Giv arbejdstiden et serviceeftersyn

Giv arbejdstiden et serviceeftersyn

Giv arbejdstiden et serviceeftersyn – et værktøj til TR og leder i MED/SU. Værktøjet giver idéer til, hvordan bibliotekarer får den arbejdstid og tilrettelæggelse af arbejdet, som de bedst trives med.

Af Personaleweb 31/12/2012
Bibliotekarforbundet,
KL

Bibliotekarer, der har små børn derhjemme, prioriterer ofte tiden anderledes end de kollegaer, der har store børn. Bibliotekarer er ikke ens. Og da arbejdstiden og tilrettelæggelsen af arbejdet er vigtig for medarbejderens trivsel og tilfredshed med arbejdet, giver det god mening at justere arbejdstiden og tilrettelæggelsen efter den enkeltes behov.

Det står i folderen ’Giv arbejdstiden et serviceeftersyn’. Her kan tillidsrepræsentanter og MED- og SU-udvalg få idéer til, hvordan de undersøger, om bibliotekarerne er tilfredse med både arbejdstiden og tilrettelæggelsen af arbejdet, og hvordan det bliver tilpasset den enkelte.

Overblik over folderen:

  • Folderen fortæller, hvorfor det er vigtigt at give arbejdstiden et serviceeftersyn.
  • Du kan også læse, hvad I som arbejdsplads kan gøre for at tjekke, om arbejdstiden og tilrettelæggelsen af arbejdet er optimal i forhold til sammensætningen af medarbejderne, de aktuelle mål og jeres opgaver og prioriteringer.
  • Læs om, hvor og hvordan I kan gennemføre serviceeftersynet.
  • Få idéer til optimal tilrettelæggelse af arbejdet.

Baggrunden for folderen er undersøgelsen 'Personalepolitisk undersøgelse af folkebibliotekarers arbejdstid og arbejdstilrettelæggelse' af folkebibliotekarers arbejdstid og arbejdstilrettelæggelse.

Undersøgelsen viser, at bibliotekarer generelt er tilfredse med deres arbejde, og at mere end 90 procent af de adspurgte bibliotekarer angiver, at der er et godt samarbejde med kollegaer, indflydelse på eget arbejde og afveksling i jobbet.

Giv arbejdstiden et serviceeftersyn

Baggrunden for folderen er undersøgelsen 'Personalepolitisk undersøgelse af folkebibliotekarers arbejdstid og arbejdstilrettelæggelse' fra december 2010, som KL og Bibliotekarforbundet har lavet i fællesskab.

Kontakt vedrørende Giv arbejdstiden et serviceeftersyn

Gert A. Jensen, KL, kl@kl.dk,  3370 3370

Lone Rosendal, Bibliotekar­forbundet, lr@bf.dk, 3838 0615