Stress hvad er spiseligt for jer

Stort stress tema: forebyggelse, viden og værktøjer

Har I udfordringer med stress på jeres arbejdsplads? BFA giver jer inspiration til, hvordan den enkelte medarbejder, leder og arbejdsmiljøgruppe kan arbejde med at forebygge stress.

Af Sine Molbæk-Steensig 18/04/2018

BFA har samlet alle deres materialer om stress på en temaside. Her finder du fakta om stress, værktøjer og gode råd til stressforebyggelse. I kan fx finde:

Besøg temasiden her