Kompetenceudviling af medarbejdere på bibliotekerne

Deltag med din viden og ideer om fremtidens kompetencer på bibliotekerne

Bibliotekerne i er bevægelse, og derfor er der brug for din viden om behovet for at udvikle nye kompetencer og dine ideer til redskaber, som kan hjælpe medarbejdergrupperne i udviklingen.

Af Bettine Romme Andersen 03/06/2021
Fremfærd

Et spørgeskema er netop nu på vej ud til landets biblioteker, hvor ledere og medarbejdere opfordres til at dele deres viden om, hvilke kompetencer, de ser, der er behov for fremover.

Spørgeskemaet er en del af et partsprojekt i Fremfærd, som styres i fællesskab af KL, Forbundet Kultur og Information og HK Kommunal.

Projektet sigter mod at skabe lokale løsninger, der kan styrke og udvikle kompetencer, som medarbejderne har brug for i den nære fremtid. Målet er at udvikle redskaber, som passer til de indsatser, brugergrupper og strategier, medarbejdergrupperne arbejder efter lokalt.

Relevante kompetencer fremover

Spørgeskemaet henvender sig til ledere og medarbejdere på bibliotekerne, og de skal blandt andet pege på, hvilke kompetencer der er mest relevante at blive opkvalificeret i. Det kunne være facilitering, designtænkning, borgerinddragelse, didaktik eller projektlederkompetencer.

Og den viden er helt essentiel for, at projektet sidenhen kan udvikle virksomme redskaber, som kan bruges lokalt.

- Bibliotekerne udvikler sig hele tiden, og i den forbindelse er det afgørende, at de biblioteksansatte har de rette kompetencer til at understøtte udviklingen, indgå i samarbejder lokalt og varetage nye typer af opgaver, siger Tina Kristensen, der er projektleder fra KL.

Deltag i designproces om nye redskaber

Svarene fra spørgeskemaet skal indgå i det videre arbejder i projektet, hvor der skal udvikles en række redskaber

Redskaberne bliver udviklet i dialog og samarbejde med biblioteksmedarbejdere og -ledere på tværs af landets biblioteker i en proces, som er faciliteret af rådgivningsvirksomheden Seismonaut.

Til designprocessen søger projektet en række biblioteker og kommuner, som vil være med i udviklingsarbejdet af de nye redskaber.

- Målet er at udvikle redskaber og modeller, der kan understøtte kompetenceudvikling og hjælpe til at sikre, at fremtidens arbejdsopgaver og udfordringer på folkebibliotekerne løses endnu bedre, siger senior rådgiver og projektleder i Seismonaut Nanna Jardorf.

Hvad består designprocessen i?

  • Der vil være en digital opstartsworkshop i uge 32, hvor processen præsenteres, og deltagerne inddeles i designgrupper knyttet op på temaer.
  • I ugerne 32-38 vil designgrupperne mødes online af tre omgange for sammen at udvikle og teste redskaberne.
  • Der vil være en afsluttende opsamlingsworkshop i uge 38, hvor designgrupperne præsenterer og giver hinanden feedback.

Det er gratis at deltage i designprocessen af de nye redskaber, og tilmelding sker via spørgeskemaundersøgelsen.

Har du spørgsmål angående deltagelse i designprocessen, så kontakt Nanna Jardorf: nj@seismonaut.com

Er du interesseret i flere artikler som denne?

Viden På Tværs samler de gode erfaringer fra kommunerne.
Tilmeld dig det nyhedsbrev, som passer til dit arbejdsområde, og få viden om nye indsatser, erfaringer fra den virkelige verden og gratis værktøjer.

Biblioteker i bevægelse - strategisk kompetenceudvikling af medarbejdergrupper på biblioteker
Fremfærd Bruger
  • Projektet har til formål at identificere hvilke kompetencer, der er nødvendige for den samlede medarbejdergruppe på bibliotekerne i forhold til de forskellige borgergrupper og opgaver.
  • Projektet skal udvikle redskaber, metoder og indsatser, der kan hjælpe de enkelte biblioteker med at styrke disse kompetencer.