Carl-Richard Lund, driftsleder af Entreprenørafdelingen på Entreprenørgården og Peter Wolfgramm, leder af Perronen

Uventet succes: Vej & Park og handicappede deler hverdag

Ingen så det komme, men i dag er dagtilbuddet Perronen og Entreprenørafdelingen i Middelfart naboer, som har stor glæde af hinanden.

Af Irene Aya Schou 28/09/2022

Mennesker med udviklingshæmning, social angst og andre udfordringer går rundt i gule veste og løser opgaver for Entreprenørafdelingen under supervision af de ansatte. De samler borde og bænke sæt, renoverer og maler skilte og kører biler til service.

De laver også varm mad i kantinen, bager cookies og smører madpakker, som medarbejderne i Entreprenørafdelingen kan have med 'ud i marken.'

Pludselig var vi naboer, og hvad så?

Et unikt arbejdsfællesskab har set dagens lys i Middelfart Kommune. Samarbejdet var ikke planlagt. Det skete bare, og måske er netop det med til at gøre historien endnu bedre.

For når man nu er bofæller, ja faktisk roommates på en kæmpe materielgård, kan man jo lige så godt få det bedste ud af det.

- Pludselig var vi naboer, og hvad så? Det fik os til at stille spørgsmålet: 'Hvad kan vi bruge hinanden til?' siger Carl-Richard Lund, der er driftsleder af Entreprenørafdelingen.

Behovet for en lejer

Det hele startede, da Entreprenørafdelingen i Middelfart Kommune i 2018 flyttede i nye lokaler. Materielgården på Langelandsvej blev hjemsted for 70 medarbejdere, der arbejder med drift og vedligehold af kommunens veje, stier og grønne områder. 

Der var god plads til de tunge maskiner, vintersalt, skilte, betonklodser og hvad der ellers hører sig til. Ja, faktisk så god plads, at gården kunne huse en lejer, som man kunne dele huslejen med.

Perronen, et beskæftigelsestilbud for voksne med funktionsnedsættelser og sociale udfordringer, manglede et sted at bo. De fik øje på Materielgården, og derfra gik det slag i slag.

Fra naboskab til et arbejdsfællesskab

Samarbejdet med Perronen er på kort tid gået fra at være et naboskab til et arbejdsfællesskab.

- Det startede som en tilfældighed, og det er en usædvanlig kombination med Vej og Park sammen med et dagtilbud, men man skal ikke være bange for det. Der er en masse synergier at hente. De er de sødeste mennesker, og vi har nydt at få dem indenfor. Der er kommet et helt andet liv på gården, siger Carl-Richard Lund, driftsleder af Entreprenørafdelingen.

LÆS OGSÅ: Materielgården er træningsbane for udviklingshæmmede

Win-win for begge parter

Perronen er et beskæftigelsestilbud, som hver uge bruges af godt 50 voksne med funktionsnedsættelser og sociale udfordringer. Borgerne kommer fra bosteder, eget hjem eller bor hos forældrene og kommer én til fem dage om ugen på Perronen. 

Det unikke samarbejde er en fordel for begge parter, mener driftslederen.

- Fordelen for borgerne på Perronen er, at de føler, at de får noget rigtigt arbejde og ikke er på institution. Og vi får løst nogle opgaver, som vi i hverdagen måske har lidt svært ved at finde ressourcerne til, siger Carl-Richard Lund og viser rundt på materielgården, som har været igennem en større ombygning i forbindelse med indflytningen.

Værkstedshal omdannet til kantine

Materielgårdens hjerte er kantinen, der tidligere fungerede som værkstedshal. Kantinen er frokoststue for borgere og ansatte, men også mødelokale for Entreprenørafdelingens medarbejdere og arbejdsplads for Perronens borgere. 

Hver dag møder borgere fra Perronen ind i det toptunede industrikøkken for at lave varm mad, smøre sandwich, stå bag kassen, vaske op og gøre rent. Det giver meningsfuld beskæftigelse for Perronen og en lukrativ frokostordning for de ansatte i Entreprenørafdelingen. 

Perronen har også et kreativt værksted, der producerer artikler til en lille butik, der ligger i forlængelse af kantinen. Fra butikken sælges egenproduktion, 'lopper' og genstande fundet på messer og loppemarkeder. Perronen har også en produktion af såkaldte låneposer, der hænger på byens bibliotek og bliver brugt af borgerne i kommunen.

