Fuldtidsjob med rengøring

Erfaringer med fuldtidsjob med rengøring

Erfaringerne med at oprette fuldtidsstillinger for rengørings- og serviceassistenter er gode. Her kan du høre om en medarbejders og to lederes oplevelse, når medarbejderne går fra deltid til fuldtid.

Af Personaleweb 03/01/2012
3F,
FOA,
KL

Serviceassistent ser fordele i sit fuldtidsjob

En større ære i at udføre arbejdet ordentligt. Det er blandt de fordele, som Kasper ser i det fuldtidsjob, han fik, da to deltidsstillinger blev slået sammen til én.

Kasper fra Sønderborg Kommune er serviceassistent på Kunstskolen og Musikskolen. Han arbejder 36 timer, og det var hans leder, der tog intiativet til at oprette fuldtidsstillingen.

Hvordan har du/I skabt fuldtid?

I forbindelse med at ren­gø­rings­administrationen blev centraliseret, blev der mulighed for at oprette stillinger, hvor personalet arbejdede på flere skoler.

Kasper fik tilbuddet om at blive ansat under den centrale rengøringsenhed i en stilling på 36 timer. Stillingen opstod ved, at deltidsstillingerne på henholdsvis musikskolen og kunstskolen, blev slået sammen til en stilling.

Fordele ved fuldtidsstillinger

Kasper fortæller, at han i sin fuldtidsstilling sætter en større ære i at udføre sit arbejde ordentligt, end han gjorde, da han var på deltid. Han føler en større tilfredsstillelse ved at kende eleverne og ledelsen på skolen.

Det giver ham også mulighed for at samarbejde med dem.

Samarbejdet gør, at han bedre kan tilrettelægge sin arbejdsdag, og at han kan tage hensyn til særarrangementer eller andre begivenheder, der kræver, at nogle opgaver skal have mere opmærksomhed end andre.

Det giver ham også mulighed for en bedre dialog med brugerne, så de kan tage hensyn til hans arbejde.

Nemmere at administrere fuldtidsansatte

Fuldtidsansatte er mere engagerede i arbejdspladsen og deltager i højere grad i fællesskaberne, vurderer Hanne, der er serviceleder i Sønderborg Kommune.

Hanne er fra Sønderborg Kommune og serviceleder i Rengørings­enheden

Hvordan har I skabt flere fuldtidsstillinger?

Hanne fortæller, hvordan de i ren­gø­rings­enhedens administration, er meget opmærksomme, når med­ar­bej­dere stopper.

Det giver nemlig mulighed for at slå deltidsstillinger sammen og slå dem op som fuldtidsstillinger.

For eksempel har de tilbudt én medarbejder at få timer i både Humlehøjskolen og Humlehøjhallen, hvor der tidligere var ansat to på deltid.

Fordele ved fuldtidsstillinger

Hanne fortæller, at de administrative fordele ved at få flere fuldtidsansatte frem for deltidsansatte er, at det er nemmere at administrere.

Medarbejderne på fuldtid er mere engagerede i deres arbejdsplads og deltager i højere grad i fællesskaberne omkring arbejdet.

Det skaber et bedre arbejdsmiljø, hvor medarbejderne deltager i det lokale samarbejde og deler viden på tværs.

Det er Hannes opfattelse, at det også giver bedre sammenhæng for medarbejderne, og at de oplever udviklingen som noget positivt.

Fuldtidsansættelse giver fleksibilitet

Flere fuldtidsmedarbejdere gør det lettere at planlægge og prioritere arbejdsopgaverne. Det er blandt de fordele, som konstituerede skoleleder, Birgit, ser i fuldtidsansættelser.

Birgit er fra Glostrup Kommune og konstitueret skoleleder på Skovvangskolen.

Hvordan har du/I skabt fuldtid?

Birgit fortæller, at de for omkring tolv år siden begyndte at udvide skolen, så den ikke kun gik til tredje klasse, og at de fik SFO’erne ind under samme ad­mi­ni­strative område.

Det betød, at der skulle ansættes flere rengø­rings­as­si­sten­ter, hvilket gjorde det muligt at ansætte medarbejdere på 52 uger og fuld tid.

Fordele ved fuldtidsstillinger

Det er en fordel, at medarbejderne har skolen som deres primære arbejdssted. Her har de deres arbejdsidentitet.

Det gør, at de har én leder og kender deres kollegaer både i rengøring og de andre personalegrupper.

Kendskabet til arbejdspladsen gør det lettere at planlægge arbejdsopgaverne, og det gør det muligt at prioritere opgaver, der midlertidigt er mere krævende.

Det større antal medarbejdere på 52 uger og fuldtid giver fleksibilitet både i opgaveløsningen og i ferieplanlægningen. Desuden bliver den løbende dialog med lærerne og eleverne om oprydning og deres ønsker til rengøringen mere konstruktiv.

Om projektet Fuldtidsjob med rengøring

KL, 3F og FOA vil med projektet 'Fuldtidsjob med rengøring' reducere antallet af deltidsansatte, der i dag udgør 85 procent på kommunale rengørings- og husassistenter. Derfor samler de gode erfaringer og opfordrer rengørings- og husassistenter med fuldtidsstillinger, og deres ledere, til at fortælle deres historie, som bliver en del af Danmarkskortet.

Kontakt vedrørende Fuldtidsjob med rengøring
  • Nina Vedel Møller, 3F, nina.moller@3f.dk, 8892 0161
  • Berit Jakobsen, FOA, bec016@foa.dk, 4697 2301