Klar til samtalen

Anbefalinger: Sådan bliver plejepersonale bedre til at tage samtalen om den sidste tid

Lav tydelige retningslinjer i kommunen, beslut hvilke borgere, der skal tales med og klæd plejepersonalet på med undervisning og supervision før samtalen. Det er blandt rådene fra projekt 'Klar til samtalen' som Fremfærd har været en del af. Få anbefalingerne her og download rapport.

Af Irene Aya Schou 15/05/2019
Fremfærd

I det følgende finder du 19 anbefalinger til, hvordan plejepersonale og læger bliver bedre til at tage den afklarende samtale med de ældre og mest syge borgere om, hvilke ønsker de har til den sidste tid. 

Anbefalingerne kommer fra projekt Klar til samtalen - et projekt med deltagelse af Fremfærd, der tager udgangspunkt i konkrete erfaringer fra en række kommuner og sygehuse, der har sat samtaler om den sidste tid på dagsordenen. 

Målet er den værdige død

Anbefalingerne skal understøtte, at medarbejdere på bl.a. plejecentre bliver klar til samtalen og understøtter en værdig død.

- Målet er, at vi alle skal have den bedste mulighed for at få den afslutning på livet, som vi ønsker. Vi skal have de bedste muligheder for at få talt det godt igennem med vores nærmeste, og vi skal opnå afklaring og undgå overbehandling, fortæller overlæge og projektleder Ove Gaardboe fra Dansk Selskab for Patientsikkerhed.

Han har stået i spidsen for det tværsektorielle projekt, der har haft deltagelse af både kommuner, plejecentre og sygehuse.

- Døden og indsatsen omkring den døende begrænser sig ikke til én bestemt sektor. Døden er noget, man skal forholde sig til og tale om - både i kommunens ældrepleje og i sygehussektoren, hedder det i forordet af rapporten "De sundhedsprofessionelle er klar til samtalen", der kan downloades her på siden.

Der lanceres seks overordnede anbefalinger og 13 anbefalinger til dagligdagen.

Blandt anbefalingerne er: 

  • Sørg for gode overordnede retningslinjer
  • Afklar, hvem der skal tales med
  • Afklar, hvem der skal tage samtalen
  • Understøt medarbejdernes samtaler med forslag til indledningsfraser, samtaleguides og lignende
  • Find metoder til oplæring og støtte af medarbejderne

Læs mere om projektet på projektets hjemmeside

Om projekt Klar til samtalen
Fremfærd sundhed og ældre

Klar til samtalen er opdelt i to projekter: Det ene projekt: ”Borgernes ønsker til den sidste levetid – Klar til samtalen” er finansieret af Fremfærd Sundhed & Ældre og involverer tre kommuner med hver ét deltagende plejecenter.

Det andet: ”Klar til samtalen – I god tid” er finansieret af TrygFonden og involverer ni sygehuse.

I begge projekter har konsulenter fra Dansk Selskab for Patientsikkerhed arbejdet sammen med projektdeltagerne om at udvikle metoder til at sikre, at borgerne tilbydes samtaler på en god måde.

Målet har været at udvikle realiserbare anbefalinger til andre kommuner og sygehuse. Læs om de kommunale erfaringer her

Læs mere om projektet på projektets hjemmeside

Læs anbefalingerne
Læs den korte version
Om Fremfærd Sundhed og Ældre

Fremfærd Sundhed og Ældre er et samarbejde mellem KL og de faglige organisationer og arbejder med kerneopgaverne omkring ældre og sundhed – for eksempel på sundheds- og forebyggelsescentre, trænings- og rehabiliterings­centre, plejecentre og hjemmeplejen med videre.
Læs mere