Valgurner til folketingsvalg

I Produktionen er to borgere i gang med at samle komponenter, der skal blive til et fugtmålingsudstyr. Ved siden af samler en borger toilet-svuppere til en privat leverandør. Perronen er også i gang med at samle valgurner til det kommende folketingsvalg. 

Det er gamle skraldespande, der får en rille og en hængelås på, og så er de klar. På den måde forsøger Perronen hele tiden at række ud mod samfundet og de aktuelle behov, der måtte være.

I en åben garage arbejder 'udeholdet'. De slår græs, klipper hæk, maler betonblokke og laver fuglekasser. En borger med kørekort samarbejder med klargøringsafdelingen og kan køre biler til service, hvis Entreprenørafdelingen er presset. 

Ugentlige møder mellem ledere

Det er nu ét år siden, at Perronen flyttede ind på Materielgården. Det år er blevet brugt på ombygninger og på at udforske snitflader mellem Entreprenørafdelingen som arbejdsplads og det socialpædagogiske dagtilbud for borgere med handicap.

- Vi bor helt tæt på det ordinære arbejdsmarked. Det er der ikke ret mange i vores situation, der gør. Derfor er det spændende, hvor vi kan skabe synergier. Og det giver noget helt andet for vores borgere at kunne sige: 'Jeg har været med til at male skilte eller afleveret to af kommunens biler ovre til service,' siger Peter Wolfgramm, der er leder af Perronen.

Hver uge mødes han med driftsleder Carl-Richard Lund for at diskutere, hvordan de to parter kan samarbejde yderligere.

- Vi har hele tiden føling med, hvad der rører sig. Vi ønsker at holde samspillet, så vi ikke bare bliver to enheder, der bor under samme tag, siger Carl-Richard Lund og fortæller, at der også afholdes fælles sommer- og julearrangementer på tværs af huset.

Samarbejde om Klimafolkemødet

Der er altid et nyt projekt i støbeskeen.

Perronen og Entreprenørafdelingen har sammen malet en bro i Strib. De har et dyrehold, som de samarbejder omkring, og så har de samarbejdet i forbindelse med Klimafolkemødet i Middelfart.

- Næste projekt er at male betonblokke og genåbne en vaskeplads, så vi kan byde ind i forhold til klargøringsopgaver for eksempel vaske biler og maskiner. Vi gør det, fordi det giver mening. Vi kan simpelthen ikke lave så gode projekter selv pædagogisk, siger leder af Perronen, Peter Wolfgramm.

"Det hjælper mig i hverdagen"
Søren Andersen

Søren Andersen er kranfører og tillidsrepræsentant i Entreprenørafdelingen, vejafdelingen. Han er glad for samarbejdet med Perronen og nyder godt af kantineordningen, der betyder, at han kan få varm mad til frokost to dage om ugen eller bestille en madpakke, som han kan hente om morgenen.

- Det giver en masse liv og faglige og sociale muligheder. Det er dejligt at have nogle at hilse på og gode, fælles projekter, blandt andet skal der males betonklodser. Det hjælper mig i hverdagen, siger han.  

Billedtekst:

Carl-Richard Lund, driftsleder af Entreprenørafdelingen (tv) sammen med leder af Perronen, Peter Wolfgramm.

Kort om Perronen:

Perronen er et beskæftigelses-, aktivitets- og samværstilbud for voksne med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og/eller særlige sociale problemstillinger, som gør, at man ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår.

Perronen skal øge den enkeltes livskvalitet og opretholde eller forbedre de personlige færdigheder i socialt samvær med ligesindede.

Perronen benyttes hver uge af godt 50 borgere. Nogle kommer én dag om ugen, andre alle ugens dage. Perronen beskæftiger 11 pædagogiske medarbejdere.

Kort om Entreprenørafdelingen:

Entreprenørafdelingen er en traditionel Vej & Park-afdeling, som overordnet består af en Grøn afdeling, en Vejafdeling og et værksted.

Afdelingen udfører drift og vedligehold af:

  • 627 km veje, cykelstier, fortove og kystsikring.
  • 500 ha grønne områder,
  • 500 ha skov og dyrehaven, strande, legepladser og
  • Offentlige toiletter og omklædninger, som bliver rengjort.

Afdelingen har sit eget værksted og vedligeholder al materiel og passer og servicerer ligeledes hele kommunens bilpark.

Der er 70 ansatte i afdelingen.