plejehjem

Plejehjem i København: Mere tillid gav færre medicineringsfejl

På Ørestad Plejecenter i København har inddragelse af medarbejdere og ledere bidraget til at udvikle nye arbejdsmetoder, der øger kvaliteten i tilbuddet til de ældre beboere.

Af Irene Aya Schou 02/06/2017

- Det er medarbejderne, der ved hvad der virker. Og når ideerne kommer fra medarbejderne, får det meget mere gennemslagskraft.

Sådan siger Mie Nicolaisen, centerchef på Ørestad Plejecenter i Københavns Kommune.

Hun har sammen med personalet og Københavns Kommune været igennem en proces, hvor plejehjemmet er gået fra instruktions- og kontrolbaseret til langt mere tillidsbaseret ledelse. En omstilling, der har betydet, at antallet af medicineringsfejl er reduceret med 33 procent.

LÆS OGSÅ: Fem misforståelser om tillid

- Vi tæller dage uden fejl. 14 dage, hvor alle borgere får den rette medicin, udløser flødeboller og flag. Mange flødeboller. Også til beboerne, siger Mie Nicolaisen.

Kritik fra embedslægen

Omstillingen til mere tillidsbaseret ledelse skete efter hård kritik fra embedslægen. Embedslægen havde gennem en årrække konstateret, at der skete flere fejl med medicinering på bl.a. Ørestad Plejecenter end på et gennemsnitligt dansk plejecenter.

Det var ikke sjov læsning for Daniel Schwartz Bojsen, centerchef i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune, der har ansvaret for kvalitet, analyse, effekt og dokumentation.

- Det var vi meget kede af, og derfor satte vi en masse indsatser i gang bl.a. handleplaner og krav om dokumentation, men vi kunne se, at året efter havde vi samme problem. Vi var fanget i, at den model, vi havde, med at tjekke, kontrollere og følge op, ikke virkede, siger han.

Det er ikke raketvidenskab

Derfor valgte Københavns Kommune at kontakte centerleder Mie Nicolaisen og tilbyde en ny metode, hvor forvaltning og ledelse sammen med medarbejderne finder nye arbejdsgange, der over tid gav bedre resultater.

I starten var mange skeptiske over den nye medinddragende tilgang, husker lederen.

- Skal social- og sundhedshjælpere også være med, når kvaliteten af medicinhåndteringen skal forbedres? spurgte mange. Ja selvfølgelig, alle spiller en rolle, svarede jeg.

Medarbejderne kom bl.a. med forslag om nye måder at holde morgenmøde på samt en medicinvogn, hvor beboerne kan lægge deres medicin og som giver bedre overblik, især for de beboere, som ikke spiser i egen bolig, men går ned i spisestuen. Plejecentret har også indført, at én person har ansvaret for medicinen til frokost og aften.

- Det er virkelig mange små ting, vi har ændret. Det er ikke raketvidenskab. Meget har vi prøvet før, men nu var vi enige om målet, og vi har anvendt data, hvilket har givet en dybere forståelse af problemerne, siger Mie Nicolaisen.

Fra rutine til refleksion

For Hannane Reftani, social- og sundhedsassistent på Ørestad Plejecenter, er det dejligt som medarbejder at blive spurgt til råds.

- Det er os, der er på gulvet. Det er os, der ved, hvor det går galt, så det er en god beslutning at give os mulighed for at gøre noget anderledes. Nu reflekterer vi over tingene. Før gik man bare i en rutinepræget hverdag, siger hun.

Ifølge Hannane Reftani er det blevet en fælles sag, både for ledere, medarbejdere, beboere og pårørende, at nedbringe antallet af fejl i medicingivningen.

LÆS OGSÅ: Plejehjem dropper kurser: Praksisnær læring giver mere sikker medicin til borgerne

- På hver etage hænger en seddel med, hvor mange dage, vi har arbejdet uden fejl. De beboere, der er friske nok, spørger også til det. De er nysgerrige, siger hun.

Bunden af 4. division

I to teams på Ørestad Plejecenter er man nu oppe på 31 dage uden fejl. For centerleder Mie Nicolaisen er det vigtigt at understrege, at der stadig sker fejl, og at der vil ske fejl fremadrettet. Det afgørende er, at organisationen nu lærer af hver eneste fejl.

Hun mener, at tillid på ledelsesniveau handler om at lære at holde sin mund og have tiltro til, at medarbejdernes ideer er gode. Men det handler også om selvtillid og troen på, at man kan kæmpe sig tilbage fra ”bunden af 4. division”.

