Tips til sunde arbejdsrytmer

Få tips om sunde arbejdsrytmer

Arbejdsrytmer handler ikke bare om, hvordan vi placerer vores arbejdstid. En ny pjece fra BAR-SOSU giver tips og viden til dem, der også vil arbejde med kvaliteten af tiden.

Af Personaleweb 27/01/2015

En time med forstyrrelser og manglende koordinering opleves anderledes end en time, hvor arbejdet flyder. En ny pjece fra BrancheArbejdsmiljøRådet Social og Sundhed sætter fokus på sunde arbejdsrytmer.

Læs også: Gode råd til bedre nattevagter

Målgruppen er arbejdsmiljørepræsentanter og ledere på sygehuse, i plejesektoren, i dagtilbud og i døgntilbud.

Du kan blandt andet læse om tidstyper, bedre møder, forstyrrelser, pauser og at sætte grænser for arbejdet.

Læs mere i temaet og pjecen på etsundtarbejdsliv.dk

Læs mere om sunde arbejdsrytmer

Find pjecen Sunde arbejdsrytmer - bedre samspil mellem tid og opgaver på etsundtarbejdsliv.dk