Rapporten 'Fra tanke til handling'

Rapport undersøger nye tiltag på beskæftigelsesområdet

Beskæftigelsesområdet er præget af mange krav, love og regler, og det kan derfor både være udfordrende og spændende at arbejde med indsatsen. En ny publikation ser nærmere på, hvordan nogle af landets jobcentre løser opgaven.

Af Personaleweb 18/12/2015
HK,
KL

Som led i overenskomstforhandlingerne i 2013 afsatte KL og HK Kommunal penge til et projekt, der skulle se nærmere på nye og anderledes løsninger i kommunerne i forhold til beskæftigelsesområdet. Dette er nu blevet til publikationen ’Fra tanke til handling’, hvor en række forskellige jobcentre har delt deres tiltag, så andre kan få inspiration og ideer.

Fælles for de deltagende jobcentre er, at de alle forsøger at tænke innovativt i forhold til at give den bedste service til borgerne, eksempelvis ved at jobcentrets medarbejdere forbedrer deres kompetencer på coaching-kurser eller ved at styrke samarbejdet med virksomhederne i kommunen.

 

Læs publikationen 'Fra tanke til handling'
Inspiration fra projekter som også handler om fremtidens kompetencer