Akutteam, Viborg

Akutsygeplejersker sparker døre ind: Relationer på tværs giver bedre borgerforløb

I Viborg Kommune har sygeplejerskerne i akutteamet i flere år brugt tid på at besøge vagtlæger og praktiserende læger og fortælle om, hvad de kan tilbyde. De gode relationer skaber bedre forløb og færre indlæggelser. "Vi møder kun glade borgere," siger akutsygeplejerske.

Af Irene Aya Schou 30/04/2019

- Goddag, jeg hedder Ninna Rauhe Hansen. Jeg er akutsygeplejerske i Viborg Kommune. I akutteamet kan vi bl.a. observere og behandle borgere ude i eget hjem, og I kan ringe til os døgnet rundt.

Nogenlunde sådan lyder det, når Ninna eller en anden sygeplejerske i Viborg Kommunes akutteam tager ud for at møde en ny vagtlæge eller praktiserende læge.

Og det gør de tit. For kendskab og gode relationer mellem faggrupper er helt afgørende for at opbygge et velfungerende 'nært sundhedsvæsen' og nedbringe antallet af indlæggelser på sygehuset.

- Tillidsfulde relationer mellem akutsygeplejersker og praktiserende læger kan reducere antallet af uhensigtsmæssige indlæggelser og skabe tryghed blandt borgerne. Det er der ingen tvivl om, siger Ninna Rauhe Hansen, der er akutsygeplejerske og har været en del af Viborg Kommunes akutberedskab siden 2012.

Akutsygeplejersker bygger bro

Dengang var tanken at skabe et antal akutpladser og et team af akutsygeplejersker, der kunne fungere som brobyggere til de praktiserende læger, sygehuspersonale og vagtlægerne. Samtidig ønskede man at forhindre meget korte indlæggelser. I 2010 havde man nemlig konstateret, at 25 procent af de borgere, der blev indlagt, blev udskrevet indenfor 24 timer.  

- Da jeg startede i 2012, havde vi ikke mange relationer til sundhedspersonale i andre sektorer. I dag bygger vi bro både til praktiserende læger, sygehuset og vagtlægerne, og vi har fået opbygget en tillidsfuld relation til de praktiserende læger, der gør, at de kender vores kompetencer og tør sende os ud på opgaver i borgernes hjem, siger hun.

Tidligere kunne der være situationer, hvor lægen måtte indlægge en borger, fordi de ikke havde tid til at tilse borgeren.

- Nu kan de sende en akutsygeplejerske ud, der kan vurdere situationen, tage blodprøver og fx. tilbyde væskebehandling i eget hjem. På den måde er det nemmere at forebygge en indlæggelse pga, dehydrering, siger Ninna Rauhe Hansen.

Gode relationer til sygehuset gør også, at sygehuspersonalet ved, hvad de sender borgere ud til.

- På den måde kan de bruge os til at afkorte nogle indlæggelser, hvis der fx er borgere, der skal have antibiotika hjemme i et drop. Det kan også være borgere, der ringer ind til sygehuset med ønske om at blive indlagt. Her kan sygehuset ringe til os og sige: ’Kan I køre ud og se, om det er noget, der kan klares hjemme’, siger hun.  

Akutteam besøgte alle praktiserende læger

Viborg er sammen med nabokommunerne Silkeborg og Skive blandt de kommuner med færrest genindlagte borgere i hele landet. Det skyldes bl.a. det gode samarbejde med de praktiserende læger. Men tillidsfulde relationer kommer ikke af sig selv. De skal opbygges langsomt, fortæller Grethe Vestergaard Nielsen, der er leder af akutteamet og rehabiliteringscentret i Viborg Kommune.

- Akutteamet har gjort et kæmpe arbejde med at tage rundt og besøge alle praktiserende læger og fortælle om, hvilke kompetencer teamet har. Alle sygeplejersker i teamet har også været med vagtlægerne ude at køre af to omgange. Vi kan mærke, at det har en effekt. De vagtlæger, der kender os, bruger os meget mere, siger hun. 

For Ninna Rauhe Hansen er det afgørende, at man som ny spiller på sundhedsområdet tager initiativ og viser, hvad man kan tilbyde.

- Vi har virkelig haft ja-hatten på. I starten sagde vi nærmest ikke nej til noget. Vi var venlige og imødekommende, når der blev ringet. Det har båret frugt, siger hun. 

Snup en 'følgedag' på sygehuset

Akutteamet i Viborg består af 12 sygeplejersker, der behandler borgere i eget hjem. Det er afgørende for de praktiserende lægers tillid til det kommunale sundhedsvæsen, at akutsygeplejerskerne kan give en værdifuld tilbagemelding og beskrive tilstanden hos borgeren så præcist som muligt, når de er i borgernes hjem.

For at sikre, at akutsygeplejerskerne altid er klædt på til opgaven, har man indledt et tæt samarbejde med sygehusene gennem 'Midtklyngen', der består af almen praksis, Region Midt, Viborg, Silkeborg og Skive Kommuner.

Det samarbejde betyder bl.a. at akutsygeplejerskerne har følgedage på sygehuset.

- Hvis mine sygeplejesker har brug for at få opfrisket noget omkring hjertepatienter eller KOL-patienter, så aftaler de selv en følgedag inde på hjertemedicinsk eller lungemedicinsk ambulatorium eller i akutafdelingen. Det bruger vi meget, siger leder af akutteamet, Grethe Vestergaard Nielsen. 

