Kim Vollandt

Skoleleder blev kulturmedarbejder: Biblioteker giver noget andet end skoler

Før Kim Vollandt blev kulturmedarbejder på Brøndby Bibliotekerne, arbejdede han som skoleleder på én af kommunens skoler. 'Min rolle er at sikre, at skoleelever møder kulturen.'

Af Irene Aya Schou 24/09/2019

Biblioteker og kulturhuse har så meget at tilbyde lærere, pædagoger og skoleelever. Det siger Kim Vollandt, der i august 2015 blev ansat som kulturmedarbejder i Brøndby Kommune.

Kim Vollandt kommer fra en baggrund som skoleleder på Brøndbyvester Skole, men en blodprop i hjernen tvang ham væk fra et travlt skolederjob og over i et flexjob som kulturmedarbejder på Brøndby Bibliotekerne.  

Biblioteket er andet end bøger

Her er hans opgave at bruge sin erfaring fra skoleverdenen til at udvikle samarbejdet mellem skoler og biblioteker/kulturhuse med udgangspunkt i den åbne skole. 

- Jeg har holdt møder med lærere og skoleledere, og min rolle er at få dem til at se biblioteket som andet end et sted med bøger. Biblioteket er et kulturhus, og vi har mulighed for i samarbejde med skolerne at forfine og udvikle det, de laver, siger Kim Vollandt, der rent fysisk holder til i Kulturhus Brønden, der rummer bibliotek, biograf, koncertsted, teatersal og café.

LÆS OGSÅ: Museet i den åbne skole: Hvad kan man bruge museet til?

Ifølge Kim Vollandt er det vigtigt, at biblioteker og kulturhuse tilbyder noget, der ligger 'uden for skolens fysiske rammer' og som tilbyder andre spilleregler og muligheder end i klasselokalet.

- Det var lige præcis det, der var meningen med den nye skolereform, at eleverne ikke skulle have mere røv-til-bænk undervisning men skulle ud af den vante trummerum, siger han.

7. klasser lærer om sund kost

Kim Vollandt understreger, at et kulturhus har mulighed for at byde ind med andre ting end skolen og kaste økonomiske midler ind i samarbejdet. 

- Vi har haft Det Kongelige Teater ude og vise børneballet i forbindelse med 'Dansens Dag' i Brøndby. Vi har haft alle 7. klasser inde til et projekt om sund kost og 'det skjulte sukker' sammen med forsker Anette Sams, hvor børnene drak sodavand og fik taget blodprøve for at se, hvad der skete med blodsukkeret, siger han.  

O. klasser udgiver egen bog

Brøndby Bibliotekerne faciliterer også et samarbejde, hvor kommunens 0. klasser i samarbejde med en forfatter udgiver en bog, hvor forfatteren tager ud på skolerne og sammen med eleverne skriver om zombier, hekse, trolde og talende dyr. 

- Hver klasse får skrevet deres egen historie. Vi holder en fernisering her i kulturhuset, hvor børnene kommer, og alle får udleveret en bog. De får saftevand og boller, og forfatteren læser højt fra bogen, siger Kim Vollandt og understreger vigtigheden af, at man som barn i Brøndby Kommune 'møder kulturen'. 

Jeg ønsker at give eleverne nogle oplevelser og udfordringer, der bygger på fælles erfaringer og som vækker nysgerrigheden i dem.

Kim Vollandt

Kim Vollandt arbejder også med filmteknikken 'Stop Motion', hvor eleverne på tablets laver små film, som de uploader til YouTube samt det interaktive gulv, WizeFloor, hvor børn lærer gennem leg og bevægelse.

Fra en projektor i loftet projiceres forskellige læringsspil og øvelser ned på gulvet, hvor eleverne i stedet for fingrene bruger fødderne til at spille med. 

- WizeFloor er en god måde at repetere den undervisning, som eleverne har fået i klasselokalet, siger Kim Vollandt, der også har planer om at tilbyde hjælp til elever med eksamensangst ved hjælp af 3D-briller og et fiktivt publikum.

LÆS OGSÅ: Åben skole: I to uger står dørene mellem skoler og foreningsliv vidt åbne

Kommunikation via skolernes intranet

Samarbejdet med lærere og medarbejdere sker over skolernes intranet, hvor Kim Vollandt er koblet på, for tilgængelighed er en vigtig parameter i en travl hverdag.

- I starten skulle de lige finde ud af, hvad vi som biblioteker og kulturhus kunne tilbyde, men i dag får jeg mange mails fra lærere, der spørger: 'Jeg har arbejdet med det og det, kan du lave noget?'

Kim Vollandt håber, at samarbejdet med skolerne kan sætte sig varige spor i eleverne, og at biblioteker og kulturhuse kan bygge oven på den dannelse, eleverne har fået i skolen.

- Nogle ting får man først at vide, når de bliver voksne, men jeg er sikker på, at vi planter en masse frø i børnene. Så kan det være, at de en dag siger: 'Jeg gik i skole i Brøndby, og jeg fik sgu nogle gode input her.' 

Er du interesseret i flere artikler som denne?

Viden På Tværs samler de gode erfaringer fra kommunerne.
Tilmeld dig det nyhedsbrev, som passer til dit arbejdsområde, og få viden om nye indsatser, erfaringer fra den virkelige verden og gratis værktøjer.

Om åben skole:

Åben skole blev indført med folkeskolereformen og handler om, at skolerne skal samarbejde med lokalsamfundets kultur-, fritids- og erhvervsliv. 

Samarbejdet skal bidrage til, at eleverne lærer mere, og at eleverne får et større kendskab til samfund og foreningsliv.

Kulturinstitutioner som biblioteker og kulturhuse er den hyppigste samarbejdspartner i den åbne skole mens danskfaget er det fag, der lægger flest timer til åben skoleforløb.

Kilde: Danmarks Evalueringsinstitut (EVA)

Det brænder jeg for:

Jeg ønsker at give eleverne nogle oplevelser og udfordringer, som vækker nysgerrigheden i dem. Oplevelser, de først senere i livet rigtig ser sammenhængen i. Det er mange forskellige oplevelser, der giver stof til eftertanke, og samlet er de med til at danne det hele menneske. Det er her, vi som kulturinstitution kan gøre en forskel ved at gå i dybden med nogle tilbud, der bygger oven på den dannelse, eleverne har fået i skolen.

Kim Vollandt