Jobcenter

Debat på Folkemødet: Er der en fælles faglighed for jobcentermedarbejderne?

Kom til debat om fagligheder på beskæftigelsesområdet. Fremfærd og HK har inviteret en række politikere og praktikere ind i HK's telt, hvor du kan høre om deres syn på kompetenceudvikling.

Af Irene Aya Schou 01/06/2017

Hvilke kompetencer er i spil, når medarbejderne skal yde individuel sagsbehandling af den ledige borger? Hvad skal medarbejderen kunne, når de både skal arbejde helhedsorienteret, tværfagligt og virksomhedsrettet?

Og hvordan får lederne et samlet overblik over, hvilke kompetencer der er brug for at udvikle netop hos dem, mens medarbejderne får mulighed for at udvikle egne kompetencer?

Det er nogle af de spørgsmål, der vil blive rejst under en debat på Folkemødet på Bornholm.

Debatten vil tage udgangspunkt i et af Fremfærd Borgers projekter, der gennemføres i samarbejde mellem HK, KL og Dansk Socialrådgiverforening om fagligheder på beskæftigelsesområdet.

Projektet handler om, hvad det betyder for medarbejdernes kompetencer, at beskæftigelsesområdet gennem de seneste 10 år har været igennem en rivende udvikling, hvor fokus på borgernes ledighed er afløst af et bredere fokus, der inddrager virksomhedssamarbejde og sociale og helbredsmæssige forhold.

De debatterende er Mads Samsing, næstformand i HK Kommunal, Majbrit Berlau, formand i Dansk Socialrådgiverforening og Jørgen Skovhus Haunstrup, beskæftigelseschef i Silkeborg Kommune.

Arrangementet finder sted fredag den 16.6 klokken 17-18 i HK's telt.