samskabelse og samproduktion

Forstå, hvad samskabelse er - på fem minutter

Samskabelse er et af tidens helt store samtaleemner. Men hvad er samskabelse egentlig, og hvad bidrager det til? Få et bud på dét her fra Linda Lundgaard Andersen, professor ved Roskilde Universitet.

Af William Meyer 01/06/2017

- Hvad er det for en praksis, hvad er det for et begreb, hvor kommer rødderne fra, og er det anderledes, end hvad vi tidligere har gjort? Sådan opsummerer professor ved Roskilde Universitet Linda Lundgaard Andersen de spørgsmål, som hun som forsker har stillet sig selv om samskabelse.

Samskabelse handler om samarbejdet mellem det offentlige og borgerne. Det samarbejde er der dog i sig selv ikke noget nyt i, mener Linda Lundgaard Andersen.

- Vi kan spore tanken om at samarbejde systematisk med borgeren helt tilbage til 1970’erne. Og formentlig har man gjort det endnu tidligere, fortæller hun.

Samskabelsens historie: Klik dig igennem tidslinjen og se, hvordan man gennem tiden har samarbejdet med borgeren. Kilde:  Linda Lundgaard Andersen.

Det nye

Ifølge Linda Lundgaard Andersen er der dog nogle forskelle på, hvordan man førhen har samarbejdet med borgeren, og hvordan man nu gør under betegnelsen samskabelse. Hun nævner bl.a., at:

  • Der er kommet en ny energi omkring samarbejdet.
  • Flere aktører er involveret end før, hvilket giver nye synergier.
  • Borgeren bliver inviteret længere ind i maskinrummet.
  • Kommunerne har i højere grad taget arbejdsformen til sig.

De nye synergier opstår ifølge Linda Lundgaard Andersen, når politikere, ledere, mellemledere, professionelle, civilsamfundet, konsulenter, borgere osv. mødes omkring samskabelse.

- Når forskere for eksempel taler om ”collective impact”, så er nøgleordet, at flere forskellige aktører og dimensioner skal spille sammen. Det ser man lige nu i ”samskabelsesbølgen”.  Og det kan være et stærkt kort, mener hun.

Længere ind i maskinrummet

At borgerne kommer længere ind i maskinrummet ser man dels gennem samskabelsesprojekterne, som har potentiale til dette, dels gennem det beslægtede begreb ”samproduktion”, hvor man typisk mere kontinuerligt skaber og udvikler velfærdsydelser sammen med borgeren

Forskellen på samskabelse og samproduktion. Kilde: Samskabelse, samproduktion og partnerskaber – teoretiske perspektiver"

- Vi ser mange eksempler på begge dele for tiden, fortæller Linda Lundgaard Andersen.

LÆS OGSÅ: Samskabelse rokker ved fagligheden: ”Vi skal turde at blive udfordret”

LÆS OGSÅ: Tværgående samarbejde og lokalt ejerskab gav kampagne luft under vingerne

Kommunerne tager samskabelse til sig

- Der er en tendens i Danmark, til at man vil dæmpe det, man kalder for ”New Public Management”. Mange har påpeget, at for voldsom styring kan være hæmmende for kreativitet og udvikling, samt reelt at nå de mål, man har, fortæller Linda Lundgaard Andersen.

Man bevæger sig i stigende grad i retning af det styringsparadigme, forskere betegner som ”New Public Governance”, hvilket ifølge Linda Lundgaard Andersen kan give mere plads til samskabelse og dermed til, at kommunerne i højere grad tager samskabelsen til sig.

Klik på punkterne i grafikken nedenfor for at læse mere om, hvad forskellen på de to styringsparadigmer New Public Management (NPM) og New Public Governance (NPG) er. Kilde: "Samskabelse, samproduktion og partnerskaber – teoretiske perspektiver"

https://www.thinglink.com/scene/916664621178290177

 

Hvad er samskabelse?

Borgere inddrages som aktive og ligeværdige stemmer af offentlige myndigheder. De inddrages i enten at videreudvikle eller forbedre velfærdsydelser eller i udvikling af nye initiativer. Fokus er at skabe dialog på tværs af forskelle og at skabe forståelse mellem forskellige aktører. Kilde: Samskabelse, samproduktion og partnerskaber - teoretiske perspektiver.

Linda Lundgaard Andersen

Linda Lundgaard Andersen har forsket i bl.a. samskablesesbegrebet og har sammen med Helle Hygum Espersen fra KORA skrevet flere artikler om emnet. En af dem kan du hente ved at trykke på knappen nedenfor.