Rekrutteringsværksted

Personalemangel på ældreområdet? Saml et team og deltag i Rekrutteringsværksted

Har I lyst til at styrke jeres lokale rekrutteringsinitiativer? Vær med i et projekt sammen med andre kommuner og kom hjem med nye løsninger.

Af Fremfærd 20/06/2022
Fremfærd

Personalemanglen påvirker allerede i dag velfærdsopgaven på sundheds- og ældreområdet. Derfor er det afgørende, at der findes nye veje til at løse udfordringerne.

KL og de faglige organisationer på sundheds- og ældreområdet inviterer derfor en række kommuner til at deltage i et projekt, som har fokus på en mere struktureret og systematisk tilgang til indsatser målrettet personalemanglen i kommunerne.

Som projektkommune får I

  • mulighed for at sætte fokus jeres rekrutteringsindsatser
  • et rum, hvor I kan samle relevante aktører og samarbejdspartnere
  • mulighed for at fordybe jer i jeres fremtidige fokus for at sikre flere hænder til sundheds- og ældreområdet
  • professionel facilitering, der kan guide jer i nye retninger og understøtte mere systematik og struktur på jeres indsatser
  • hjælp til at finde innovative løsninger, der matcher jeres organisation

30 timers innovationsværksted 

Projektet har omdrejningspunktet omkring et 30 timers innovationsværksted, hvor deltagerkommunerne får mulighed for at arbejde i dybden samtidig med, at der skabes rum for innovative løsninger, videndeling og sparring på tværs af deltagerkommunerne. Dette rekrutteringsværksted finder sted i november i Vejle.

Målet er at komme hjem med nye innovative løsninger - måske på tværs af forvaltninger og i samarbejde med nye aktører.

15 pladser per kommune

Ansøgningsfristen er 17. august. 

Det er gratis at deltage, og hver kommune har 15 pladser til forløbet. Det forventes, at der findes både ledere og medarbejdere, som kan deltage. Projektledelsen varetages af FOA, DSR og KL.

Læs mere om projektet, og tilmeld jer 

Læs mere om Rekrutteringsværksted og tilmeld jer her
Om Fremfærd Sundhed og Ældre

Fremfærd Sundhed og Ældre er et samarbejde mellem KL og de faglige organisationer og arbejder med kerneopgaverne omkring ældre og sundhed – for eksempel på sundheds- og forebyggelsescentre, trænings- og rehabiliterings­centre, plejecentre og hjemmeplejen med videre.
Læs mere