Tværfaglig sagsbehandling

Tværfaglighed: Her flytter sagsbehandlingen ud på værestederne

Tre kommuner har deltaget i projektet ”Styrket indsats på væresteder”. Projektet har blandt andet betydet, at et tværfagligt team nu tilbyder borgerne sags- og misbrugsbehandling ude på værestederne i Haderslev Kommune.

Af William Meyer 09/03/2017

- Tværfaglighed er det der virker for at få en fælles forståelse og indsats over for de mennesker, vi arbejder med, mener socialrådgiver i Haderslev Kommunes jobcenter Birgitte Brawn Rasmussen.

Og tværfaglig er man i høj grad på Birgitte Brawn Rasmussens arbejdsplads, kommunens fem væresteder. Efter at have gennemført projektet ”Styrket indsats på væresteder”, har medarbejdere fra flere dele af kommunen fået deres daglige gang på værestederne, hvor både sagsbehandling og misbrugsrådgivning bliver udført for brugerne. Udover jobcentret er misbrugscentret, Handicap og Psykiatri samt Ydelsescenteret repræsenteret på værestederne. Dertil kommer en række samarbejdspartnere og hotlines, som Birgitte Brawn Rasmussen og kollegaerne også kan trække på.

Ifølge Birgitte Brawn Rasmussen er det en nødvendighed at have en tværfaglighed på området, fordi det er meget komplekst. Brugerne på værestederne kan eksempelvis have en kombination af økonomiske, psykiske og misbrugsrelaterede problemer.

- Vi skal kunne rådgive bredt i sådan en situation. Derfor har vi brug for at sparre med hinanden. Jeg ved for eksempel efterhånden en masse om misbrug og psykiatri. På den måde bliver vi dygtige inden for hinandens fagområder, og på den lange bane er det dét, der gør indsatsen stærk, forklarer Birgitte Brawn Rasmussen.

Desuden har det en række fordele for brugerne, at sagsbehandlingen og misbrugsrådgivningen foregår på værestederne i stedet for på kommunale kontorer.

-  Jeg oplever, at borgerne er mere trygge og udviser mere tillid, når vi er på værestederne. Når man kommer ind på et værested, kommer man i en helt anden stemning. Man får en relation til hinanden hurtigere, og man samtaler på en anden måde, fortæller Birgitte Brawn Rasmussen.

Det positive resultat af den fremskudte sagsbehandling kan blandt andet ses ved, at sanktioner over for borgerne nu sjældent er nødvendige, og at fremmødet bliver meget bedre, fortæller afdelingsleder i Socialpsykiatri og Misbrug, Niels Poulsen.

Det klassiske eksempel

Et klassisk eksempel, på hvor det tværfaglige samarbejde giver rigtig god mening, er, når en borger står til at miste sin bolig, fortæller Niels Poulsen:

- Rigtig mange bliver reelt hjemløse, når de bliver sat ud af deres bolig. Så der er god økonomi i at bringe folk i gang med at tage hånd om eget liv i stedet for, at de skal ende på en institution.

Konkret kunne et typisk eksempel være, at en borger har problemer med en privat udlejer og derfor akut mangler en ny bolig, fortæller Birgitte Brawn Rasmussen. Så går Handicap og Psykiatri ind i den sag med Housing First-projektet oveni.

Derudover modtager borgeren også kontanthjælp, hvilket inddrager jobcentret. Borgeren har måske misbrugsproblemer, og derfor kommer misbrugscentret ind i sagen og tilbyder samtaler.

Endeligt kan borgeren have brug for et lån til et indskud i en ny bolig, og det lån kan Ydelsescentret tilbyde.

- Vi træder altså alle sammen i kraft i sådan en situation, fortæller hun.

Den tværfaglige organisering

De forskellige indsatser på værestederne er organiseret i arbejdsgrupper. For eksempel er Birgitte Brawn Rasmussen i arbejdsgruppen vedrørende den fremskudte sagsbehandling, og hun har lige siden projektets start haft medindflydelse på, hvordan samarbejdet fungerer.

- Alle medarbejderne har taget det her projekt til sig. Det har de blandt andet, fordi de føler kæmpe ejerskab i kraft af organiseringen, fortæller Nils Poulsen.

Desuden pointerer han, at mange har følt, at de er kommet ”tilbage til rødderne af det sociale arbejde”. Deres arbejde handler nu om at gøre en forskel for medmennesker, og det motiverer dem at se, at de gør den forskel, mener han.

Det kan Birgitte Brawn Rasmussen nikke genkendende til.

-  Jeg blev uddannet for at gøre en forskel, og det er medmenneskelighed, der gør, at man kan mærke den forskel, fortæller hun.

Foto: Arkivbillede

Styrket indsats på væresteder

Projektet styrker indsatsen på en række områder, bl.a. : fremskudt sagsbehandling og misbrugsrådgivning, styrkelse af det opsøgende og kontaktskabende arbejde (SKP) og udvikling af brugerstyrede aktiviteter.

Det siger borgerne om projektet
  • Positivt, at samtalen gennemførtes på værestedet - 95 %
  • Tryg og tilpas i løbet af samtalen - 96 %
  • Der bliver lyttet til dig og dine meninger - 96%
  • Samtalen drejede sig om det, der var vigtigt for borgeren - 99 %
  • Samtalen kom på det rigtige tidspunkt for borgeren - 98 %