Morten Westergaard

Klimaet med i MUS-samtalen: Hvad kan du selv gøre?

Klima og bæredygtighed er et fælles ansvar, mener man i Middelfart Kommune, der bringer temaet med i medarbejderudviklingssamtaler.

Af Irene Aya Schou 09/10/2022

Hvad kan du gøre for klima og bæredygtighed i dit arbejde?

Sådan lyder det, når lærere, pædagoger, sygeplejersker og andre ansatte i Middelfart Kommune fremover går til medarbejderudviklingssamtale, de såkaldte MUS-samtaler.

Klima er nemlig for vigtigt et emne til at overlade til andre. Det skal tænkes ind i den daglige drift i alle forvaltninger, og ledere og medarbejdere i kommunen skal gå forrest.

- Den gamle forestilling om, at man kan deponere klima nede i Teknik og Miljø, det kommer ikke til at ske. Klima og miljø skal bredes ud, og vi har travlt, siger Morten Westergaard, der er klimachef i Middelfart Kommune. 

Begejstring i HR-afdelingen

Kommunen arbejder med en skabelon til udviklingssamtaler for både ledere, medarbejdere og grupper (MUS, LUS og GRUS). Her handler ét af spørgsmålene om klima og bæredygtighed.

- Folk reagerer meget forskelligt på spørgsmålet. Vi prøvede det for nylig af i HR-afdelingen. De var begejstrede og kom med en masse forslag til, hvad de kan gøre for klima og bæredygtighed. Ofte kan man føle sig alene i den grønne omstilling. Ved at stille spørgsmålet om, hvad man selv kan gøre på sin arbejdsplads, får man sluppet en masse kreativitet løs, siger Morten Westergaard.  

Mere samkørsel, mindre kød

Blandt medarbejdernes forslag er mere samkørsel, mindre kød i kantinen, cykel fremfor bil, flere hjemmearbejdsdage og mindre varme på kontoret.

Morten Westergaard understreger, at kommunen stadig er i en prøvefase og endnu ikke arbejder systematisk med de forslag, medarbejderne kommer med. Det vigtigste er at komme i gang: 

- De diskussioner, der opstår, kan være de mange bække små, der til sidst gør en forskel. Vi skal træne i at tænke grønt. Det er svært. Det kræver rigtig meget af os alle sammen, siger han. 

Levende klimaeksperimentarium

Middelfart Kommunes ambition er at være frontrunner i den grønne omstilling. Kommunen vedtog i 2020 en ambitiøs klimahandlingsplan, der beskriver, hvordan og hvornår kommunen vil gennemføre drivhusgasreduktionerne, klimatilpasninger og inkluderer alle i den grønne omstilling.

Morten Westergaard betegner Middelfart Kommune som "et levende klimaeksperimentarium", hvor klima er tænkt ind i alle handlinger og beslutninger. Tidligere handlede det om grønne projekter, nu indlejres det grønne og bæredygtige som en del af strukturen og hverdagen.

Klima og bæredygtighed i sagsfremstillingen

Det betyder blandt andet, at klima og bæredygtighed skal være et selvstændigt dagsordenpunkt i enhver sagsfremstilling i byrådet. 

- Dermed belyses konsekvenserne for klima og bæredygtighed, så der kan træffes bæredygtige beslutninger. Denne systemiske indlejring er vanvittigt sund. Dels træner den forvaltningerne til at udarbejde grønne beslutningsoplæg, og dels giver det anledning til gode diskussioner blandt de folkevalgte, siger Morten Westergaard. 

Borgeren kan se, om kommunen 'walk the talk'

Samtidig giver det fuld gennemsigtighed til borgerne, der kan gå ind i ethvert referat fra et byrådsmøde og se: 'Nu har I snakket om en ny omfartsvej, men hvad betyder det for klima og bæredygtighed.'

- Det giver et indblik i det daglige klimaarbejde i kommunernes maskinrum. Dermed kan borgerne se, om kommunen "walk the talk", siger Morten Westergaard.

Hvad er CO2-belastningen på dette legehus?

Middelfart Kommune har også besluttet at gøre klima til en systematisk del af budgetlægningen. Det betyder, at der skal indarbejdes klimavurderinger af alle budgetforslag, uanset om det drejer sig om jobcentret, skoleområdet eller dagplejenormeringer.

Det er en svær øvelse, for det kræver, at man tænker klima ind tidligt i processen for eksempel allerede i indkøbsfasen og spørger sin leverandør: Hvad er CO2-belastningen på dette legehus? 

Trafiklysmodel i budgetforslag

For at gøre det mere simpelt, anvender kommunen en trafiklysmodel i budgetforslag. Er det godt for klima (grøn), er det neutralt (gult), eller er det dårligt (rødt)? Og allerhelst med konkrete tal for drivhusgasudledninger.

- Vi er nu på andet år med trafiklysmodellen, og vi bliver hele tiden bedre. Det er vigtigt at starte simpelt og sætte masser af tid af. Modellen er nok for simpel i det lange løb, men den får sat nogle diskussioner i gang i byrådet, siger han.

Klima er ikke en tillægsopgave. Det er en omstillingsopgave.

Morten Westergaard

Introkurser til nye ledere

For at klæde ledere på til at tænke og arbejde grønt har man etableret et 'grønt forum'. Her mødes ledere fra forvaltningen for at drøfte konkrete sager.

- Vi etablerede et forum, hvor borgmester og kommunaldirektør dukkede op ved hvert eneste møde for at give ledere en comfortzone til at drøfte konkrete sager og sige: 'Hvordan får vi klima og bæredygtighed ind i denne sag."

Nye ledere får introkurser i klimaledelse, når de starter i jobbet, for det er nødvendigt at kunne lede mod en grønnere verden. 

Mod til at være spørgende

Morten Westergaard understreger, at ledere ikke skal være klimaeksperter og tjekke atmosfærens indhold af CO2 dagligt, men de skal have en basisviden. Her er FN's 17 verdensmål et godt sted at starte. Og så skal de have mod.

- Mod til at udfordre sig selv og sætte nye ting i gang. Mod til at være spørgende og nysgerrig. Mod til læring. Og så vil jeg sige: Viden forpligter, og kan man ikke gøre det bedste må man gøre det næstbedste inden for ens ressortområde.

Middelfart som klima-kommune:

Middelfart Kommune har i mange år sat fokus på klima og bæredygtighed.

I november 2020 vedtog Middelfart Kommunes byråd, at kommunen skal være CO2-neutral i 2050, og allerede i 2030 skal kommunens drivhusgasudledning være reduceret med 70 procent i forhold til niveauet i 1990. 

Derudover har man i Middelfart Kommune tilført en pose penge, som er øremærket til at indgå partnerskaber og opstart af mindre projekter for at sikre realiseringen af den kommunale klimaaftale fra november 2020. 

Middelfart Kommune har de sidste seks år afholdt Klimafolkemøde. I 2022 deltog 21.000 i de mange grønne aktiviteter i byens gader.