første udgave af stress magasinet

Få alle udgaver af Stress Magasinet

Stress Magasinerne giver et samlet indblik i, hvad stress - ikke mindst arbejdsbetinget stress - er, hvordan det kan forebygges, og hvad man allerede har gjort i kommuner og amter.

Af Personaleweb 05/02/2005

Stress Magasin nr. 1

Samarbejds- og sikkerhedsorganisationen - mange steder samlet i MED, er målgruppen for det første nummer. Temaet er, hvad er stress og hvordan kan SU- og MED-udvalget arbejde med stress. Magasinet skal inspirere MED- og SU-udvalgene til at udarbejde retningslinier for arbejdspladsens samlede indsats for at identificere, forebygge og håndtere arbejdsbetinget stress.

Stress Magasin nr. 2

Stress er noget, der skal identificeres, forebygges og håndteres på de enkelte arbejdspladser. Men den kommunale og amtslige ledelse sætter rammerne og skal give stressarbejdet prioritet og ressourcer.

Der er mange gode grunde til, at politikere og chefer i amter og kommuner tager stress alvorligt. Som det fremgår af flere artikler i dette nummer, kan der være meget at spare på stressrelateret fravær og personaleomsætning. Stress går ud over produktivitet, service og ydelser og medfører i nogle tilfælde dårlige beslutninger. Og så er stress jo ikke ligefrem lykken for de cirka 12 procent af alle ansatte, som er alvorligt stressede - hvad enten man er leder eller medarbejder.

Stress Magasin nr. 3

Dette nummer af Stress Magasinet sætter fokus på, hvad ledere og medarbejdere kan gøre for at identificere, håndtere og forebygge stress på arbejdspladserne rundt om i kommuner og amter.

Det er i det daglige arbejdsliv den arbejdsbetingede stress skabes. Det er derfor også der, den skal håndteres og forebygges. Det er ikke altid lige let i en travl hverdag, når driften og opgaveløsningen kræver stor opmærksomhed, tid og energi. Derfor kan det være godt en gang imellem at foretage en 'måling' af stresstilstanden og foretage de nødvendige opfølgninger. Det er en ledelsesopgave, men den skal løses i samarbejde med SU / MED og sikkerhedsorganisationen.

Stress Magasin nr. 4

Dette magasin fokusere på ledere og medarbejderes eget personlige ansvar for den del af stressen, de selv kan gøre noget ved, men det pointeres også at denne indsats ikke kan stå alene.

Magasinet henvender sig til alle ansatte og sætter fokus på, hvad man som leder eller medarbejder selv kan gøre for at undgå eller minimere stress.

Læs også: En kur mod sygefravær
EN kur mod sygefravær

Fire kommuner har formået at nedbringe sygefraværet markant over en femårsperiode eller fastholde deres lavt sygefravær. Erfaringer viser, at man med en målrettet og helhedsorienteret indsats kan opnå gode og holdbare resultater.

Bliv klogere på kommunernes erfaringer og læs om de seks elementer i en effektiv sygefraværsindsat i magasinet 'En kur mod sygefravær?'