog udkommer i løbet af sommeren 2024, bliver der mulighed for gratis at hente en webversion af den her på www.vpt.dk.

Bagom Karrierelæring i skolen

Den kommende lærebog om karrierelæring i skolen er finansieret af Fremfærd Børn i forlængelse af projektet "Udsyn i udskolingen".

Gennem begrebet karrierelæring præsenterede "Udsyn i udskolingen" et nyt perspektiv på vejledningens rolle i samspil med undervisningen, som har inspireret mange skoler og kommuner.

Formålet med bogen er at gøre metoder, erfaringer og konkrete undervisnings- og vejledningsaktiviteter om karrierelæring tilgængelig for lærerstuderende, uddannede lærere, skoleledere og vejledere.

Ambitionen er dermed at øge kvaliteten af lærere og vejlederes samarbejde om 'Uddannelse og job' på alle klassetrin i folkeskolen.

Samtidig med bogen udarbejder forskergruppen også et vidensnotat om Uddannelse og job', karrierelæring og sammenhængende vejledningsforløb, som er målrettet skolechefer og skoleforvaltninger.