Sygehusvisitation rådgiver om kommunale tilbud

Følgedagene bruges også til at klæde hospitals-ansatte på, så de ved, hvilke tilbud kommunen her. Tidligere havde man på Regionshospital Viborg et såkaldt callcenter, som de praktiserende læger fra Viborg, Silkeborg og Skive Kommuner kunne ringe til for at få rådgivning om, hvilke kommunale tilbud de kunne sætte i stedet for indlæggelse. 

Dette callcenter er nu integreret i hospitals-visitationen også kaldet 'Sundhedsvisitation Midt' - men ideen med at synliggøre de kommunale tilbud er intakt.

- Vi opdaterer med jævne mellemrum oplysninger om, hvad der kan tilbydes i kommunal regi og sender det ind til Sundhedsvisitation Midt, så medarbejderne ved, hvad vi kan tilbyde i Viborg Kommune. Vores erfaring er, at det skal være nemt, hurtigt og tilgængeligt for de praktiserende læger. De skal ikke ringe 10 forskellige steder hen for at finde ud af, hvad de kan gøre for en borger. Der skal være én indgang, siger Grethe Vestergaard Nielsen.   

Kommunen kan ikke gøre det alene

For akutsygeplejerske Ninna Rauhe Hansen er det en stor glæde at være en del af et sundhedsvæsen i bevægelse. 

- Vi møder kun glade borgere, siger hun og understreger, at vejen frem er at bryde grænser og skabe mere flydende overgange for borgerne.

- Vi skal hele tiden finde det rette tilbud. Nogle gange er det indlæggelse, andre gange er det behandling i eget hjem. Det gør vi kun, hvis vi kender hinanden og ved, hvad hinanden kan på tværs af faggrænser og sektorer.

Mette Andreassen, direktør for Social, Sundhed og Omsorg i Viborg Kommune, er enig. Selvom Viborg Kommune siden 2012 har etableret seks sygeplejeklinikker, fem sundhedssatellitter, et sundhedscenter, virtuel hjemme- og sygepleje, akutteam og rehabiliteringscenter, kan kommunen ikke gøre det alene.

- Tillid skabes gennem samarbejde og relationer på tværs af sektorer. Derfor er det helt store ryk for os i forhold til det nære sundhedsvæsen kommet gennem samarbejdet i Midtklyngen. Tætte relationer og tæt samarbejde gør, at vi er i stand til ret hurtigt at igangsætte tiltag, der understøtter det, der er bedst for den enkelte borger, siger Mette Andreasen.

Direktøren er selv i praktik

Hun er også stor tilhænger af kompetenceudvikling på tværs og har bl.a. selv været i praktik i hjemmeplejen.

- Skal vi som øverste ledelse kunne agere, er vi nødt til at vide, hvad der foregår ude i virkeligheden, siger Mette Andreassen.

Hun understreger, at det nære sundhedsvæsen skal være et politisk ønske, for som lovgivningen er nu, er det ikke altid, at pengene følger med.

- Selvom vi undgår en masse indlæggelser, kan vi ikke se på vores kommunale medfinansiering, at vi falder i udgift. Her må vi bare sige: Det er sund fornuft at forebygge, og det giver værdi for den enkelte borger. Det er det, det handler om, siger hun.

Er du interesseret i flere artikler som denne?

Viden På Tværs samler de gode erfaringer fra kommunerne.
Tilmeld dig det nyhedsbrev, som passer til dit arbejdsområde, og få viden om nye indsatser, erfaringer fra den virkelige verden og gratis værktøjer.

Forsidefoto

Akutsygeplejerske Kirsten Lynderup fra Viborg Akutteam er ved at tage blodprøve og samtidig give IV-behandling ude hos en borger. 

Kort om akutteamet i Viborg
  • har til formål at behandle borgere i alle aldersgrupper, så de kan tilbringe længst mulig tid i eget hjem.
  • har fokus på at sikre sammenhængende forløb for borgere og hindre uhensigtsmæssige indlæggelser.
  • tilbyder udvidede kompetencer til en velfungerende kommunal hjemmesygepleje ved at varetage ekstraordinære observationer, udredning og behandling ved kronisk, ny-opdaget og akut sygdom.
  • udfører desuden en række instrumentelle sygeplejeydelser, der ellers ikke tidligere har været muligt at udføre i kommunalt regi. 
  • består af sygeplejersker som ikke arbejder efter faste kørelister, men som er på tilkald og som behandler, plejer, observerer og udreder forløb i samarbejde med de praktiserende læger.
  • borgere i Viborg Kommune henvises til akutteamet via egen læge, vagtlæge, hjemmesygeplejerske eller hospital.
Ny forskning om akutområdet på vej:

Ifølge en rapport fra Vive, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, som offentliggøres i løbet af foråret, har ni ud ti kommuner i dag akutteams, som blandt andet forebygger indlæggelser og genindlæggelser.

Det er dog meget forskelligt, hvordan de danske kommuner udvikler deres akutområder, fastslår projektchef i Vive, Sidsel Vinge.

- Hos nogle fylder det lidt. Hos andre meget mere. Men udviklingen går kun i en retning: Flere af denne type opgaver løber ud i kommunerne, sagde hun tidligere på året på KL's Sundhedskonference.

Undersøgelsen fra VIVE skal i første omgang kortlægge erfaringer og viden om akutområdet i seks til ti kommuner. Kortlægningen skal i anden omgang give input til en lokal analyse af akutområdet i Vejen Kommune og danne grundlag for anbefalinger til udvikling af akutområdet i Vejen.