- Dumpet to gange til tilsyn! Det er ikke en god historie at gå i byen med. Her er min rolle at holde modet oppe hos medarbejderne og spørge opmuntrende: Hvordan går det? Her betyder det utrolig meget, at jeg har opbakning og tillid fra min chef og forvaltningen, siger hun.

Opgør med New Public Management

Københavns Kommunes Borgerrepræsentation har siden 2012 arbejdet med en tillidsbaseret dagsorden i forsøget på at erstatte kontrol og afrapportering med tillid og ansvar til den enkelte medarbejder.

Ørestad Plejecenter er et godt eksempel på, at tillid virker, mener Jacob Torfing, der er professor på Institut for Samfundsvidenskab og Erhverv ved Roskilde Universitet og forsker i offentlig styring.

- Vi skal gøre op med grundforestillingen i New Public Management om, at medarbejderne kun ønsker at mele deres egen kage og hoppe over, hvor gærdet er lavest. Tillidsbaseret ledelse skaber et frirum, som medarbejderne kan udnytte. Men det forudsætter, at de har tillid til deres nærmeste leder og ikke frygter at blive straffet, hvis de laver fejl, siger han.

Forandring skabes ansigt til ansigt

Jacob Torfing mener, at vi som samfund skal blive bedre til at dokumentere gevinsten ved tillidsbaseret ledelse og styring og sprede de gode erfaringer.

- Det skal ske ansigt til ansigt. Det er i det personlige møde, at man bedst spreder nye måder at gøre tingene på, fordi man her får fjernet nogle af ens reservationer og forbehold, siger han.

For centerchef i Københavns Kommune, Daniel Schwartz Bojsen, er Ørestad Plejecenter et lysende eksempel på, at tillid og effektivitet ikke er hinandens modsætninger.

- Vi er lykkedes med at reducere antallet af medicineringsfejl med 33 procent. Det er statistisk valide data. Det viser, at mere tillid giver færre fejl, siger han.

Om Tillidskonference 3.0 og Københavns Kommunes tillidsdagsorden

Erfaringerne fra Ørestad Plejecenter blev præsenteret den 30. maj 2017 på en konference på Københavns Rådhus for tillidsrepræsentanter, arbejdsmiljørepræsentanter og ledere.

Her fortalte centerleder for Ørestad Plejecenter, Mie Nicolaisen, og Daniel Schwartz Bojsen, centerchef i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune om de tiltag, der har bragt plejecentret fra bundet af 4. division og frem i den bedste liga, hvad angår medicinhåndtering.

Tillidskonference 3.0 er arrangeret i et samarbejde mellem Københavns Kommune og de faglige organisationer/Københavns og Frederiksbergs Fællesrepræsentation/KFF.

Ørestad Plejecenter er blot ét af 10 plejecentre i Københavns Kommune, hvor der er arbejdet med forbedringsmetoden og tillidsbaseret ledelse.

Det sker i forbindelse med kommunens tillidsdagsorden fra 2012, hvor politikere, organisationer, ledere og medarbejdere i Københavns Kommune gav hinanden håndslag på at begrave New Public Management til fordel for en ny tillidsbaseret dagsorden.

Jacob Torfing: Medarbejdere ramt af søløve-effekt

Ifølge Jacob Torfing, der også talte på Tillidskonference 3.0, er der brug for en kulturforandring, hvis tillidsdagsordenen skal lykkes.

- Tankegangen bag New Public Management holder os i et jerngreb. Som leder ved man, at vejen til karriere er sikker drift. Og sikker drift er noget med, at man sikrer, at der er styr på det. Det er svært efter 30 år med New Public Management, som langt hen af vejen er styret af en dyb mistillid til medarbejderne, pludselig at skulle tro på, at medarbejderne er motiverede og gerne vil skabe det gode børne- eller ældreliv, siger han.

For medarbejderne har New Public Management betydet, at de har mistet den indre motivation til arbejdet, fordi de er styret af pisk og gulerod.

- Når det bliver helt grelt, taler vi om søløver-effekten. Søløver elsker at lege, men i Zoologisk have bliver de dresserede. Det ender med, at de kun leger, når de får en sild. Når man vender medarbejdere til at gøre noget for at få en belønning, mister de 'public service motivation' altså motivationen til at gøre det gode stykke arbejde for borgerne. Det tager tid at grave den motivation frem igen, siger han.

Jacob Torfing er professor i politik og offentlig forvaltning ved Roskilde Universitet. Han er uddannet cand. scient. pol. og har desuden en Master og Ph.d-grad fra University of Essex. Han har udgivet en lang række af bøger om politik, offentlig styring, innovation og demokrati.