En sammenhængende ungeindsats til gavn for den unge

Begejstring for projekt om sammenhængende ungeindsats

"Vi deltager, fordi vi vil gøre det bedste for vores unge". Sådan lyder det fra Horsens Kommune om deres medvirken i projekt om en sammenhængende ungeindsats.

Af Bettine Romme Andersen 21/11/2023
Fremfærd

15 kommuner har meldt sig klar til i fællesskab at udvikle Den kommunale ungeindsats (KUI) - så de unge oplever sammenhæng på tværs af uddannelses-, beskæftigelses- og socialområdet.

Kommunerne skal i Fremfærd-projektet "En sammenhængende ungeindsats til gavn for den unge" dele erfaringer om både det, der er svært, men også om, hvordan de lykkes med at hjælp de unge, der ikke er i uddannelse eller arbejde.

Og på landsplan er der 42.000 unge under 25 år, der ikke er i job eller uddannelse.

Nysgerrighed på de andres erfaringer

En af de kommuner, der deltager, er Horsens, og her fortæller afdelingsleder for Team 3 i Ungdomscenteret Rikke Simoni, at det er vigtigt for dem hele tiden at udvikle sig og søge ny viden og inspiration.

- Det er altid givende at erfaringsudveksle og dele gode og mindre gode erfaringer, for det kan kun gøre os bedre til at hjælpe borgerne, og det er jo vores hovedformål, siger hun.

Hun forventer sig en hel del af samarbejdet med de øvrige kommuner i projektet.

- Det handler jo om at gøre det enkelt og smidigt for de unge at være i systemet, så vi tilstræber, at de kun har en indgang og ikke skal forholde sig til mange indgange. Det er ikke altid let, derfor er jeg nysgerrig på, hvordan de andre kommuner gør, og hvad vi kan lære af dem, siger hun.

Ungdomscenter under samme hat

I Horsens er arbejdet med Den kommunale ungeindsats (KUI) tværfagligt organiseret under samme forvaltning i et Ungdomscenter. I en del af de andre kommuner er medarbejderne forankret i egen afdeling/sektorer, og så er der etableret en tværgående struktur for, hvordan samarbejdet mellem medarbejdere i henholdsvis beskæftigelse-, social- og uddannelsesområdet skal være.

Rikke Simoni er glad for den måde, som Horsens er organiseret - med alle fagligheder under samme hat med fælles leder. Det kan noget helt særligt, når de forskellige fagligheder sidder tæt sammen og kender hinanden godt. siger hun.

- Der er jo ikke langt til en kollega. Jeg kan bare vende stolen om, hvis jeg fx skal have input fra en UU-vejleder, fordi vi sidder på samme kontor. Vi er én enhed, og det ser jeg som en styrke for at skabe den sammenhængende indsats for borgeren.

Samles på tværs om én sag

Dog kommer det tværfaglige samarbejde ikke bare af sig selv. Det skal hele tiden gødes.

- I ledelsen har vi meget fokus på at facilitere det tværfaglige, så man ikke kommer til at lukke sig om sig selv og sin egen faglighed, siger Rikke Simoni.

Ungdomscenteret har lavet deres egen måde at sikre tværfagligt samarbejde ved hjælp af en særlig analysemodel og møderække, som omfatter omkring 110 medarbejdere.

- Hver 14. dag samles vi på tværs af faggrupper og indsatser, og tager i grupper en sag op, hvor alle, der er relevante for sagen, drøfter den. På den måde lærer vi hinanden at kende, og vi får forskellige synspunkter ind i sagen, som kan være til gavn for den unge, siger hun.

På møderne kan medarbejderne komme i dybden med ca. 10-12 sager hver gang.

- Vi sidder 8-10 personer i rummet i op til en time og drøfter sagen - hvad er den unges ønsker? Hvad skal målet være? Og så får sagsbehandleren altid noget konkret med sig, som skal ud og afprøves, siger Rikke Simoni.

Temadage til erfaringsudveksling

I projektet skal de 15 kommuner mødes fire gange i løbet af vinteren og foråret, hvor temaer som faglig ledelse af tværfagligt samarbejde, relationel kapacitet og fælles mindset og forståelse af opgaven i KUI blandt meget andet er på dagsordenen.

Projektet ledes af KL og Dansk Socialrådgiverforening i fællesskab.

- Vi ved, at der blandt kommunerne er et stort ønske om vidensdeling og et ønske om at løfte udviklingen af deres sammenhængende ungeindsats. Så vores ønske med projektet er, at vi ender ud med nogle anbefalinger til alle kommuner om, hvilke måder der er gode at arbejde på i forhold til den sammenhængende ungeindsats, siger projektlederne Ellen Sveistrup Dahl, KL, og Mette Laurberg Jensen, Dansk Socialrådgiverforening.

Derudover består projektet af en erfarings- og vidensopsamling, der giver indsigt i de eksisterende analyser og undersøgelser af området.

Der bliver også lavet en landsdækkende survey af KUI og fokusgruppeinterview med unge.

De deltagende kommuner

Middelfart, Horsens, Frederikssund, Lolland, Tårnby, Gentofte, Hedensted, Faxe, Vallensbæk, Egedal, Langeland, Gladsaxe, Odense, Lyngby-Taarbæk og Bornholm.

En sammenhængende ungeindsats til gavn for den unge

Projektet vil undersøge og understøtte kommunernes arbejde med en tværfaglig og sammenhængende ungeindsats.

Det skal ske via forskellige aktiviteter i en række kommuner med ledere, medarbejdere og unge.

Projektet skal medvirke til, at flere unge motiveres til og opnår de relevante færdigheder og personlige kompetencer til at gennemføre en ungdomsuddannelse eller komme i beskæftigelse.

Den kommunale ungeindsats (KUI)

Alle kommuner har en kommunal ungeindsats, der koordinerer de unges samlede forløb på tværs af uddannelses-, beskæftigelses- og socialindsatsen.

Unge under 25 år, der ikke er i gang med eller ikke har gennemført en erhvervskompetencegivende ungdomsuddannelse, kan få vejledning om Uddannelse og Job hos den kommunale ungeindsats.

Jobcenteret og den kommunale ungeindsats samarbejder om unge under 25 år, når det er relevant.

Kilde: Beskæftigelsesministeriet

Rikke Simoni om ungeindsatsen:

- Vi er meget opmærksomme på at skabe nogle blivende netværk for de unge, for vi skal jo kun være en del af deres liv i en periode. Så vi er optagede af at få kanaliseret de unge ud i nogle sunde fællesskaber, som kan understøtte dem, når vi trækker os.