Top banner

Udfordrende udsagn – skab præcise udviklingsmål

Dette er en metode til at blive mere klar og præcis på dine forestillinger om og ønsker til udviklingsområder. Gennem øvelsen kan du også blive mere klar på, hvad der skal til for at udvikle specifikke kompetencer.

Af Kompetencernes ABC 31/05/2016

Du kan bruge metoden alene til selv at blive afklaret, eller I kan vælge at bruge metoden på arbejdspladsen til at lave nogle fælles udfordrende udsagn.

Udfordrende udsagn er et alternativ til at arbejde med mål. Udgangspunktet er, at du allerede har en forestilling om en ønsket fremtid, eksempelvis skabt gennem postkortmetoden. Det kan være et ønske om deltagelse i et mere forpligtende netværk, arbejde med en ny arbejdsmetode, udvikle nye kompetencer mv. Disse ønsker skrives som udfordrende udsagn.

Udfordrende udsagn kendetegnes ved:

  • Det er skrevet i nutid, som om det allerede sker.

  • Det skal være udfordrende for dig. Du skal strække dig efter det for at nå det. Det skal være noget, du ikke bare kan gøre. Det skal kræve noget af dig.

  • Det skal være noget du vil, noget du brænder for.

  • Det skal være specifikt, målbart, realistisk og tidsafgrænset.

Eksempler på udfordrende udsagn:

  • Om et halvt år har jeg et netværk, hvor jeg mødes en dag i kvartalet med 4 - 5 andre fra samme faggruppe.

  • Inden året er omme har jeg prøvet jobrotation med én fra en anden kommune.

  • Indenfor de næste to år er jeg blevet specialist på ét (bestemt) fagområde.

  • Jeg har om ét år ansvar for oplæring af nyansatte kolleger.

Udfordrende udsagn kan virke mere personlige og nærværende end at arbejde med mål.

Udfordrende udsagn kan udarbejdes og evalueres strengt personligt, men de kan også med fordel anvendes i grupper, hvor man hjælper og støtter hinanden til at opfylde udsagnene. Ydermere kan der også med fordel formuleres udfordrende udsagn på kollektivt niveau, i mindre arbejdsfællesskaber eller på afdelings- og institutionsniveau.

Det kan være en fordel at lave en lille handleplan, der beskriver vejen mod opfyldelsen af de udfordrende udsagn. Brug eksempelvis back casting.

Tid og ressourcer

Afhængig af ambitionsniveau kan et sæt af udfordrende udsagn sagtens skrives på få minutter. Tids og tankeressourcerne ligger mere i at få inspiration til de rette udsagn, og muligvis til beskrivelse af en lille handleplan for opnåelse af udsagnene.

MUS-automaten

Her kan du danne et MUS-skema

Gå til MUS-automat

Den Kommunale Kompetencefond

Søger I støtte til kompetenceudvikling? Den Kommunale Kompetencefond støtter dig med op til 25.000 kr. til kompetencegivende uddannelser. For at kunne søge skal man være omfattet af en overenskomst mellem KL og et af de forbund, der er med i aftalen om fonden.

Læs mere om hvem der er omfattet af aftalen, og hvordan du søger her

Debatværktøjet

Her finder du et debatværktøj til kompetenceudvikling i MED-udvalget og på arbejdspladsen

Gå til debatværktøjet