skoleelever

Podcast: Samarbejde mellem PPR og skole

Lyt til podcast og få indblik i den eksisterende forskningsviden om samarbejdet mellem PPR og skole og perspektiver for bedre samarbejde.

Af Irene Aya Schou 30/10/2023

Mistrivslen blandt børn og unge i skolen vokser. Hvis der skal dæmmes op for udviklingen, skal samspillet mellem skolen og den pædagogiske psykologiske rådgivning (PPR) styrkes, og roller skal gentænkes.

Det er udgangspunktet for en ny forskningsoversigt 'Samarbejde mellem PPR og skole' fra DPU, Aarhus Universitet. Forskningsoversigten er udarbejdet af Dorte Kousholt og Anne Morin, der begge er lektorer ved DPU. 

Forskningsoversigten baserer sig på 183 studier og giver et overblik over den eksisterende forskning på området og henvender sig især til lærere, skoleledere, skolepædagoger, vejledere, ansatte i PPR og konsulenter i forvaltninger.

Leder og psykologer i PPR får ordet

I forbindelse med forskningsoverblikket udgiver DPU også en podcast.

I podcasten deltager Anne Morin og Dorte Kousholt samt PPR-psykologerne Karen Pernille Hviid fra Høje Taastrup Kommune og Line Stael Stougaard fra Køge Kommune, samt Bo Clausen, der er leder af PPR i Slagelse Kommune.

De fortæller om udfordringer og muligheder i det daglige arbejde med PPR - og om behovet for at udvikle PPR, så den bedre kan understøtte skolens praksis og bidrager til, at den opvoksende generation kan blive livsduelige voksne.

 Lyt til podcasten på DPU's hjemmeside

Hvad viser forskningsoverblikket:

Samlet set peger forskningen på, at mange PPR-psykologer og -konsulenter gerne vil bevæge deres opgaver i mere forebyggende retning og arbejde med børns trivsel og skoleudvikling i et bredere perspektiv, men at der er en række udfordringer forbundet med den ambition.

Forskningsoversigten viser samtidig, at der er behov for at udbygge samarbejdet mellem PPR-medarbejdere og lærere, så lærernes perspektiver i højere grad inddrages i udviklingen af PPR-medarbejdernes opgaveløsning.

- Lærerne efterspørger en større tilgængelighed og fysisk tilstedeværelse på skolerne, så PPR får et større indblik i hverdagen ude på skolerne. Samtidig peges der fra skolens side på en række udfordringer i samarbejdet. Lærerne kan opleve sig underkendt i samarbejdet, og at de ikke kommer tilstrækkeligt til orde. De kan fx have svært ved at se, hvordan de kan bruge den rådgivning og de anbefalinger, de får fra PPR til den konkrete udvikling af deres undervisning, siger Dorte Kousholt, der er leder af nyt nationalt forskningscenter for PPR-forskning på DPU, Aarhus Universitet.

Kort om DPU

DPU (Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse) er ét af de tre institutter ved Faculty of Arts, Aarhus Universitet. 

DPU udgør Danmarks største universitetsmiljø for grundforskning og anvendt forskning inden for pædagogik og uddannelse og har campusser i både Aarhus og Emdrup.

DPU blev oprindelig oprettet som 'Danmarks Pædagogiske Universitet' i 2000 ved en sammenlægning af Danmarks Lærerhøjskole, Danmarks Pædagoghøjskole og Danmarks Pædagogiske Institut. Instituttet har senere skiftet navn til 'Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse'.

1. december 2023 etablerer forskningskræfter på tværs af danske universiteter og professionshøjskoler et nyt og samlende nationalt forskningscenter for PPR-forskning. Lektor Dorte Kousholt, DPU, bliver leder af det nye 'Nationalt Center for PPR-Forskning'.