telefon

Medarbejdere henter hjælp hos trivselshotline

Oplever de kommunale ansatte i Næstved Kommune, at arbejdslivet bliver svært, kan de ringe til kommunens Trivselshotline for hjælp og rådgivning.

Af Nanna Fløjborg 11/11/2015

Hvis der er kommet lidt for mange kilo på sidebenene de sidste par år, eller stressen begynder at komme snigende over de mange mails, som hober sig op i indbakken, så har man som kommunal medarbejder i Næstved Kommune mulighed for at få hurtig hjælp. Kommunen har nemlig en ordning, hvor medarbejderne kan ringe til en trivselshotline og indtale en besked på telefonsvareren eller sende en mail omkring deres problem. Herefter vil de blive ringet op indenfor 24 timer på hverdage, hvor det vil blive vurderet, om der kan tilbydes et forløb.

Læs også: Trivsel starter med god ledelse

Trivselshotlinen har to retninger, nemlig en retning indenfor HR og en retning indenfor sundhed. Sidste år var der 421 henvendelser til linjens HR-del, hvor 54% drejede sig om stress. I hvert forløb tilbydes fem timers samtaler, hvilket har stor effekt. 

- Når et forløb afsluttes, får man udleveret et anonymt evalueringsskema, der samler op på forløbet. Her har vi en tilfredshedsprocent på 96-97%, fortæller Anne Fossing, der er HR-chefkonsulent og projektleder for Trivselshotlinen. 

Psykologsamtaler eller coachingforløb

Trivselshotlinen har flere tilbud, alt afhængigt af hvilket problem medarbejderen henvender sig med. Er det for eksempel stress, for mange svære udfordringer på jobbet eller problemer med omstruktureringer, kan HR-konsulenterne fra Trivselshotlinen vurdere, om man vil have gavn af et forløb.

- Vi afgør sammen med den pågældende medarbejder, om coaching eller psykologsamtaler vil være bedst for vedkommende. Er det tilfældet, bliver man tilbudt den første samtale inden for 10 hverdage, forklarer Anne Fossing. Hun fortæller, at de tre til fire HR-konsulenter, som visiterer, alle har en certificeret coachuddannelse og derfor kan stå for coachingen. Hvis det vurders, at en psykolog vil være det bedste tilbud, bliver der taget kontakt til den privatpraktiserende psykolog, som Trivselshotlinen har et samarbejde med.

 

HR-trivselshotline

LÆS OGSÅ: TEMA: Forebyg og håndter stress

Vægttab, sundhedstjek, rygestop og stresskursus

Er det i stedet inden for sundhedsområdet, en medarbejder oplever vanskeligheder, har kommunen også flere tilbud her. Har man et BMI over 30 kan man deltage på forløbet ”Små skridt til et 'lettere' liv”, hvor en ernæringsfaglig samt en psykolog har hold med 54 deltagere. Er der derimod tale om en medarbejder, som ikke et BMI over 30, men gerne vil have målt sin generelle sundhed, kan man få et såkaldt sundhedstjek.

- Et sundhedstjek inkluderer en sundhedssamtale, måling af blodtryk, BMI og fedtprocent, samt en lungefunktionstest, en kuliltetest og en konditest. Efter tre eller seks måneder kan man få foretaget endnu en test, og derfor kan et sundhedstjek være en god pejlepind for hver enkelt, forklarer Lily Brit Lund, som er sundhedskonsulent ved Center for Sundhed i afdelingen ’Sundhedsfremme og forebyggelse’ i Næstved Kommune.

Herudover tilbydes der også rygestopkurser, alkoholrådgivning, samt PSP, hvilket er en personlig sundhedsprofil af en arbejdsplads. Det kræver, at 60% af medarbejderne vil deltage i individuelle samtaler. Efterfølgende laver sundhedskonsulenten en rapport, der beskriver, hvad der fungerer, og hvad der skal arbejdes med på arbejdspladsen i forhold til sundhed og trivsel.

- Vi kan se, at efterspørgslen på vores tilbud er stor. I 2014 oprettede vi derfor for eksempel holdet ”Stress af i naturen”, fordi der var behov for et forløb i stressreduktion, fortæller Lily Brit Lund.

Sundhed-Trivselhotline

LÆS OGSÅ: TEMA: Sygefravær

Glade medarbejdere og god trivsel

Rent praktisk gør Næstved Kommune opmærksom på Trivselshotlinen ved at henvise til den på intranettet og til MED- eller arbejdsmiljøkurser, samt have plakater og postkort ude på arbejdspladserne. Hvis en henvendelse til hotlinens HR-del drejer sig om stress eller arbejdsrelaterede udfordringer, kan medarbejderen være anonym, og det mener Anne Fossing, har stor betydning i ordningen.

Læs også: Fra gruppe til team - trivsel gennem teamudvikling

- Medarbejderne behøver ikke først tale med deres leder, før de ringer til os, og vi ”sladrer” heller ikke. Jeg tror, at anonymiteten er meget vigtig, fortæller hun.

Ordningen startede tilbage i 2007, da kommunesammenlægningen stod for døren, og HR forudså, at det ville skabe udfordringer at sammenlægge fem kommuner. Den blev oprettet som et midlertidigt tilbud i et år, men blev herefter gjort permanent, da man kunne se, at der var værdi i den, og at den i bund og grund også kunne hjælpe folk hurtigere tilbage til deres arbejde.

- Jeg synes, vi har et stort ansvar i forhold til det fysiske og psykiske arbejdsmiljø i kommunen. Ved hjælp af de her tilbud, får vi igangsat noget, og det er en god måde at få arbejdsmiljøet, sikkerheden, sundheden og trivslen i højsædet, afslutter Lily Brit Lund.

Om trivselshotlinen

 

  • Trivselshotlinen blev oprettet i 2007 i forbindelse med kommunesammenlægningen.
  • Man kan både ringe eller sende en mail til Trivselshotlinen
  • Der er to retninger i ordningen, nemlig en HR-del og en sundhedsdel
  • Medarbejderne i HR-delen er HR-konsulenter med en certificeret coachuddannelse.
  • Medarbejderne i sundhedsdelen er sygeplejersker, ergoterapeuter, fysioterapeuter, kost- og ernæringsfaglige og psykologer.
  • Center for Sundhed uddanner desuden sundhedsambassadører, som skal tale for sundhedsfremme på deres egen arbejdsplads. Netop nu er et hold SOSU-hjælpere og –assistenter samt pædagoger ved at blive uddannet
  • Der er også mulighed for tilpassede sundhedsprojekter, hvis en arbejdsplads har en specifik sundhedsmæssig problemstilling.
Mere inspiration: Trivselsprocessen
vejen til trivsel

Der er mange veje til at øge trivslen på de kommunale arbejdspladser for ledere og medarbejdere. Modellen 'Trivsel - fra måling til handling' giver et overblik over alle faserne i trivselsprocessen. Læs mere om arbejdsglæde og trivselsmodellen her