Bog om Udsyn i Udskolingen

Download bog om Udsyn i Udskolingen

Bogen ridser erfaringer og anbefalinger op, når folkeskolens ældste elever skal lære at træffe kvalificerede valg for deres fremtid.

Af VPT 07/09/2016
Fremfærd

Du kan nu downloade den nye bog om projektet Udsyn i Udskolingen. Udsyn i Udskolingen har til formål at lære de unge i 7. til 9. klasse at træffe bedre og mere kvalificerede valg.

17 skoler i 13 projekter landet over har deltaget i Udsyn i Udskolingen, der er finansieret af Fremfærd med KL og Danmarks Lærerforening som hovedaktører.

Hvordan eleverne i 7.-9. klasse kan få mere viden og erfaring med ungdomsuddannelserne og erhvervs- og arbejdsmarkedet som udgangspunkt for at vælge ungdomsuddannelse. Antagelsen er, at et mere konkret møde med ungdomsuddannelserne og erhvervslivet og de forskellige muligheder, samt en bedre refleksion over dette møde, kan være et af de mulige bidrag til at nedbringe frafald og omvalg i erhvervsuddannelserne og få flere unge til at vælge en erhvervsuddannelse fremfor en gymnasial ungdomsuddannelse.

Download bog: Udsyn i Udskolingen
Se videoer om karrierelæring