katalog

Nyt idékatalog: Ydelsesområdet i fremtiden

Et nyt idékatalog skal hjælpe ydelsesområdet i kommunerne med at finde fremtidens kerneopgave og arbejdsgange. Kataloget indeholder bud på udfordringer og løsninger på de fremtidige udfordringer.

Af Mette Voss 18/05/2018

Ydelsesområdet i kommunerne er under forandring, og det betyder blandt andet noget for kerneopgaven og arbejdsgangene på området. Derfor har projektet ’Hvordan ser kerneopgaven ud på ydelsesområdet i fremtiden?’ under Fremfærd Borger udarbejdet et idékatalog, der skal give medarbejdere, ledere og organisationer viden og inspiration til at gennemgå forandringerne bedst muligt.

Hent idékataloget

Eksperter har fundet udfordringerne

Et hold af eksperter har været tilknyttet projektet, og de er sammen kommet frem til fire hovedudfordringer, som ydelsesområdet står overfor. Eksperterne består af udvalgte kommunale chefer, udvalgte sagsbehandlere på ydelsesområdet, repræsentanter fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR), Ankestyrelsen, Udbetaling Danmark og KOMBIT.

De fire hovedudfordringer er:

- Kompliceret regelsæt og borgernes retssikkerhed.
- Ændrede krav til medarbejderkompetencer.
- Manglende understøttelse i it-systemer.
- Brug for mere samarbejde på tværs af siloer.

Da eksperterne mødtes anden gang fandt de frem til løsningsforslag på de forskellige udfordringer. Nogle af løsningerne kan implementeres med det samme, mens andre kræver lidt mere arbejde.

Eksempler på løsningerne spænder vidt. Lige fra at koordinering af nye vejledninger til love og regler udsendes i god tid og koordineres med, hvor lang tid implementeringen tager, over kurser i konflikthåndtering til etablering af borger- og medarbejdergrupper.

Hent idékataloget
Om projektet

Projektet "Hvordan ser kerneopgaven ud på ydelsesområdet fremover" har til formål give et fundament at viden, så arbejdspladserne kan reagere hurtigt og effektivt på de forandringer, som især har indflydelse på ydelsessagsbehandlernes opgaver.