Tina Yammine

Tina er ny ensomhedsambassadør: De ældre siger ofte, at de savner nogle at tale med

Tina Yammine er social- og sundhedsassistent og én af de 320 medarbejdere i hjemmeplejen på Amager, der har fået værktøjer til at give ældre borgere et kærligt skub ud af ensomhed. Hun har især gode erfaringer med at få ældre til at snakke med udlændinge i eget hjem.

Af Irene Aya Schou 24/04/2019

- Er det ikke noget for dig at komme i den lokale mandeklub, i daghøjskolen eller hjælpe en udlænding med at lære dansk?

Tina Yammine er social- og sundhedsassistent og én af de 320 medarbejdere i hjemmeplejen på Amager, der gennem et nyt projekt er blevet klædt på til at tage snakken om ensomhed og give de ældre "et kærligt skub" ud af isolationen.

Systematisk screening af borgere

Den opgave er ikke ny. For en stor del af de ældre, der modtager hjemmepleje, er ensomme. På Amager oplever 12 procent af de ældre ofte, at de savner nogen af være sammen med.

Men det nye er, at arbejdet med at screene borgere for ensomhed foregår systematisk og bliver fulgt op med en målrettet indsats baseret på de ældres behov og en kortlægning af allerede eksisterende aktivitetstilbud. Det nye er også, at alle medarbejderne har været med til at udvikle værktøjerne.

- Vi er altid opmærksomme på tegn på ensomhed, men nu kender vi alle de muligheder, der er, og det gør det nemmere at tale med borgerne. Der er ikke kun tilbud om aktivitetscentre. Der er daghøjskole, væresteder, mandeklubber og alle mulige andre ting, siger Tina Yammine.

Ensomhedsambassadører støtter kolleger

Tina Yammine har sammen med resten af personalet i hjemmeplejen på Amager været med i projekt 'Tigerspring ind i nye venskaber' - et to-årigt projekt, hvor Københavns Kommune har fået støtte fra Sundhedsstyrelsens pulje 'Styrket indsats mod ensomhed blandt ældre mennesker, der modtager meget hjemmehjælp.'

Hun er gennem projektet blevet uddannet 'ensomhedsambassadør', hvilket betyder, at hun er blevet klædt ekstra godt på til at kunne støtte sine kollegaer i at finde det helt rigtige tilbud til ensomme borgere.

Som ensomhedsambassadør har hun været ude og se de forskellige tilbud om sociale aktiviteter, der er til ældre. Især Elderlearn, hvor man matcher en ældre med en udlænding, der ønsker at lære dansk, har været et hit blandt de borgere, der modtager hjemmehjælp på Amager.

Ældre møder udlændinge i eget hjem

- De ældre siger ofte, at de savner nogle at tale med. Her er tilbuddet i Elderlearn helt vildt godt, fordi det ikke kræver, at borgerne skal ud af hjemmet. Det har gjort, at jeg har kunnet få mange med. Alene på Islands Brygge har jeg fået 12-15 ældre til at melde sig til Elderlearn, siger Tina Yammine.

Ideen er at give ældre og udlændinge mulighed for at hjælpe hinanden. De to mødes i den ældres hjem typisk én gang om ugen og snakker sammen i en times tid. På den måde får den ældre mere indhold i livet, mens den sprogstuderende får pudset de danske gloser af.

Pensionist Hans Olof Rendfors er én af de ældre, der har haft god gavn af Elderlearn.

- Jeg har forandret mig. Jeg er blevet bedre til at snakke med folk, og jeg er blevet rigtig god til at komme ud. Jeg har lært, hvor vigtigt det er at lytte til hinanden og bare være sammen. Mange især mænd er meget alene, fordi de ikke ved, hvordan de skal tackle det, siger han. 

Kortlægning af barrierer

Ud over transport og behov for ledsagelse kan ældre, der modtager hjemmehjælp, opleve en lang række barrierer i forhold til at komme afsted og deltage i sociale aktiviteter. Nogle borgere taler ikke dansk, andre har nedsat syn eller er midt i en sorgproces.

