Indretning

Sådan kan I understøtte rehabilitering med jeres indretning

Få inspiration til, hvordan man kan indrette sig, så borgerne får en god rehabilitering, med denne rundvisning på Center for Kræft og Sundhed København

Af William Meyer 16/05/2017

Ved siden af Rigshospitalet finder man den moderne, takkede bygning, der huser ”Center for Kræft og Sundhed København” (CKSK). Alt i huset er gennemtænkt i forhold til, hvordan man kan give borgerne den bedste rehabilitering. Her kan du få inspiration fra nogle af de indretningsmæssige tiltag, som centeret benytter sig af.

LÆS OGSÅ: Nyt værktøj: Sæt fokus på de pårørende i rehabiliteringen

Skab tryghed i rehabiliteringen

På centeret gør de meget ud af at skabe små hyggelige kroge og rum rundt omkring.

- Der er mulighed for at sætte sig ned i trygge omgivelser. På den måde kan patienterne bedre åbne op og tale med os eller deres pårørende, fortæller pårørendekoordinator Karin Birtø.

Trygge rammer
Safari-rum

Her ses safarirummet - et af centerets hyggelige små rum, som i dette tilfælde er indrettet med et safari-tema.

Nedenfor kan du se en af centerets alkover, der er placeret over for en god udsigt. Selvom alkoverne står i forholdsvis åbne rum, så virker de som små hyggelige indelukker. Væggene dæmper støj udefra.

Nogle gange, specielt blandt mænd i starten af et forløb, kan patienterne have behov for mere formelle rammer, har Karin Birtø erfaret. Derfor lader de i nogle situationer patienterne vælge selv, i hvilke rammer de vil mødes med centerets personale.

Det formelle valg

Her kan borgeren selv vælge, om vedkommende vil sidde i de bløde stole ved det lave bord eller mere formelt ved det høje bord.

Endelig har centeret forsøgt at indrette sig således, at der er gode muligheder for at netværke med de andre patienter.

- Patienterne får et godt sammenhold her. Det gør, at de kan støtte hinanden. Nogle mangler også en pårørende, og så er det særligt godt, at de får mulighed for at få nye venner her, forklarer Karin Birtø.

Rum der skaber kontakt
Samtalekøkken

Fællesrummene er indrettet, så det er nemt at få sig en snak henover bordet. I flere af rummene er der desuden projektorer, for med jævne mellemrum kommer en foredragsholder ud til centeret, som kan bidrage til en dialog.

Kunst er vigtigt

Overalt på centeret hænger der kunst. Det er resultatet af en meget bevidst indsats fra centerchef Jette Vibe-Petersen.

- Næsten alt kunsten herinde har vi købt fra borgere, der har været tilknyttet centeret, fortæller hun.

- Vi vil gerne minde brugerne om, hvem de var, før de blev påvirket af sygdom, og her kan kreativ udfoldelse være godt, supplerer Karin Birtø.

Kunst på væggene
Kunst

Her ses et maleri, som en tidligere patient har malet. Hun har solgt flere billeder til centeret, som hænger rundt omkring - alle med et motiv og en lille tekst, som man kan relatere til sit eget forløb.

Desuden mener de, at kunsten kan fungere som et samtaleemne, som f.eks. kan give patienterne og deres pårørende noget andet at snakke om end sygdom.

Noget at snakke om
Pingviner

Kunsten kan være et godt samtaleemne. Her har kunstneren, der også er en tidligere patient, valgt at lave en række af pingviner til centerets gård. To af dem ses her. "Pingvinen kommer altid op til overfladen igen, efter den har dykket ned under isen", forklarer Jette Vibe-Petersen om værkets symbolik.  

Tværfaglig indretning

Det sundhedsprofessionelle frontpersonale er inddelt i tre teams.

- Tværfaglighed er en forudsætning for at arbejde med rehabilitering, siger Karin Birtø.

Derfor har de indrettet deres kontorer, så alle faggrupper kommer til at sidde over for eller ved siden af hinanden.

Tværfaglige kontorer
tværfagligt kontor

Der er en munter stemning her på et af de tværfaglige kontorer, hvor medarbejderne fra tre forskellige teams og forskellige fagligheder sidder sammen. På et teamkontor som dette er der sygeplejersker, kliniske diætister, fysioterapeuter og ergoterapeuter.

Hvad er CKSK?

Center for Kræft og Sundhed København er et samarbejde mellem Københavns Kommune og Kræftens Bekæmpelse. Det er et gratis tilbud til borgere berørt af kræft - dvs. både patienter og pårørende. I en undersøgelse svarede 95% af borgerne tilknyttet CKSK, at de var tilfredse eller meget tilfredse med deres forløb. Det skyldes ifølge centeret selv bl.a., at de lytter meget til den enkelte borger, og at de har langt mere tid, end det der er afsat i behandlingssystemet, som borgerne kommer ind fra.

Mere inspiration: Det tværfaglige rehabiliteringsmøde

Alle kommuner arbejder i dag med rehabilitering i hjemmeplejen. Men hvordan skaber man et møderum, hvori de faglige indsatser kan koordineres med udgangspunkt i borgernes mål?


Fremfærd Ældre har udviklet en model, og du kan læse om erfaringerne her.