Flere timer til deltidsansatte

Vejledning om deltidsansattes adgang til et højere timetal

I vejledningen kan du læse om, hvordan ansatte på deltid får flere timer, hvis arbejdsgiveren har mulighed for at tilbyde det.

Af Personaleweb 24/10/2011
KL,
KTO

En ansat på deltid har fortrinsret til at søge de timer, der bliver tilgængelige, når et job bliver ledigt eller ved opnormering. Det giver de ansatte en mulighed for at komme op på fuld tid eller for at få et højere antal timer.

Den mulighed har de gennem ’Aftale om deltidsansattes adgang til et højere timetal’. Og vejledningen til aftalen viser, hvordan det konkret skal foregå.

I vejledningen kan du læse om, hvordan du konkret bruger ’Aftale om deltidsansattes adgang til et højere timetal’. Du finder også selve aftalen i bilaget.

Vejledningen indeholder:

  • Formålet med aftalen
  • Aftalens målgruppe
  • De pligter, som arbejdsgiveren har
  • Hvordan de ledige timer bliver udbudt
  • Hvordan den ansatte søger om flere timer
  • Fordeling af timerne
  • Løsning af tvister
  • Hvornår aftalen trådte i kraft og hvordan den kan opsiges

'Aftale om deltidsansattes adgang til et højere timetal'  er med som bilag.

Vejledning om deltidsansattes adgang til højere timeantal
Om  ’Aftale om deltidsansattes adgang til et højere timetal'

Årstal: 2011

Udgiver: KL og KTO

Kontakt vedrørende "Aftale om deltidsansattes adgang til et højere timetal"

Gitte Lind Lyngskjold, KL, gly@kl.dk, 3370 3424

Henrik Würtzenfeld, KTO, hw@kto.dk, 3347 0614

Pernille Klostergaard Testrup, KL, pkt@kl.dk, 3370 3389