fodboldbane

GPS-styret kridtrobot baner vej til lettere arbejdsgange

I Næstved Kommunes afdeling Park og Vej har en GPS-styret kridtrobot lettet medarbejdernes arbejdsgange betydeligt. Og så inspirerer den dem til at tænke nyt i brugen af ny teknologi.

Af Mille Redanz 24/11/2017

Det kan tage lang tid og kræve mange kræfter at kridte en hel fodboldbane op. Normalt skal banerne nemlig kridtes op med en opkridtningsmaskine, der skubbes rundt med ren håndkraft.

For medarbejderne i Næstved Kommunes afdeling Park og Vej tager den proces dem mellem en time til halvanden for hver fodboldbane. Det har betydet, at de har haft problemer med at nå at optegne de næsten 100 boldbaner, som de har ansvaret for.

Men nu har kommunens Kultur – og Fritidsforvaltning valgt at investere i en ny kridtrobot, som hjælper medarbejderne med at få kridtet de mange boldbaner hurtigere op.

LÆS OGSÅ: Teknologi giver bedre dokumentation

I de snart tre måneder medarbejderne fra Park og Vej har arbejdet med kridtrobotten, har de oplevet en mærkbar udvikling i deres arbejdsgange.

Det fortæller driftsleder Steffen Søgaard Mortensen.

 - Robotten har gjort det lettere for os at nå i mål med vores kerneopgave. For nu er det ikke længere for tung en byrde at levere optegnede baner til tiden, fortæller han og uddyber.

- Fordelen med robotten er, at man bare kan sætte den i gang, og så kører den selv. Det vil sige, at vi lige pludselig får tid til at begynde på nogle andre arbejdsopgaver. På den måde er robotten også med til at effektivisere og skabe merværdi, for nu kan vi udnytte vores arbejdstimer fuldt ud, siger Steffen Søgaard Mortensen.

Robotten har blandt andet være med til at skaffe Steffen Søgaard Mortensen og hans team mere tid til andre arbejdsopgaver som for eksempel at rette boldnettene til og sørge for, at buskadset rundt om banerne også bliver vedligeholdt.

Den ekstra tid, som robotten frigiver, oplever Alex Moreno også. Han er ansat som gartner for Park og Vej afdelingen. Det er ham, der har ansvaret for robotten og som er med til at oplære andre medarbejdere i systemet.

Han oplever også, at robotten har haft stor indflydelse på hans arbejdsgang. For robotten skaber ikke kun mere tid til andre presserende arbejdsopgaver, den aflaster også fysisk, fortæller han.

- Når jeg kridter banerne manuelt op, kommer jeg ofte til at gå omkring 15 kilometer om dagen. Og hvis det har regnet, så bliver vores gamle kridtmaskine meget tung at køre med. Men her har robotten været rigtig god, for den kører uanset hvad, og så behøver jeg ikke at trække det tunge læs, fortæller han.

Alex Moreno skal i gang med at kridte boldbanerne op. Foto: TinyMobileRobots

Alex Moreno peger også på robottens intuitive styresystem, som en anden væsentlig fordel ved deres nye kridtrobot. Det, at robotten er så let at betjene, har nemlig gjort at teamet står stærkere i tilfælde af sygemelding. For nu kan flere og flere betjene robotten og få kridtet banerne op. 

Signalfejl og skæve streger

Men selvom robotten har spillet en central rolle for mange af medarbejderne og deres arbejde med kridtning af baner, så er der stadigvæk en række fejl og udfordringer med den nye teknologi, som der mangler at blive rettet op på.

Der er også nogle ulemper ved den her robot. Den styres jo gennem et GPS-signal, så nogle gange oplever vi, at den ikke kan fange signalet. Og det gør at stregerne bliver skæve og uregelmæssige. Det sker oftest ved nogle af vores baner, som har et læhegn af træer rundt omkring sig, fortæller Alex Moreno.

Han er dog i tæt kontakt med producenterne, og han håber, at de med tiden kan udvikle robotten, så signalet kan gøres endnu stærkere.

LÆS OGSÅ: Her er de stærke på både teknologi og hygge

Men trods signalfejl oplever de begge to, at robotten har inspireret dem i deres tænkning af ny teknologi.

Kridtrobotten styres over en tablet, hvor man på et luftfoto kan tegne den ønskede bane ind. Foto: TinyMobileRobots

Steffen Søgaard Mortensen håber, at robottens evne til at kridte baner op ikke kun er begrænset til boldbaner. Han vil meget gerne bruge robotten i en bredere sammenhæng. 

- Jeg håber, at vi i fremtiden også kan bruge vores kridtrobot til for eksempel optegning af parkeringspladser. Her kunne man så udarbejde nogle forskellige skabeloner til, hvordan sådan nogle parkeringsbåse skulle se ud, siger han og uddyber.

-Vi vil også meget gerne bruge robotten til nogle lidt større arrangementer som for eksempel Foreningens Dag. For her kommer alle foreningerne med deres egne stande, og det ville være meget brugbart, hvis vi kunne tegne de forskellige boders placeringer op med robotten. Så jeg håber rigtig meget, at robottens teknologi kan sættes i spil på flere led, fortæller Steffen Søgaard Mortensen.

Om kridtrobotten

Robotten styres over en tablet. Over tabletten kan man tegne sin bane ind på et luftfoto af del valgte område. I systemet medfølger der en række standard banelayouts, som det er muligt at ændre og dreje på efter ens behov.

Det tager kun 20 minutter for robotten at kridte en hel fodboldbane op.

I modsætning til en normal kridtmaskine kan robotten køre både i regnvejr og mørke.

 

Hvad har kridtrobotten givet Park og Vej

- Effektivitet: De kan nå at fuldføre flere arbejdsopgaver på kortere tid, da kridtrobotten ikke kræver nogle pauser.

- Kvalitet: Robotten sikrer, at stregerne altid er lige og i vinkel. Medarbejderne behøver ikke at kontrolmåle efter, der er blevet kridtet.

- Fleksibilitet: Robotten kan kridte på alle tider af dagen. Medarbejderne kan dermed kridte, når det passer ind i deres skema - også om aftenen.

 

 

 

Video: Kridtrobotten kører også om natten