Folkebiblotekarerers arbejdstid

Folkebibliotekarers arbejdstid og arbejdstilrettelæggelse

'Personalepolitisk undersøgelse af folkebibliotekarers arbejdstid og arbejdstilrettelæggelse' viser, at bibliotekarer generelt er tilfredse med deres arbejde, at der er godt samarbejde med kollegaer, indflydelse på eget arbejde og afveksling i jobbet.

Af Personaleweb 31/12/2010
Bibliotekarforbundet,
KL

Undersøgelsen giver et billede af, hvordan tilrettelæggelse af arbejdstid og opgaver påvirker tilfredshed, rekruttering og fastholdelse af bibliotekarer på folkebibliotekerne.

Undersøgelsen sætter desuden fokus på, hvordan bibliotekarernes eget syn er på fremtiden for folkebiblioteket.

Undersøgelsen viser blandt andet, at:

  • bibliotekarer generelt er tilfredse med deres arbejde. Mere end 90 procent angiver, at der er et godt samarbejde med kollegaer, at der er god indflydelse på eget arbejde, og der er god afveksling i jobbet. Derimod er der mindre tilfredshed med det fysiske arbejde og med at have tid nok til arbejdsopgaverne.
  • bibliotekarerne gerne ser, at arbejdstiden er fleksibel. Det er især et ønske blandt de yngre medarbejdere og kollegaer med mindre børn. Men uanset om man har børn eller ej, er der bred enighed om, at arbejdspladsen overordnet tager hensyn til familiemæssige forhold.
  • en stor del af bibliotekarerne vurderer, at deres fremtidige arbejdstid vil ændre sig på grund af ændrede åbningstider, færre timer med biblioteksbetjening, besparelser og øget krav om fleksibilitet - både blandt medarbejderne selv og blandt politikere og borgere.

Undersøgelsen danner bagrund for folderen 'Giv arbejdstiden et serviceeftersyn', der giver idéer til, hvordan bibliotekarer får den arbejdstid og tilrettelæggelse af arbejdet, som de bedst trives med.

 

Læs 'Personalepolitisk undersøgelse af folkebibliotekarers arbejdstid og arbejdstilrettelæggelse
Om undersøgelsen

Undersøgelsen 'Personalepolitisk undersøgelse af folkebibliotekarers arbejdstid og arbejdstilrettelæggelse' er et samarbejde mellem KL og Bibliotekarforbundet fra december 2010.

Folderen 'Giv arbejdstiden et serviceeftersyn' er lavet på baggrund af undersøgelsen. Den giver giver idéer til, hvordan bibliotekarer får den arbejdstid og tilrettelæggelse af arbejdet, som de trives bedst med.