Brøndby i Bevægelse

Åben skole: I to uger står dørene mellem skoler og foreningsliv vidt åbne

Hvordan kan den åbne skole og øget kendskab til lokalområdet skabe motivation, læring og sundhed blandt skoleelever? Det afprøver man i disse uger i Brøndby Kommune. Hør hvad læreren, bibliotekaren og kulturmedarbejderen får ud af samarbejdet.

Af Irene Aya Schou 24/09/2019

Den åbne skole giver mange muligheder, og skoler landet over er allerede godt i gang med at samarbejde med de lokale foreninger, organisationer, klubber m.v.

I Brøndby Kommune er samarbejdet sat i system. Hvert år kort før efterårsferien afholder man to bevægelsesuger under overskriften ”Brøndby i Bevægelse”. Det er uger, hvor elever fra 0-10. klasse i kommunens folkeskoler inviteres til aktiviteter i det lokale bibliotek, museum, danse-, judo-, fitness- eller sejlerklub.

 - Brøndby i Bevægelse er et forsøg på at vise lærerne, hvor mange muligheder der er for at samarbejde med foreninger i lokalmiljøet. Det er samtidig en invitation til lokale foreninger om at åbne deres døre eller komme ud på skolerne og vise, hvad de kan tilbyde, siger idrætskonsulent i Brøndby Kommune Kamilla Ahrensbach, der er initiativtager og arrangør af 'Brøndby i Bevægelse'.

Elever lærer dansk gennem interaktivt gulv

Brøndby i Bevægelse har fundet sted siden 2005, og for hvert år er flere lokale foreninger blevet koblet på. Blandt tilbuddene er 'bogstafet' på biblioteket, cykeltur på Vestvolden arrangeret af Forstadsmuseet, kajak i Sejlerhuset, speedorientering på Naturskolen og 'opgaveløb' i Middelalderlandsbyen.

Det er skolernes egen opgave at tilmelde sig til de enkelte arrangementer i det program, Kamilla Ahrensbach sender ud i august.

Lærer Kit Worm er sammen med 4. klasse fra Brøndby Strand Skole på besøg på det lokale bibliotek i Kulturhuset Brønden. Her skal de lære dansk gennem et såkaldt WizeFloor - et interaktivt gulv, der kombinerer leg, læring og bevægelse.

LÆS OGSÅ: Skoleleder blev kulturmedarbejder: Biblioteker giver noget andet end skoler

"Det er sjovere end i klassen"

Eleverne får spørgsmål som, 'hvilke af disse madvarer er ikke grøntsager', hvorefter de skal stille sig på de rigtige felter. Efterfølgende skal de i grupper samarbejde om at finde de rigtige svar på spørgsmål om ordklasser, bindeord og dobbelt konsonanter.

- Det er genialt, at spillet er så fagligt og også indeholder elementer af samarbejde. Gennem leg og bevægelse får man repeteret en masse af de begreber, som vi har lært i klassen. Det er meget inspirerende at komme ud og se, hvordan man også kan arbejde, siger Kit Worm.

Hun vil nu prøve at integrere nogle af de interaktive elementer fra WizeFloor i sin undervisning.

- Selvfølgelig kan undervisningen ikke altid være spændende, men man kan givetvis bruge active boardet smartere eller repetere gennem Kahoot og bruge elementer af tid og konkurrence, siger hun.  

Også børnene er begejstrede for det interaktive gulv. 

- Det er megasjovt - meget sjovere end at være i klassen, siger en dreng, inden børnene slutter af med at spille fodbold med en imaginær bold. 

Samarbejde giver kunder på biblioteket

For bibliotekar Kasper Veng Gaunes giver samarbejdet med skolerne flere ”kunder i butikken”, men det handler også om kulturopdragelse og almen dannelse.

- Vi prøver at positionere os, så vi har noget at tilbyde skolerne og elever på alle klassetrin. Vi har biblioteks-introduktion, biblioteks-orientering, kildekritik, WizeFloor og en biografsal. Vi har også haft et forløb omkring kost og sukker til 7. klasserne, så det er ikke kun sjov og ballade, siger Kasper Veng Gaunes, der til daglig arbejder på biblioteket i Kulturhuset Brønden.

Skolen og biblioteket kan to forskellige ting, understreger kulturmedarbejder Kim Vollandt, der er tilknyttet alle tre Brøndby-biblioteker og har til opgave at udvikle samarbejdet mellem skoler og biblioteker/kulturhuse.

- Som kulturhus kan vi byde ind med ting, som skolen ikke kan. Vi kan indgå et samarbejde med den enkelte lærer og fx. lave spil til WizeFloor, der passer ind i undervisningsforløbet. Alene det at komme uden for skolens fysiske rammer betyder meget. Jeg kan høre på eleverne, at de synes, det er rart at komme ud af den vante trummerum, siger han.

Elever skal blive nysgerrige på lokalområdet

Udover at binde skoler og lokalområde tættere sammen, er Brøndby i Bevægelse også en opfordring til eleverne om at se muligheder i nærområdet

- Børnene får prøvet nogle ting, som de ellers ikke ville have prøvet. På den måde er der ikke så lang vej til at melde sig ind i en klub eller gå til forskellige aktiviteter. Der er et sundhedsaspekt i at gøre børnene mere fysisk aktive, for andelen af overvægtige børn i Brøndby er høj, siger Kamilla Ahrensbach og understreger, at skoletjenesten er en naturlig del af setup'et.

Men børn skal ikke piskes til bevægelse. Det skal sniges ind gennem leg, og her har foreninger og kulturhuse tilgange til læring, som skolerne kan lade sig inspirere af.

- Vi kan give børnene nogle oplevelser og udfordringer, der bygger på fælles erfaringer og som vækker nysgerrigheden i dem. Oplevelser, som de måske først senere i livet rigtig ser sammenhængen i, siger kulturmedarbejder Kim Vollandt. 

Er du interesseret i flere artikler som denne?

Viden På Tværs samler de gode erfaringer fra kommunerne.
Tilmeld dig det nyhedsbrev, som passer til dit arbejdsområde, og få viden om nye indsatser, erfaringer fra den virkelige verden og gratis værktøjer.

Om åben skole:

Åben skole blev indført med folkeskolereformen og handler om, at skolerne skal samarbejde med lokalsamfundets kultur-, fritids- og erhvervsliv. 

Samarbejdet skal bidrage til, at eleverne lærer mere, og at eleverne får et større kendskab til samfund og foreningsliv.

Kulturinstitutioner som biblioteker og kulturhuse er den hyppigste samarbejdspartner i den åbne skole mens danskfaget er det fag, der lægger flest timer til åben skoleforløb.

Kilde: Danmarks Evalueringsinstitut (EVA)

Lærer Kit Worm
Kit Worm

"Brøndby i Bevægelse gør det nemt for os at komme ud, og jeg kan godt lide ideen om at bruge nærmiljøet. Forældrene skriver til mig: 'Hvor er det dejligt, at børnene kommer ud og oplever noget andet.' De kan mærke, at børnene bliver gladere for at gå i skole."

Kulturmedarbejder Kim Vollandt
Kim Vollandt

"Klasseundervisning er vigtig, men som kulturhus kan vi noget andet. Vi kan gå i dybden med nogle tilbud, der bygger oven på den dannelse, eleverne har fået i skolen, og være med til at skabe det hele menneske."