Og så er der frygten for ikke at blive godt modtaget og inkluderet det nye sted. I forbindelse med projektet har man kortlagt mulige barrierer og samlet det i et skema, så medarbejderen hurtigt kan hente hjælp, hvis borgeren fx. ikke kan overskue transporten til og fra aktiviteten.

LÆS OGSÅ Medarbejdere i hjemmeplejen klædes på til at hjælpe ældre ud af ensomhed

Der er også aftalt særlige korps af tutorer, der står for at modtage de ældre på de forskellige aktivitetssteder.

- Når man kommer alene første gang, er man sårbar, og det er utrolig vigtigt at få en god modtagelse. I forbindelse med projektet har vi tilknyttet otte tutorer, så vi har kunnet imødegå behovet for tryghed, siger Jeanette Christoffersen, der er leder af Daghøjskolen på Amager, der henvender sig til pensionister og efterlønsmodtagere i Københavns Kommune.

Nye kolleger ser film om ensomhed

En vigtig del af projektet har været at inddrage alle medarbejdere, så de føler medejerskab til projektet. 

Alle medarbejdere fik ved projektstart en hel dags undervisning. Ud af den undervisning er der kommet en masse gode pointer, som er blevet samlet til en lille animationsfilm, der handler om at opspore ensomhed.

Se filmen her:

- Videoen ligger på kommunens hjemmeside og skal bruges til nye medarbejdere, elever og studerende, siger projektleder Shila Larsen. 

For leder i hjemmeplejen Annette Westengaard Gyldengren er medarbejderne blevet bevidste om, at de har en særlig opgave i forholds til ensomhed - foruden at de har fået konkrete værktøjer.

Alle medarbejdere har været inddraget

-  De har nu hele paletten i forhold til at kunne byde ind, og efterhånden bliver det en naturlig del af deres arbejde at kunne spotte ensomhed og tage en snak med borgeren. Både ensomhed og kompliceret sorg er en rigtig stor del af det at være i hjemmeplejen. Det skal man kunne se, siger hun.

Også hun understreger betydningen af medarbejderinddragelse.

- Man taler ofte om, at der ikke er implementereringskraft nok i organisationerne til at få skabt varige forandringer. Vi har ikke haft brug for implementeringskraft, for projektet har givet så meget mening, og medarbejderne har været så involveret i udvikling af materialerne og redskaberne, at de har gjort det dybest set af sig selv, siger Annette Westengaard Gyldengren. 

Er du interesseret i flere artikler som denne?

Viden På Tværs samler de gode erfaringer fra kommunerne.
Tilmeld dig det nyhedsbrev, som passer til dit arbejdsområde, og få viden om nye indsatser, erfaringer fra den virkelige verden og gratis værktøjer.

Billedtekst

Social- og sundhedsassistent Tina Yammine drikker kaffe med pensionist Hans Olof Rendfors.

Baggrunden for projektet:

En stor del af de ældre, der modtager hjemmepleje, er ensomme. På Amager oplever 12 procent af de ældre ofte, at de savner nogle at være sammen med.

Ensomhed kan have store konsekvenser for både den enkelte og for samfundet. Forskning viser, at ensomhed hænger sammen med bl.a. hjerte-kar-sygdom, demens, symptomer på depression og øget kontakt med sundhedsvæsenet.

Man ved samtidig, at ensomhed er særligt udbredt blandt ældre hjemmehjælpsmodtagere.

Derfor er forebyggelse kommet i fokus i mange kommuner. I perioden 2017-2019 har kommunerne kunne søge penge fra en pulje i Sundhedsstyrelsen.

Puljen på 30 mio. kr. støtter samarbejdet mellem hjemmeplejen og frivillige organisationer, som skal modvirke ensomhed hos de ældre, der får meget hjemmehjælp.

Det er penge fra denne pulje, der har finansieret projektet "Tigerspring ind i nye venskaber", som hjemmeplejen på Amager står bag.

Vil du vide mere så kontakt Annette W Gyldengren, hjemmeplejeleder på Amager, mail bt42@kk.dk, telefon 29282843

Skema til ensomhedsscreening
Arbejdsgange ved opsporing af ensomhed