tastatur

Nyt projekt skal undersøge kompetencebehovet på ydelsesområdet

Ydelsesområdet i kommunerne er i rivende udvikling med blandt andet to nye it-systemer, som stiller krav til organisering af området og medarbejdernes kompetencer. En ny undersøgelse skal se nærmere på behovet for rekruttering og medarbejdernes uddannelsesniveau.

Af Bettine Romme Andersen 29/06/2020
Fremfærd

Hvordan er uddannelsesniveauet blandt sagsbehandlerne på ydelsesområdet i kommunerne? Og er det svært at rekruttere medarbejdere med de rette kompetencer?

Det skal KL og HK Kommunal i regi af Fremfærd Borger undersøge nærmere med to spørgeskemaundersøgelser og interview med fem kommuner.

Viden fra besvarelserne og interviewene skal bruges til at kvalificere et nyt Fremfærd-projekt på ydelsesområdet, hvor der lige nu er ved at rulle to nye it-systemer ud: Kommunernes sygedagpenge løsning (KSD) og Kommunernes Ydelsessystem (KY).

Kompetencebehovet skal undersøges

Formålet med undersøgelsen er blandt andet at finde ud af, om kompetencebehovet i forhold til nuværende og fremtidige opgaver er dækket.

- Vi har ofte hørt, at det er svært at rekruttere medarbejdere, der har de rette lovgivningsmæssige kompetencer til ydelsesområdet. Men hvor udbredt er den udfordring? Det bliver interessant at finde ud af med den her undersøgelse, siger chefkonsulent Brian Siggard, der er projektleder fra KL.

Undersøgelsen retter sig mod både medarbejdere og ledere på ydelsesområdet i kommunerne. KL sender et spørgeskema ud til lederne, mens HK Kommunal står for at sende spørgeskemaer ud til deres medlemmer i ydelseskontorerne i alle 98 kommuner.

- Vi forventer at få en viden om, hvilken uddannelsesbaggrund medarbejderne har, og hvilke efter- og videreuddannelser de har taget. Og i de fem kommuner, vi interviewer, der regner vi med at få mere viden om, hvordan de ser fremtiden for området, og hvilke nye samarbejder på tværs, de oplever og ser for sig, siger fagkonsulent Gitte Strøbæk, projektleder fra HK Kommunal.

Der er sendt spørgeskemaer ud til 532 medarbejdere og p.t. har 200 svaret.

Hvordan skal organiseringen være?

Undersøgelsen skal også afdække, hvilke andre faggrupper der arbejder som sagsbehandlere på ydelsesområdet, samt hvordan man har organiseret sig i kommunerne, fortæller Brian Siggaard fra KL.

- Vi spørger lederne, hvilken type medarbejdere de har, men også til deres organisering - hvordan er de opdelt? Er det efter sag eller cpr-nummer? Og hvordan er deres åbningstider for borgerkontakt? Det har vi nemlig ikke overblik over på landsplan, siger han.

Med de to nye it-systemer, (KY og KSD), som netop nu rulles ud i kommunerne, er der i flere kommuner overvejelser om, hvordan området skal organiseres.

- De nye it-systemer kan medføre rationaliseringer på nogle områder, og betyder det så, at man skal arbejde tætter sammen med eksempelvis borgerservice og jobcenteret? Det vil vi gerne høre mere om i interviewene med kommunerne, siger Brian Siggaard.

Digitale kompetencer

Med KY og KSD sker der en stigende digitalisering af ydelsesområdet, som også vil få betydning for medarbejderne. Derfor spørger undersøgelserne også ind til medarbejdernes tanker om egne kompetencer og muligheder.

- Vi er interesseret i at høre, hvordan medarbejderne har det i forhold til ny teknologi. Om de ser teknologi som spændende eller føler, at de har svært ved at følge med, men også om de har mulighed for at tage kurser og efteruddanne sig, siger Gitte Strøbæk fra HK Kommunal.

Viden skal føre til nyt projekt

Med udgangspunkt i den viden, som projektlederne får fra spørgeskemaundersøgelserne og interviewene med kommunerne, skal der beskrives et nyt projekt.

Det skal være med til at fremtidssikre området og styrke fokus på korrekt og effektiv sagsbehandling samt forbedre borgeroplevelsen.

- Vi vil gerne følge den transformation, som området er midt i og se på, hvordan vi kan udvikle det og gå i dialog med borgeren, men også hvilken betydning det får for medarbejderne, for de kommer også til at skulle gøre nogle ting på en anden måde, og det stiller nogle krav, siger Brian Siggaard fra KL.

Det nye projekt bygger videre på det tidligere Fremfærd-projekt: "Hvordan ser kerneopgaven ud på ydelsesområdet i fremtiden?", som mundede ud i et idékatalog.

Om projektet
  • Fremfærd Borger sætter med for-projektet "Nye opgaver og kompetencebehov inden for sagsbehandling på ydelsesområdet" fokus på at få belyst medarbejdernes uddannelsesniveau og områdets organisering.
  • Det sker via to spørgeskemaundersøgelser og interview med fem kommuner. De to spørgeskemaer retter sig mod henholdsvis medarbejdere og ledere.
  • Viden fra besvarelserne og interviewene med kommunerne skal munde ud i et nyt projekt, der skal fremtidssikre området.
  • Spørgeskemaundersøgelserne, interviewene og analyse skal være gennemført inden for tre måneder.