Digital genoptræning

Sådan digitaliserer man, så både medarbejdere og borgere er glade

I et nyt projekt om digital genoptræning er det lykkedes at finde en løsning, der er populær blandt både medarbejdere og borgere.

Af William Meyer 28/11/2016

Et projekt om digital genoptræning er lykkedes med ikke bare at skabe en effektiv service over for borgerne, men også med at vække en gejst blandt personalet for det nye digitale værktøj.

Opskriften på den vellykkede digitalisering er forholdsvis simpel ifølge Rasmus Schierbeck, der er fysioterapeut i Gentofte - en af kommunerne, hvor værktøjet er blevet implementeret. Det handler om, at medarbejderne er blevet inddraget i digitaliseringen.

- Det har været en lang proces, hvor vi har haft mulighed for at sætte vores fingeraftryk og gøre det digitale værktøj relevant for, hvad vi skal bruge det til, forklarer han.

Du kan se, hvordan værktøjet virker i videoen fra de involverede kommuner nedenfor. Artiklen fortsætter.

Medarbejderne har for eksempel selv været med til at finde IT-leverandøren, ICURA, og de har været med til at give råd under udviklingen af værktøjet, så det er blevet tilpasset deres behov.

- Det har gjort, at vi terapeuter har taget teknologien mere til os. Vi er nok bedre til at tænke, at det er et brugbart værktøj og ikke noget, der er uden for vores sfære, mener Rasmus Schierbeck.

Medarbejdernes motivation er vigtig

At medarbejderne er engagerede i værktøjet er også vigtigt for, at digitaliseringsprojektet kommer borgerne til gavn, har Trine Gisselmann Andersen, Souschef i Fysioterapien i Gentofte, erfaret.

Det er nemlig ikke alle borgere, der er lige nemme at overbevise om at bruge det nye værktøj. Det kan for eksempel være, at de ikke bryder sig om ny teknologi.

- I forhold til de borgere er det godt, at vi har engagerede medarbejdere som er villige til at ”sælge” vores værktøj, forklarer hun.

Derudover har medarbejderne været nødt til at omstille sig til nogle lidt andre roller, end de er vant til, og lære at bruge det digitale værktøj. Men det har ikke været noget stort problem, fortæller Rasmus Schierbeck.

Der er selvfølgelig altid nogle vanskeligheder med teknologi, men borgerne er glade, og jeg er glad, så i det store hele har omstillingen været god.

Rasmus Schierbeck

Hvad angår tekniske problemer og de frustrationer, som de kan volde, så har Fysioterapien i Gentofte fået lavet den aftale med IT-leverandøren, at hvis noget udstyr ikke virker, så kan personalet sende det til dem, og så ordner de det. Dermed skal personalet heller ikke bekymre sig alt for meget over, om tingene teknisk fungerer.

Desuden pointerer Trine Gisselmann Andersen, at teknologien anvender smartphones. Og softwaren i dem kan forholdsvis nemt ændres, hvilket gør, at løsningen kan justeres, hvis det bliver nødvendigt

Sådan ser værktøjet ud. Artiklen fortsætter.

Evaluering af værktøjet

Værktøjet er blevet evalueret, og resultaterne er gode ifølge evalueringsrapporten. Borgerne har fået et mere fleksibelt og motiverende forløb, mens der samtidigt er blevet sparret penge til kørsel, fordi fysioterapeuterne kan vejlede borgerne digitalt.

Nu mangler projektet bare at blive spredt lidt mere, mener Trine Gisselmann Andersen og Rasmus Schierbeck. Ind til videre er de fire kommuner Gentofte, Gladsaxe, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal med i projektet.

Du kan downloade evalueringsrapporten eller læse mere om projektet her 

 

   

Hvad er digital genoptræning?

Værktøjet består af en kuffert med en smartphone og nogle bevægelsessensorer i. Borgere, der har brug for genoptræning, får kufferten udleveret, og så kan de bruge softwaren til at se, hvordan de bør træne, samtidigt med at sensorerne registrerer deres bevægelser.

Dermed kan borgerne efterfølgende få feedback fra fysioterapeuterne om, hvordan de klarer øvelserne.

Innovation i kommunerne

Projektet er ét af de mange gode eksempler på innovation, som Center for Offentlig Innovation (COI) anbefaler andre kommuner at lade sig inspirere af.

Vidste du, at når kommunerne indfører nye måder at kommunikere på, så er det i tre ud af fire tilfælde helt eller delvist genbrug af andres gode løsninger?

Læs flere gode eksempler og bliv klogere på offentlig innovation på Innovationsbarometeret fra COI her